toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Chứng minh a song song với b

*

a) chứng minh a tuy nhiên song cùng với bb) chứng minh c vuông góc với b

*

(a,) Muốn chứng minh (a//b) thì các bạn phải sửa (widehatB_1=120) nha

Ta có (widehatA_1+widehatA_2=180left(kề.bù ight)RightarrowwidehatA_1=180-widehatA_2=120)

Mà (widehatB_1=120RightarrowwidehatA_1=widehatB_1left(=120 ight))

Mà 2 góc này tại phần so le trong

(Rightarrow a//b)

(b,left{eginmatrixaperp cleft(GT ight)\a//bleft(cmt ight)endmatrix ight.Rightarrow bperp c)


Cho tam giác ABC, có góc A = 70 độ. Vẽ góc B, C là góc nhọn. Vẽ BD vuông góc với AC ( D trực thuộc AC ), Vẽ CE vuông góc cùng với AB ( E trực thuộc AB ). Vẽ Bx tuy nhiên song cùng với CE, vẽ CI tuy vậy song cùng với CD, Vẽ CI tuy nhiên song với BD.

a. Chứng tỏ AB vuông góc cùng với Bx

b. Chứng tỏ Ac vuông góc cùng với CI


Cho tam giác ABC nhọn (AB

 

Cho mẫu vẽ biết tam giác ABC vuông trên A, B^=50độ AH vuông góc cùng với BC, HK tuy nhiên song với AC

A, tính góc C 

B, chứng minh HK vuông góc cùng với AB

C, triệu chứng minh: góc KHB=góc C ; góc KHB=góc BAH


Bài 1: Cho góc xOy=60 độ, bên trên tia Ox đem điểm A. Kẻ tia Az làm thế nào để cho xAz=60 độ. Bên trên tia Az lấy điểm B. Kẻ tia Bd giảm Oy tại C làm sao cho góc CBz=120 độ. Kẻ AH vuông góc cùng với Oy và chồng vuông góc với Az:

a,chứng minh: Az song song cùng với Oy

b,chứng minh: Ox tuy vậy song cùng với Bd

c, tính góc BCO

d, hội chứng minh: AH song song CK

 


Cho 5 con đường thẳng a,,b,c,đ,ê thế nào cho a vuông góc cùng với b, b tuy nhiên song với c, c vuông góc cùng với d, và d tuy vậy song với e

a) bao gồm nhận xét gì về địa chỉ của a cùng c.

b) bệnh minh: a tuy nhiên song e
Xem thêm: Công Thức Cấp Số Nhân Lùi Vô Hạn ? Công Thức Cấp Số Nhân Lùi Vô Hạn

cho tam giác abc cân nặng tại a call h là trung điểm của bc 

a, minh chứng AH vuông góc cùng với BC 

b, Kẻ HE vuong góc cùng với AB trên E ; HF vuông góc cùng với AC trên F . Chứng tỏ HE = HF 

c, chứng tỏ tam giác AEF là tam giác cân 

d, minh chứng EF tuy vậy song BC


CHO TAM GIÁC ABC CÓ AB =AC;GÓC C = GÓC C; TIA PHÂN GIÁC GÓC A CẮT CB TẠI H

a) CHỨNG MINH RẰNG TAM GIÁC ACH = TAM GIÁC AHB

b) CHỨNG MINH AH VUÔNG GÓC VỚI CB

c) KẺ HD VUÔNG GÓC VỚI AC ; KẺ HE VUÔNG GÓC VỚI AB . CHỨNG MINH DE tuy vậy SONG VỚI CB