Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Chứng minh a song song với b

*

a) chứng minh a song song với bb) chứng minh c vuông góc với b

*

\(a,\) Muốn chứng minh \(a//b\) thì bạn phải sửa \(\widehat{B_1}=120\) nha

Ta có \(\widehat{A_1}+\widehat{A_2}=180\left(kề.bù\right)\Rightarrow\widehat{A_1}=180-\widehat{A_2}=120\)

Mà \(\widehat{B_1}=120\Rightarrow\widehat{A_1}=\widehat{B_1}\left(=120\right)\)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

\(\Rightarrow a//b\)

\(b,\left\{{}\begin{matrix}a\perp c\left(GT\right)\\a//b\left(cmt\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow b\perp c\)


Cho tam giác ABC, có góc A = 70 độ. Vẽ góc B, C là góc nhọn. Vẽ BD vuông góc với AC ( D thuộc AC ), Vẽ CE vuông góc với AB ( E thuộc AB ). Vẽ Bx song song với CE, vẽ CI song song với CD, Vẽ CI song song với BD.

a. Chứng minh AB vuông góc với Bx

b. Chứng minh Ac vuông góc với CI


Cho tam giác ABC nhọn (AB

 

Cho hình vẽ biết tam giác ABC vuông tại A, B^=50độ AH vuông góc với BC, HK song song với AC

A, tính góc C 

B, chứng minh HK vuông góc với AB

C, chứng minh: góc KHB=góc C ; góc KHB=góc BAH


Bài 1: Cho góc xOy=60 độ, trên tia Ox lấy điểm A. kẻ tia Az sao cho xAz=60 độ. trên tia Az lấy điểm B. Kẻ tia Bd cắt Oy tại C sao cho góc CBz=120 độ. kẻ AH vuông góc với Oy và CK vuông góc với Az:

a,chứng minh: Az song song với Oy

b,chứng minh: Ox song song với Bd

c, tính góc BCO

d, chứng minh: AH song song CK

 


Cho 5 đường thẳng a,,b,c,đ,ê sao cho a vuông góc với b, b song song với c, c vuông góc với d, và d song song với e

a) Có nhận xét gì về vị trí của a và c.

b) Chứng minh: a song song e
Xem thêm: Công Thức Cấp Số Nhân Lùi Vô Hạn ? Công Thức Cấp Số Nhân Lùi Vô Hạn

cho tam giác abc cân tại a gọi h là trung điểm của bc 

a, Chứng minh AH vuông góc với BC 

b, Kẻ HE vuong góc với AB tại E ; HF vuông góc với AC tại F . Chứng minh HE = HF 

c, Chứng minh tam giác AEF là tam giác cân 

d, Chứng minh EF song song BC


CHO TAM GIÁC ABC CÓ AB =AC;GÓC C = GÓC C; TIA PHÂN GIÁC GÓC A CẮT CB TẠI H

a) CHỨNG MINH RẰNG TAM GIÁC ACH = TAM GIÁC AHB

b) CHỨNG MINH AH VUÔNG GÓC VỚI CB

c) KẺ HD VUÔNG GÓC VỚI AC ; KẺ HE VUÔNG GÓC VỚI AB . CHỨNG MINH DE SONG SONG VỚI CB