Cho hàm số (y = fleft( x ight)) bao gồm đồ thị (left( C ight)) cùng điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) ở trong (left( C ight)). Phương trình tiếp đường của (left( C ight)) tại điểm (M) là
Bạn đang xem: Cho hàm số y bằng

Phương trình tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = f'left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0).


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đồ thị (left( C ight)) với điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) ở trong (left( C ight)). Phương trình tiếp đường của (left( C ight)) trên điểm (M) là


Phương trình tiếp tuyến đường của con đường cong (left( C ight):,,y = x^3 - 2x + 3) tại điểm (Mleft( 1;2 ight)) là:


Tiếp tuyến đường của mặt đường cong (left( C ight):,,y = xsqrt x ) trên điểm (Mleft( 1;1 ight)) có phương trình là:


Tiếp tuyến của trang bị thị hàm số (y = dfrac2x + 1x - 1) tại điểm bao gồm hoành độ bằng $2$ có thông số góc (k = ?)


Tiếp tuyến của thiết bị thị hàm số hàm số (y = 2x^3 + 3x^2) tại điểm gồm tung độ bằng $5$ gồm phương trình là?


Cho hàm số (y = - x^3 + 3x - 2) gồm đồ thị (left( C ight)). Tiếp đường của đồ thị (left( C ight)) tại giao điểm của (left( C ight)) với trục hoành gồm phương trình:


Viết phương trình tiếp tuyến $d$ của thiết bị thị hàm số (y = x^3 - 3x^2 + 2) tại điểm tất cả hoành độ (x_0) vừa lòng (f""left( x_0 ight) = 0?)


Tiếp đường tại điểm (Mleft( 1;3 ight)) giảm đồ thị hàm số (y = x^3 - x + 3) tại điểm thiết bị hai không giống $M$ là $N$. Tọa độ điểm $N$ là:


Tiếp đường của đồ vật thị hàm số (y = dfracx + 2x + 1) tại giao điểm với trục tung giảm trục hoành tại điểm tất cả hoành độ là?


Cho hàm số (y = dfracx^24 - x + 1) gồm đồ thị (left( C ight)). Trường đoản cú điểm (Mleft( 2; - 1 ight)) rất có thể kẻ đến (left( C ight)) nhì tiếp đường phân biệt, hai tiếp tuyến này có phương trình là?


Cho hàm số (y = x^3 - 6x^2 + 9x) gồm đồ thị (left( C ight)). Tiếp tuyến của (left( C ight)) song song cùng với (d:,y = 9x) bao gồm phương trình là:


Gọi (left( C ight)) là trang bị thị hàm số (y = x^4 + x). Tiếp tuyến của (left( C ight)) vuông góc cùng với (d:,,x + 5y = 0) gồm phương trình là:


Số tiếp tuyến của đồ gia dụng thị hàm số (y = dfrac13x^3 - 2x^2 + 3x + 1) song song với con đường thẳng (y = 8x + 2) là:


Đường thẳng làm sao sau đây là tiếp tuyến của trang bị thị hàm số (y = x^3 - 3x^2 + 2) với có thông số góc bé dại nhất?


Cho hàm số (y = dfracax^2 - bxx - 2) bao gồm đồ thị (left( C ight)). Để (left( C ight)) đi qua điểm (Aleft( - 1;dfrac52 ight)) cùng tiếp tuyến đường của (left( C ight)) tại cội tọa độ có hệ số góc (k = - 3) thì mỗi liên hệ giữa $a$ cùng $b$ là:


Cho hàm số (y = x^4 - 2m^2x^2 + 2m + 1) và có đồ thị (C_m). Tập toàn bộ các quý hiếm của tham số m để tiếp tuyến của thiết bị thị (left( C_m ight)) trên giao điểm của (left( C_m ight)) với đường thẳng (d:,,x = 1) song song với mặt đường thẳng (y = - 12x + 4) là:


Cho vật dụng thị hàm số $left( C ight):,,y = dfracx + 1x - 2$ và con đường thẳng (d:,,y = x + m). Khi đường thẳng giảm đồ thị (left( C ight)) tại nhì điểm phân biệt và tiếp đường với (left( C ight)) tại hai điểm này tuy vậy song với nhau thì $m$ sẽ thuộc khoảng tầm nào sau đây?


Cho hàm số (y = x^3 + 3x^2 + 1) tất cả đồ thị (left( C ight)). Gọi d là tiếp đường của vật dụng thị hàm số tại điểm (Aleft( 1;5 ight)) cùng $B$ là giao điểm lắp thêm hai của $d$ cùng với (left( C ight)). Tính diện tích s tam giác$OAB$?


Cho hàm số (y = dfracx + 2x - 1) tất cả đồ thị (left( C ight)). Call $d$ là khoảng cách từ điểm (Aleft( 1;1 ight)) đến một tiếp tuyến ngẫu nhiên của thứ thị (left( C ight)). Tìm giá trị lớn nhất của $d$?
Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Cách Lập Ý Của Bài Văn Biểu Cảm (Trang 117), Cách Lập Ý Của Bài Văn Biểu Cảm (Ngắn Nhất)

Cho hàm số (y = dfracx - 12x - 3) có đồ thị ((C)). Viết phương trình tiếp con đường của ((C)) trên (M) trực thuộc (C) làm thế nào để cho tiếp con đường đó tạo thành với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân.


Cho hàm số (y = dfracx - 21 - x) tất cả đồ thị (left( C ight)) với điểm (Aleft( m;1 ight)). Hotline S là tập toàn bộ các quý hiếm của m để sở hữu đúng một tiếp tuyến của (left( C ight)) đi qua A. Tính tổng bình phương các phần tử của tập S.