Cho hai tuyến đường thẳng song song d cùng d’. Trắc nghiệm Câu 1 – 12 trang 35, 36 SGK Hình học tập 11 nâng cao – Các câu hỏi trắc nghiệm


Bạn đang xem: Cho hai đường thẳng song song d và d

Câu 1 trang 35 SGK Hình học tập 11 Nâng cao 

Cho hai đường thẳng tuy nhiên song d cùng d’. Có bao nhiêu phép tịnh tiến trở nên d thành d’

*

A. Không có phép tịnh tiến nào

B. Gồm duy độc nhất vô nhị một phép tịnh tiến

C. Chỉ tất cả hai phép tịnh tiến

D. Tất cả vô số phép tịnh tiến

*

Lấy A ∈ d, A’ ∈ d’ thì phép tịnh tiến vecto (overrightarrow AA’ ) biến chuyển d thành d’

Chọn D

Câu 2 trang 35 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho bốn đường thẳng a, b , a’, b’ trong số đó a // a’, b // b’, a giảm b. Bao gồm bao nhiêu phép tịnh tiến biến đổi a và b thành a’ với b’ ?

*

A. Không có phép tịnh tiến nào

B. Tất cả duy duy nhất một phép tịnh tiến

C. Chỉ gồm hai phép tịnh tiến

D. Có không ít phép tịnh tiến

Giải :

Gọi I là giao điểm của a cùng b

I’ là giao điểm của a’ cùng b’

Khi đó phép tịnh tiến vecto (overrightarrow II’ ) trở thành a, b theo lần lượt thành a’, b’

Chọn B

Câu 3 trang 35 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai đường thẳng cắt nhau d với d’. Tất cả bao nhiêu phép đối xứng trục biến chuyển d thành d’ ?

*

A. Không tồn tại phép đối xứng trục nào

B. Có duy nhất một phép đối xứng trục

C. Chỉ tất cả hai phép đối xứng trục

D. Có rất nhiều phép đối xứng trục

Giải :

Hai con đường phân giác của góc sinh sản bởi hai tuyến đường thẳng d với d’ là các trục đối xứng trục đổi mới đường trực tiếp d thành con đường thẳng d’

Chọn C

Câu 4 trang 35 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong những hình bên dưới đây, hình nào có bốn trục đối xứng ?

*

A. Hình bình hành

B. Hình bình hành

C. Hình thoi

D. Hình vuông

Giải :

Hình vuông gồm 4 trục đối xứng

Chọn D

Câu 5 trang 35 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A. Hình gồm hai đường tròn không đều bằng nhau có trục đối xứng

B. Hình tất cả một con đường tròn và một đoạn thẳng tùy ý có trục đối xứng

C. Hình có một đường tròn cùng một mặt đường thẳng tùy ý gồm trục đối xứng

D. Hình có một tam cân và con đường tròn nước ngoài tiếp tam giác đó tất cả trục đối xứng

Giải :

*

Chọn B

Câu 6 trang 35 SGK Hình học tập 11 Nâng cao

Trong những hình sau đây, hình nào không tồn tại tâm đối xứng ?

A. Hình gồm một mặt đường tròn cùng một hình chữ nhật nội tiếp

B. Hình bao gồm một đường tròn với một tam giác phần đông nội tiếp

C. Hình lục giác đều

D. Hình bao gồm một hình vuông và đường tròn nội tiếp

Giải :

Tâm O của con đường tròn ko là trọng tâm đối xứng của tam giác đều ABC

*
Quảng cáo

Chọn B

Câu 7 trang 36 SGK Hình học tập 11 Nâng cao

Cho hình vuông vắn ABCD trọng tâm O. Xét phép tảo Q bao gồm tâm cù O cùng góc con quay φ. Với cái giá trị nào dưới đây của φ, phép quay Q biến hình vuông ABCD thành bao gồm nó ?

A.(varphi = pi over 6) B.(varphi = pi over 4)

C.(varphi = pi over 3) D.(varphi = pi over 2)

Giải :

Xét phép xoay Q trung ương O, góc (pi over 2) ta có:

*

Q: A → B

B → C

C → D

D → A

Suy ra Q: ABCD → ABCD

Chọn D

Câu 8 trang 36 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai tuyến phố thẳng tuy vậy song d với d’. Tất cả bao nhiêu phép vị từ bỏ với tỉ số k = 100 đổi thay d thành d’ ?

A. Không có phép nào

B. Có duy độc nhất vô nhị một phép

C. Chỉ tất cả hai phép

D. Có rất nhiều phép

*

Giải :

Trên đường thẳng HH’ ⊥ d (H ∈ d, H’ ∈ d’)

Lấy O làm thế nào để cho (overrightarrow OH’ = 100,,overrightarrow OH )

Phép vị tự trung khu O tỉ số k thay đổi d thành d’

Chọn D

Câu 9 trang 36 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho đường tròn (O ; R). Tìm kiếm mệnh đề sai trong những mệnh đề sau đây:

A. Bao gồm phép tịnh tiến biến đổi (O ; R) thành thiết yếu nó

B. Tất cả hai phép vị tự phát triển thành (O ; R) thành bao gồm nó

C. Tất cả phép đối xứng trục trở thành (O ; R) thành chủ yếu nó

D. Trong bố mệnh đề A, B, C, có tối thiểu một mệnh đề sai

Giải :

A, B, C những đúng. Chọn D

Câu 10 trang 36 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai ?

A. Trung khu vị tự ngoại trừ của hai đường tròn ở ngoài hai tuyến phố tròn đó

B. Trọng tâm vị tự không tính của hai đường tròn không nằm giữa hai trung ương của hai tuyến đường tròn đó

C.

Xem thêm: Lịch Sử Máy Tính Eniac - Chiếc Máy Tính Đầu Tiên Của Thế Giới

Trọng tâm vị tự trong của hai tuyến phố tròn luôn thuộc đoạn trực tiếp nối tâm hai tuyến đường tròn đó

D. Tâm vị tự của hai tuyến đường tròn có thể là điểm phổ biến của cả hai đường tròn đó

Giải :

Chọn A

Câu 11 trang 36 SGK Hình học 11 Nâng cao

Phép biến hóa hình nào dưới đây không tất cả tính chất: “Biến một con đường thẳng thành mặt đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng cùng với nó” ?