Hãy nhập thắc mắc của bạn, nasaconstellation.com đang tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Giả dụ không thỏa mãn với những câutrả lời tất cả sẵn, các bạn hãy tạo thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Cho dãy số 1, 2, 3, 4, …, 1999. dãy số có tất cả chữ số


Cho hàng số 1,2,3,4,......1999 hàng số có tất cả ...chữ số

Có tất cả số số hạng là:

(1999-1) :1+1=1999(SSH)

Đáp số: 1999 số số hạngTừ 1 đến 9 tất cả 9 chữ số

Từ 10 đến 99 bao gồm 180 chữ số

Từ 100 mang đến 999 tất cả 2700 chữ số

Từ 1000 mang lại 9999 bao gồm 3000 chữ số

Tổng cùng 3000 + 2700 + 180 + 9 = 5889 chữ số

Đúng 100% luôn luôn vì mình học rồi !


số 1,2,3,4,......1999 dãy số có tất cả ...chữ số

Dãy trên tất cả số số hạng là:

( 1999 - 1 ) : 1 + 1 = 1999 ( số )

Vậy...


Bài giải chi tiết:

Số số hạng có 1 chữ số: 9 - 1 + 1 = 9. Suy ra số chữ số là: 9Số số hạng có 2 chữ số: 99 - 10 + 1 = 90. Suy ra số chữ số là: 90 x 2 = 180Số số hạng gồm 3 chữ số: 999 - 100 + 1 = 900. Suy ra số chữ số là: 900 x 3 = 2700Số số hạng gồm 4 chữ số: 1999 - 1000 + 1 = 1000. Suy ra số chữ số là: 1000 x 4 = 4000Vậy hàng số trên có tất cả 9 + 180 + 2700 + 4000 = 6889 (chữ số)


người ta hỏi tất cả bao nhiêu chữ số chứ chưa hẳn bao nhiêu số hạng nhé.

từ 1 cho 9 có (9-1):1+1=9 số hạng x 1 chữ số =9 chữ số

từ 10 đến 99 tất cả (99-10):1+1=90 số hạng x 2 chữ số = 180 chữ số

từ 100 cho 999 gồm (999-100):1+1=900 số hạng x 3 chữ số = 2700 chữ số

từ 1000 đến 1999 gồm (1999-1000):1+1=1000 số hạng x 3 chữ số=3000 chữ số

tổng cùng 3000+2700+180+9=5889 chữ số


Đây là dãy của 1999 số từ bỏ nhiên tiếp tục từ 1 đến 1999

Số có một chữ số là từ là 1 đến 9 =9 chữ số

Từ 10 mang đến 99 có 90 số hạng nên có 2.90=180 chữ số

Từ 100 mang lại 999 có 900 số hạng nên tất cả 3.900 =2700 chữ số

Từ 1000 mang lại 1999 tất cả 1000 số hạng nên tất cả 4.1000=4000 chữ số

Do kia dãy tất cả 9+180+2700+4000=6889 chữ số

*


Từ 1 mang lại 9 tất cả 9 chs

Từ 10 cho 99 tất cả 180 chs

Tù 100 mang đến 999 tất cả 2700 chs

Thừ 1000 đến 1999 có 3000 chs

Tổng cộng số chữ số:

9+180+2700+3000=5889 chs

Bn k đến mk nhak!!!Mk chúc bn may mắn!!!


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

Cho hàng số 1,2,3,4,...1999.Dãy số có toàn bộ bao nhiêu chữ số

Đọc tiếp...

Xem thêm: #Top 4 Phần Mềm Sửa Lỗi Thẻ Nhớ Microsd, Phần Mềm Sửa Lỗi Thẻ Nhớ Microsd


Số có 1 chữ số là từ là 1 đến 9 =9 chữ sốTừ 10 đến 99 tất cả 90 số hạng nên gồm 2.90=180 chữ sốTừ 100 đến 999 có 900 số hạng nên gồm 3.900 =2700 chữ sốTừ 1000 cho 1999 gồm 1000 số hạng nên gồm 4.1000=4000 chữ sốDo đó dãy bao gồm 9+180+2700+4000=6889 chữ sốHihi cho chính mình k nhé!!!


Từ 1 đến 9 tất cả : ( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( số )

=> từ một đến 9 có : 9 x 1 = 9 ( chữ số )

Từ 10 mang lại 99 gồm : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số )

=> từ 10 đến 99 bao gồm : 90 x 2 = 180 ( chữ số )

Từ 100 cho 999 gồm : ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số )

=> từ bỏ 100 mang đến 999 tất cả : 900 x 2 = 1800 ( chữ số )

Từ 1000 đến 1999 gồm : ( 1999 - 1000 ) : 1 + 1 = 1900 (số )

=> tự 1000 mang đến 1999 gồm : 1900 x 2 = 3800 ( chữ số )

Vaytừ 1 mang đến 1999 tất cả : 9 + 180 + 1800 + 3800 = 5789 ( chữ số )


cho hàng số 1,2,3,4...,1999.Dãy số có tất cả bao nhiêu chữ số?

Đọc tiếp...

Bài giải đưa ra tiết:

Số số hạng có 1 chữ số: 9 - 1 + 1 = 9. Suy ra số chữ số là: 9Số số hạng tất cả 2 chữ số: 99 - 10 + 1 = 90. Suy ra số chữ số là: 90 x 2 = 180Số số hạng bao gồm 3 chữ số: 999 - 100 + 1 = 900. Suy ra số chữ số là: 900 x 3 = 2700Số số hạng tất cả 4 chữ số: 1999 - 1000 + 1 = 1000. Suy ra số chữ số là: 1000 x 4 = 4000Vậy hàng số trên có toàn bộ 9 + 180 + 2700 + 4000 = 6889 (chữ số)


soát sổ Toán lớp 4 Giải SGK Toán lớp 4 Giải SGK tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Toán lớp 4 Hỏi đáp tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp tiếng Anh lớp 4
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗