Câu 1469: Cho a gam sắt vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 0,92a gam hỗn kim loại tổng hợp loại cùng khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5). Giá trị của a là?

A.

Bạn đang xem: Cho a gam fe vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm hno3 0 8m và cu(no3)2 1m

8,4

B. 5,6

C.

Xem thêm: Nêu Thành Phần Và Chức Năng Của Hệ Sắc Tố Quang Hợp Trong Lá Xanh

11,2

D. 11,0


Giải bỏ ra tiết:

Vì sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp kim loại (Cu, Fe) => Cu2+ thâm nhập phản ứng hết và dung dịch sau làm phản ứng ko tồn tại ion Fe3+ (tồn tại ion Fe2+)

*
= 0,08 (mol);
*
= 0,28 (mol);
*
= 0,1 (mol)

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,03 ← 0,08 → 0,02

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2)

0,1 ← 0,1 → 0,1

=> a - (0,03 + 0,1) + 0,1.64 = 0,92a a = 11 (gam) => Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát