Câu 1469: Cho a gam Fe vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của a là?

A.

Bạn đang xem: Cho a gam fe vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm hno3 0 8m và cu(no3)2 1m

8,4

B. 5,6

C.

Xem thêm: Nêu Thành Phần Và Chức Năng Của Hệ Sắc Tố Quang Hợp Trong Lá Xanh

11,2

D. 11,0


Giải chi tiết:

Vì sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại (Cu, Fe) => Cu2+ tham gia phản ứng hết và dung dịch sau phản ứng không tồn tại ion Fe3+ (tồn tại ion Fe2+)

*
= 0,08 (mol);
*
= 0,28 (mol);
*
= 0,1 (mol)

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,03 ← 0,08 → 0,02

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2)

0,1 ← 0,1 → 0,1

=> a - (0,03 + 0,1) + 0,1.64 = 0,92a a = 11 (gam) => Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát