*Bạn đang xem: Chỉ tiêu tiếng anh

*

*

*

tiêu chuẩn trong giờ Anh có nhiều phương pháp dịch, ví như target, norm xuất xắc goal. Tiêu chuẩn là mức luật phải dành được trong kế hoạch. Bọn họ cùng tìm hiểu về tiêu chuẩn và một vài mẫu câu trong giờ Anh.

Chỉ tiêu trong tiếng Anh bao gồm nhiều cách thức dịch khác biệt như target /’ta:git/, norm /nɔrm/ . Tiêu chuẩn là mức điều khoản phải đã đạt được trong kế hoạch, là ngẫu nhiên mục tiêu như thế nào của chính sách thương mại, giá bán trị thay đổi mà đầy đủ nhà hoạch định cơ chế coi là hài lòng và để triển khai cơ sở cho việc tùy chỉnh những bao gồm sách.

Một số chủng loại câu của tiêu chuẩn trong tiếng Anh:


*

Do you think I’ll be to able lớn achieve my goal of losing five kilos before the summer?

Bạn tất cả nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể đạt được chỉ giảm bớt 5kg trước mùa nắng cháy không?

Did we hit this target?

Vậy bọn họ có dành được chỉ tiêu này không?


The company have reached annual food targets.

Công ty đã dành chỉ tiêu lương thực mặt hàng năm.

The goverment’s target of annual growth seem easily attainable.

Chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm của thiết yếu phủ trong khi dễ dàng đạt được.

To elaborate the production target.

Xây dựng tiêu chuẩn sản xuất.

Bài Viết: tiêu chuẩn tiếng anh là gì

These standards generally exceed the accepted industry norms.

Những tiêu chuẩn chỉnh này thường vượt quá đầy đủ chỉ tiêu công nghiệp được chấp nhận.

To reach both qualitative cùng quantitative norms.

Đạt cả chỉ tiêu số lượng lẫn chỉ tiêu hóa học lượng.

Exceed last year’s showing.

Vượt tiêu chí năm ngoái.

This year, the universities have increased its quota.

Năm nay, gần như trường đại học đã tăng chỉ tiêu.

Bài viết chỉ tiêu tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi vì giáo viên trung trung tâm tiếng Anh SGV.
Xem thêm: Dạng Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể Có Vai Trò Quan Trọng Trong Quá Trình Hình Thành Loài Mới Là

Thể Loại: chia sẻ Kiến Thức cộng Đồng


Bài Viết: chỉ tiêu Tiếng Anh Là Gì, Chỉ Tiêu unique Tiếng Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://nasaconstellation.com chỉ tiêu Tiếng Anh Là Gì, Chỉ Tiêu quality Tiếng Anh Là Gì