Bài viết giúp những em củng cố kỹ năng và kiến thức về bội phản ứng xà phòng hóa với biết cách xác minh các chỉ số hóa học béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa, chỉ số este...

Bạn đang xem: Chỉ số xà phòng hóa của chất béo


Phản ứng xà chống hóa của chất béo. Xác minh chỉ số chất béo.

1. Kiến thức và kỹ năng liên quan:

a. Phản bội ứng xà phòng hóa chất béo:

- là bội nghịch ứng của chất khủng với hỗn hợp kiềm NaOH/KOH, tạo nên grixerol cùng hỗn hợp những muối Na/K. Hỗn hợp những muối này đó là xà phòng.

 

*

 - Là bội nghịch ứng không thuận nghịch.

b. Những chỉ số chất béo:

- Chỉ số axit: là số miligam KOH đề nghị để th-nc axit béo thoải mái có trong 1g chất béo.

- Chỉ số xà chống hóa: là số miligam KOH đề xuất để xà phòng hóa glixerit và trung hòa axit béo tự do trong 1g hóa học béo.

- Chỉ số este: là số miligam KOH buộc phải để xà phòng hóa glixerit của 1 g hóa học béo, là hiệu số giữa chỉ số xà phòng hóa và chỉ số axit.

- Chỉ số I2: là số miligam I2 có thể cộng với 100g chất phệ không no.

Cùng theo dõi bài xích giảng cụ thể của Thầy Nguyễn Hoàng Lâm - thầy giáo trường THPT yên ổn Hoà – cg cầu giấy - giáo viên giỏi và nổi tiếng luyện thi trung học phổ thông quốc gia.


2. Lấy ví dụ minh họa:

Ví dụ 1:

Khi xà chống hóa 2,52g chất bự A đề nghị 90ml hỗn hợp KOH 0,1M. Mặt khác, xà chống hóa hoàn toàn 5,04g chất lớn A thu được 0,53g glixerol. Tìm kiếm chỉ số axit và chỉ số xà chống hóa.

Lời giải:

Có: mKOH = 0,09.0,1.56.1000= 504 mg

=> Chỉ số xà chống hóa: = 200 mg.

Phản ứng xà chống hóa:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH ---> C3H5(OH)3 + 3RCOOK

nKOH= 3nglixerol = 3.(frac0,5392)

=> mKOH = nKOH.56

=> số miligam KOH cần để xà phòng hóa 1g chất béo = (fracm_KOH5,04)= (frac3.0,53.56.100092.5,04)= 192 mg


=> chỉ số este của chủng loại chất béo = chỉ số xà phòng hóa - chỉ số axit

=> chỉ số axit = chỉ số xà phòng hóa - chỉ số este = 200 - 192 = 8 mg

 

Ví dụ 2:

Để th-nc lượng axit tự do thoải mái có vào 14g một mẫu hóa học béo, nên 15ml hỗn hợp KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo.

Lời giải:

mKOH= 15.0,1.56= 84 mg

=> số miligam KOH cần dùng để làm trung hòa lượng axit thoải mái trong 1g mẫu chất phệ là: 84/14 = 6 mg

=> chỉ số axit của chủng loại chất to là: 6

Ví dụ 3:

Để trung hòa - nhân chính 10g một chất béo gồm chỉ số axit là 5,6 bắt buộc dùng từng nào gam NaOH?

Lời giải:

Mẫu chất béo gồm chỉ số axit là 5,6 => Ta có:

Cứ trung hòa - nhân chính 1g hóa học béo phải 5,6 mgKOH=> tương ứng với 4mg NaOH

Vậy: trung hòa - nhân chính 10g chất béo ----------------------------------- 40mg = 0,04g NaOH

=> buộc phải 0,04g NaOH.

Ví dụ 4: 

xà chống hóa 1kg hóa học béo tất cả chỉ số axit là 2,8 bắt buộc dùng 350 ml dung dịch KOH 0,1M. Trọng lượng glixerol nhận được là bao nhiêu?

Lời giải:

cách 1: 

nKOH = 0,35.1 = 0,35 mol => mKOH = 0,35.56.1000=19600 mg

 => chỉ số xà chống hóa của mẫu chất béo là: = 19,6 mg


=> chỉ số este = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số axit = 19,6 – 2,8 = 16,8mg

(RCOO)3C3H5 + 3KOH --- C3H5(OH)3 + 3RCOOK (1)

1g 16,8mg

1kg 16,8g

=> nglixerol = (frac13.n_KOH)(1) = (frac16,83.56)= 0,1 mol

=> mglixerol = 9,2 g

cách 2: 

KOH + RCOOH  RCOOK + H2O (1)

3KOH + (R"COO)3C3H5  3R"COOK + C3H5(OH)3 (2)

 nKOH (1) = 

*
 = 0,05 mol

=> nKOH (2) = 0,35 - 0,05 = 0,3 mol

=> nC3H5(OH)3 = 

*
 nKOH (2) = 0,1 mol

=> mC3H5(OH)3 =9,2 gam

3. Bài bác tập từ giải:

Bài 1:Để xà chống hóa 10kg hóa học béo có chỉ số axit bởi 7, tín đồ ta đến chất phệ đó tác dụng với dung dịch chứa 1,42kg NaOH. Sau bội phản ứng các thành phần hỗn hợp được th-nc vừa đủ vì chưng 500ml hỗn hợp HCl 1 M.

a. Tính khối lượng glixerol và trọng lượng xà phòng nguyên chất thu được.

b. Tìm cân nặng phân tử trung bình của những axit béo, hiểu được axit béo tự do thoải mái cũng đó là axit đã tạo thành chất béo.

Xem thêm: Họ Nguyên Hàm Của E 2X, Biết F(0)=1, Tìm Nguyên Hàm 2E^(2X)

Bài 2: Xà chống hoá 1 kg chất béo bao gồm chỉ số axit bởi 7, chỉ số xà phòng hoá 200.Khối lượng glixerol nhận được là bao nhiêu?


Bài 3: Một các loại mỡ cất 70% triolein với 30% tristearin về khối lượng. Tính khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hoá hoàn toàn 100kg chất mỡ đó bởi NaOH.

Bài 4: Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hoá trọn vẹn m gam mỡ trên bởi NaOH nhận được 138 gam glixerol. Quý hiếm của m?

Bài 5: Để xà phòng hoá 35kg triolein yêu cầu 4,939 kilogam NaOH chiếm được 36,207 kg xà phòng. Xác định chỉ số axit của chủng loại chất to trên. 

Các em mua thêm BTTN về làm phản ứng xà phòng hóa chất phệ và khẳng định chỉ số chất lớn tại phía trên :)

Chúc những em học tập vui với nasaconstellation.com :)

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - coi ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản hồi Hủy

Bình luậnsiêng đề được quan tâm


bài viết mới tuyệt nhất


*

Gửi bài tập - gồm ngay lời giải!
*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT nước nhà 2021