VietJack bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Chất tác dụng với nước tạo ra bazo

Page 2

VietJack bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đáp án: BNa2O là oxit bazơ nên công dụng với nước được dung dịch bazơ.PTHH:Na2O+H2O→2NaOH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chất tính năng với nước tạo nên dung dịch axit là

Oxit là:


Oxit làm sao sau đấy là oxit bazơ:

Chất tính năng với nước tạo ra dung dịch axit là:

Oxit nào sau đó là oxit axit?

dãy oxit nào dưới đây vừa công dụng với nước, vừa công dụng với hỗn hợp bazơ

Oxit bazơ là:

Oxit lưỡng tính là:

Một oxit được tạo vày 2 nhân tố là sắt với oxi, trong các số ấy tỉ lệ trọng lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Công thức hoá học của oxit fe là:

Chất chức năng với nước tạo nên dung dịch axit là

Hòa tan hoàn toàn một oxit sắt kẽm kim loại có hóa trị II bởi dung dịchH2SO4 tất cả nồng độ 14,00% toàn vẹn thì chiếm được một dung dịch muối bao gồm nồng độ 16,22%. Oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II trên là

Hoà tan 2,4 g một oxit sắt kẽm kim loại hoá trị II yêu cầu dùng 30g dd HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là:

trong những oxit sau, oxit nào tính năng được cùng với nước?

Khử trọn vẹn 0,58 tấn quặng sắt cất 90 % là Fe3O4 bằng khí hiđro. Trọng lượng sắt chiếm được là:

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của p bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Cách làm hoá học của oxit là:


Oxit bazơ không tồn tại tính hóa chất nào sau đây?

Tính hóa chất của oxit axit là

Trong đầy đủ cặp hóa học sau, cặp chất nào bội nghịch ứng được cùng với nhau?

Dãy chất dưới đây chỉ gồm những oxit:

Chất tính năng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Oxit khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit sunfuric là:

Dãy oxit nào tiếp sau đây vừa chức năng với nước, vừa tính năng với hỗn hợp bazơ

Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được cùng với nước?

Oxit được tạo thành mấy loại?

Chất công dụng với nước tạo thành dung dịch axit là

Nhóm nào sau đây chỉ gồm các oxit bazơ

Dãy gồm những oxit công dụng với dung dịch axit là:

Trong các oxit bên dưới, oxit axit không hẳn là:

Trong những oxit sau: oxit trung tính là:

Có thể dung CaO để làm khô khí nào trong số khí bên dưới đây:

Chất khí làm sao sau đấy là nguyên nhân gây nên hiệu ứng công ty kính ?


Chất tác dụng với nước tạo nên dung dịch bazơ là:

A. CO₂

B. Na₂O

C. SO₂

D. P₂O₅.

Tương tự:

Chất làm sao sau đây công dụng với nước tạo nên dung dịch bazơ?

A. K₂O

B. CuO

C. CO

D. SO₂.

Đáp án

Câu 1. B

Na₂O + H₂O → 2NaOH

Câu 2. A

K₂O + H₂O → 2KOH

Để vấn đáp được các câu hỏi liên quan tiền tới chấttác dụng cùng với nước tạo ra dung dịch bazơ thì những em bắt buộc ghi nhớ những kiến thức sau:

Lý thuyết buộc phải ghi nhớ:

-Oxit bazơ: là các oxit chức năng với axit tạo thành muối với nước

- một số trong những oxit bazơ tính năng với nước ở ánh sáng thường là: Na₂O, CaO, K₂O, BaO tạo thành bazơ chảy tương ứng

Na₂O + H₂O → 2NaOH

CaO + H₂O → Ca(OH)₂

K₂O + H₂O → 2KOH

BaO + H₂O → Ba(OH)₂

-Chỉ có những Oxit bazơ của kim loại kiềm (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) cùng kiềm thổ (Ca, Sr, Ba, Ra) bên cạnh Be với Mg kết hợp với nước sẽ khởi tạo thành baz

Câu hỏi liên quan:

1. Hóa học khí nào khi tan vào nước sinh sản thành dung dịch bazơ?

A. Cacbon đioxit.

B. Nitơ đioxit.

C. Amoniac.

D. Nitơ monooxit.

Đáp án: C

2. Dãy hóa học gồm những oxit bazơ:

A. CuO, NO, MgO, CaO.

B. CuO, CaO, MgO, Na₂O.

C. CaO, COv, K₂O, Na2O.

D. K₂O, FeO, P₂O5, Mn₂O₇.

Xem thêm: S Toàn Phần Hình Trụ, Diện Tích Xung, Cách Tính Kèm Ví Dụ Minh Họa

Đáp án: B.

Trên đây là đáp án một sốcâu hỏi trắc nghiệm hóa 9 về oxitbazơ,ngoài tư liệu giải hóa 9, những em hoàn toàn có thể tham khảo các môn học tập khác bên trên Đọc Tài Liệu nhằm ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tập tốt!