Liên kết cộng hóa trị được ra đời giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron. Đây là liên kết thịnh hành giữa các phi kim với nhau.

Bạn đang xem: Chất nào có liên kết cộng hóa trị không cực


Nội dung bài viết này để giúp đỡ các em đọc rõ: Sự hình thành link cộng hóa trị vào phân tử đối chọi chất với hợp chất? Sự phân rất trong liên kết cộng hóa trị như thế nào? Và cách phân loại các loại links hóa học theo hiệu độ âm điện?

I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

- Định nghĩa: links cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung.

1. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử đơn chất

a) Sự ra đời phân tử hiđro (H2)

- nhì nguyên tử H góp 1 electron sản xuất thành một cặp electron bình thường trong phân tử H2

*
- công thức H:H được gọi là phương pháp electron

- phương pháp H-H được điện thoại tư vấn là công thức cấu tạo

b) Sự ra đời phân tử nito (N2)

- từng nguyên tử N góp tầm thường 3 electron để tạo thàn 3 cặp electron thông thường của phân tử N2

*
- nhì nguyên tử N link với nhau bằng 3 cặp e, liên kết biểu thị bằng ba gạch (≡), đó là liên kết 3. Liên kết ba này bền nên ở ánh sáng thường khí nitơ kém hoạt động hóa học.

→ các phân tử H2, O2, N2, Cl2,... Tạo nên từ nhì nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau) nên cặp electron chung không biến thành lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cùng hóa trị ko cực.

2. Sự hình thành links cộng hóa trị vào phân tử hợp chất

a) Sự xuất hiện phân tử hidro clorua (HCl)

- Trong phân tử hiđro, từng nguyển tử (H và Cl) góp 1 electron tạo nên thành một cặp electron bình thường để tạo links cộng hóa trị. Cặp electron liên kết bị lệch về phía Clo, ( Độ âm điện của Cl là 3,5 to hơn độ âm năng lượng điện của H là 2,1 ) links cộng hóa trị này bị phân cực.

*
*
- Vậy HCl là liên kết cộng hóa trị có cực

b) Sự sinh ra phân tử khí cacbon đioxit (CO2)

- trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm trong lòng 2 nguyên tử O cùng nguyên tử C góp chung với từng nguyên tử O nhì electron.

*
*
- vào phân tử CO2 các cặp electron bị hút lệch về phía O vì oxi bao gồm độ âm điện lớn hơn C nên liên kết C=O bị phân rất về phía O

- vào phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên liên kết đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau dẫn cho phản tử CO2 không phân cực.

3. Tính chất của những chất có link cộng hóa trị

• Trạng thái: Các chất mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị hoàn toàn có thể là:

+ những chất rắn: đường, lưu giữ huỳnh, iot,...

+ các chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu,...

+ những chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro,...

Tính tan:

+ những chất tất cả cực như rượu etylic, đường,... Tan những trong dung môi bao gồm cực như nước.

+ phần nhiều các hóa học không cực như giữ huỳnh, iot, những chất hữu cơ không rất tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...


Nói chung, những chất có liên kết cộng hóa trị không rất không dẫn điện ở hầu hết trạng thái.

II. Độ âm năng lượng điện và links hóa học

1. Quan hệ giới tính giữa links cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị tất cả cực và link ion

- trong phân tử, trường hợp cặp electron phổ biến ở thân 2 nguyên tử, ta có links cộng hóa trị ko cực.

- nếu như cặp electron bình thường lệch về 1 nguyên tử (có quý giá độ âm điện béo hơn) thì đó là link cộng hóa trị gồm cực.

Xem thêm: Nội Dung Chủ Yếu Của Thuyết Lượng Tử Trực Tiếp Nói Về, Nội Dung Chủ Yếu Của Thuyết Lượng Tử Trực Tiếp

- trường hợp cặp electron tầm thường chuyển hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ sở hữu được liên kết ion.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và liên kết hóa học

- bạn ta phân một số loại một cách tương đối loại links hóa học theo quy ước kinh nghiệm phụ thuộc thang độ âm năng lượng điện của Pau-linh như sau: