Trong bài viết này họ sẽ tìm hiểu Vậy dẫn xuất halogen của hiđrocacbon là gì? có tính chất hóa học tập và đặc điểm vật lý ra sao? Được ứng dụng vào những nghành nghề dịch vụ nào vào đời sống?

Dẫn xuất Halogen. đặc điểm hóa học, đặc điểm vật lý của dẫn xuất Halogen trực thuộc phần: CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

I. Khái niệm, phân loại Dẫn xuất Halogen

Khi sửa chữa nguyên tử hiđro của phân tử hiđrocacbon bởi nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

Bạn đang xem: Chất dẫn xuất là gì

HiđrocacbonCH4CH2=CH2C6H6
Dẫn xuất halogenCH3Cl, CH3Br, CH2Cl2, CH2ClFCH2=CH-ClC6H5Cl

*
C2H3-Cl

- ráng thế" nhóm -OH trong phân tử ancol bằng nguyên tử halogen.

C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

- cộng hợp hiđro halogenua hoặc halogen vào phân tử hiđrocacbon không no.

CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

CH2=CH2 + Br2 → Br-CH2-CH2-Br

- nuốm nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen.

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

*
C2H5Br Phân một số loại dẫn xuất halogen

• những dẫn xuất halogen được phân một số loại dựa vào bản chất của halogen, số lượng nguyên tử halogen cùng đặc điểm kết cấu của hidrocacbon

• một vài loại dẫn xuất halogen thường gặp

- Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon no, mạch hở.

- Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ko no, mạch hở.

- Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon thơm

• Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử cacbon links với nguyên tử halogen.

- Bậc I: (Etyl clorua)

- Bậc II: (isopropyl clorua)

- Bậc III: (tert-butyl bromua)

 II. đặc thù vật lý của dẫn xuất halogen

• Ở đk thường, một số trong những chất tất cả phân tử khối nhỏ (CH3Q, CH3F,...) làm việc trạng thái khí.

• các dẫn xuất halogen đa số không tung trong nước, tan giỏi trong các dung môi cơ học như hiđrocacbon, ete,...

• một số trong những dẫn xuất halogen gồm hoạt tính sinh học tập cao như CF3-CHClBr (halotan: hóa học gây mê không độc), DDT (chất diệt côn trùng),...

III. Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen

- tính chất hóa học quan trọng của dẫn xuất halogen là phản ứng cố gắng nguyên tử halogen cùng phản ứng bóc tách halogenua

*

1. Phản ứng cố gắng nguyên tử halogen bởi nhóm -OH

• Đun vơi hỗn hợp tất cả etyl bromua trong hỗn hợp NaOH, bên cạnh đó lắc đều. Sau một thời gian thu được hỗn hợp đồng nhất, vày đã xảy ra phản ứng:

CH3-CH2-Br + NaOH(loãng) → CH3-CH2-OH + NaBr

Phương trình hoá học tổng quát:

R-X + NaOH → R-OH + NaX

2. Phản bội ứng tách hiđro halogenua

- Đun sôi láo hợp có etyl bromua, kali hiđroxit và etanol thấy gồm khí không màu thoát ra.

H-CH2-CH2-Br + KOH → CH2=CH2 + KBr + H2O

IV. Ứng dụng của dẫn xuất halogen

1. Làm vật liệu cho tổng hợp hữu cơ

a) những dẫn xuất clo của etilen, butađien được sử dụng làm monome cho tổng phù hợp polime:

- Từ CH2=CHCl tổng phù hợp được poli(vinyl clorua) dùng làm ống dẫn, vỏ bọc dây điện, vải mang da,...

- Từ CH2=CCl−CH=CH2 tổng hợp ra nhằm sản xuất cao su đặc cloropren.

- Từ CF2=CF2 tổng hòa hợp ra teflon là vật liệu siêu bền,chịu nhiệt, chịu axit cùng kiềm, được dùng chế tạo chảo không dính, bộ phận chịu mài mòn, ...

b) những dẫn xuất halogen, đặc biệt là dẫn xuất monohalogen được dùng làm nguyên liệu tổng hợp các hợp chất khác ví như ancol, phenol, ...

2. Làm cho dung môi

- Clorofom, 1,2-đicloetan, cacbon tetraclorua và các dẫn xuất halogen có tác dụng hoà tan tốt các chất nên được sử dụng làm dung môi.

3. Các nghành nghề khác

- những dẫn xuất của halogen có công dụng trừ sâu, loại trừ vi khuẩn (2,4-D; DDT;..) tuy nhiên do độc tính cao và phân bỏ chậm đề xuất đang được sửa chữa thay thế bằng các chất khác an toàn và tác dụng hơn.

- một trong những chất được làm thuốc gây nghiện trong phẫu thuật như halotan CF3-CHClBr (chất gây mê qua đường hô hấp), etyl clorua C2H5Cl (chất tạo tê cục bộ),...

V. Bài xích tập về dẫn xuất halogen của Hiđrocacbon

* bài 1 trang 177 SGK Hóa 11: Gọi thương hiệu mỗi chất sau: CH3-CH2Cl, CH2=CH-CH2Cl, CHCl3. C6H5Cl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng pha trộn mỗi chất trên trường đoản cú hiđrocacbon tương ứng.

° lời giải bài 1 trang 177 SGK Hóa 11:

• hotline tên các chất:

CH3-CH2Cl: Etyl clorua (cloetan)

CH2=CH-CH2Cl: anlyl clorua (1-cloprop-2-en)

CHCl3: Triclometan, clorofom

C6H5Cl: Clobenzen, phenyl clorua

• Cách điều chế

CH3CH3 + Cl2 → CH3- CH2Cl + HCl

CH2=CH-CH3 + Cl2 → CH2 = CH- CH2Cl +HCl

CH4 + 3Cl2 → CHCl3 + 3HCl

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

* Bài 2 trang 177 SGK Hóa 11: Viết phương trình hoá học tập của phản bội ứng thuỷ phân những chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzylclorua; antyl bromua; xiclohexyl clorua.

° giải thuật bài 2 trang 177 SGK Hóa 11:

• Phương trình phản ứng:

Cl-CH2-CH2-Cl + 2NaOH → OH-CH2-CH2-OH + 2NaCl

C6H5-CH2-Cl + NaOH → C6H5-CH2-OH + NaCl

CH2=CH-CH2-Br + NaOH → CH2=CH-CH2-OH + NaBr

C6H11-Cl + NaOH → C6H11-OH + NaCl

* bài 3 trang 177 SGK Hóa 11: Cho ánh sáng sôi (oC) của một số trong những dẫn xuất halogen vào bảng dưới đây:

XClBrI
CH3-X-24542
C2H5-X13872
n-C3H7-X4771102
n-C4H9-X78102131

Nhận xem về sự đổi khác nhiệt độ sôi theo hướng tăng mạch cacbon (theo mặt hàng dọc) cùng theo nguyên tử khối của halogen (hàng ngang). Giải thích sơ bộ.

° lời giải bài 3 trang 177 SGK Hóa 11:

- theo chiều tăng mạch cacbon (hàng dọc), nguyên từ khối tăng ánh sáng sôi của những chất tăng dần.

- khi nguyên tử khối tăng (theo hàng ngang), nhiệt độ sôi cùng bớt dần.

- lúc nguyên tử khối tăng buộc phải tốn nhiều tích điện để chuyển những phân tử cơ học sang tâm lý hơi ánh sáng sôi tăng.

* bài bác 4 trang 177 SGK Hóa 11: Từ axetilen, viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế: etyl bromua (1); 1,2-đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1-đibrometan (4).

Xem thêm: Vận Dụng Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng

° giải thuật bài 4 trang 177 SGK Hóa 11:

(1) pha chế etyl bromua

CH≡CH + H2 → C2H6

CH3-CH3 + Br2 → CH3-CH2-Br + HBr

(2) pha chế 1,2-đibrometan

CH≡CH + H2 → CH2=CH2

CH2=CH2 + Br2 → CH3Br – CH3Br

(3) pha chế vinyl clorua

CH≡CH + HCl → CH2=CH-Cl

(4) pha trộn 1,1 –đibrometan

CH≡CH + HBr → CH2=CHBr

CH2=CHBr + HBr → CH3-CHBr2

* Bài 5 trang 177 SGK Hóa 11: Dùng nhị ống nghiệm, từng ống đựng 1ml một hóa học lỏng sau: etyl bromua (1), brombenzen (2). Thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch AgNO3. Đun sôi hai ống nghiệm thấy nghỉ ngơi (1) tất cả kết tủa kim cương nhạt, trong những khi đó sống ống (2) không có hiện tượng gì. Nhận xét, phân tích và lý giải các hiện tượng thí nghiệm trên?

° giải thuật bài 5 trang 177 SGK Hóa 11:

- Ống (1) bao gồm phản ứng:

CH3 – CH2Br + H2O → CH3- CH2OH + HBr

AgNO3 + HBr → AgBr↓vàng nhạt + HNO3

- Ống (2) không có phản ứng, chứng tỏ liên kết C- Br vào brombenzen hết sức bền

* Bài 6 trang 177 SGK Hóa 11: Khi nấu nóng etyl clorua vào dung dịch cất KOH với C2H5OH, thu được:

A. Etanol B. Etilen C. Axetilen D. Etan

° giải mã bài 6 trang 177 SGK Hóa 11:

• chọn đáp án: B. Etilen

CH3CH2-Cl + KOH → CH2=CH2 + KCl + H2O

Dẫn xuất Halogen. đặc thù hóa học, tính chất vật lý của dẫn xuất Halogen - Hóa 11 bài 39 được soạn theo sách tiên tiến nhất và Được phía dẫn soạn bởi các thầy giáo viên dạy xuất sắc tư vấn, nếu như thấy giỏi hãy chia sẻ và phản hồi để nhiều người khác tiếp thu kiến thức cùng.