Cấu trúc in order to với so as to thường được áp dụng trong ngữ pháp giờ Anh để nói tới mục đích của hành động. Nội dung bài viết hôm ni nasaconstellation.com sẽ share cho nguồn con kiến thức chi tiết về kết cấu và cách dùng in order to với so as to đúng chuẩn cùng những bài tập liên quan.

Bạn đang xem: Cấu trúc in order to

*


Tìm hiểu cấu tạo In order to và So as to

In order khổng lồ là gì? 

In order to tức là để, để mà, để gia công gì;

In order lớn được dùng để giới thiệu về mục đích của hành động được nói đến liền kề trước đó;

Cấu trúc biện pháp dùng in order to

Cấu trúc In order to:

Khẳng định: S + V1 (chia thời phù hợp) + in order (for somebody) lớn + Verb 2 (nguyên thể) + …

Phủ định: S + V1 (chia thời phù hợp) + in order (for somebody)+ not to+Verb 2(nguyên thể) + …

Nghi vấn : Trợ rượu cồn từ của V1 + S + Verb (nguyên thể) + in order (for somebody) + to + V2(nguyên thể)+…+?

Ví dụ:

She works hard in order to lớn have a better life.

(Cô ấy luôn làm việc siêng năng để có cuộc sống đời thường tốt hơn.)

He must study English lớn get a good job wih high salary.

(Anh ấy yêu cầu học giờ đồng hồ Anh để có thể kiếm được một công việc tốt với mức lương cao.)

He opened the window in order khổng lồ let fresh air in.

(Anh ấy mở của sổ nhằm không khí vào lành rất có thể lọt vào trong.)

He buy a bản đồ in order not khổng lồ get lost.

(anh ấy mua bạn dạng đồ để không trở nên lạc đường.)

So as to là gì?

So as lớn cũng có nghĩa là “để”, “mà” và cùng được dùng để làm nói về mục tiêu của hành vi được nói đến trước đó;

cấu trúc cách dùng so as to

So as to cũng có cấu trúc tương từ như in order to.

Khẳng định: S + V1 (chia thời phù hợp) + so as(for somebody) to + Verb 2 (nguyên thể) + …

Phủ định: S + V1 (chia thời phù hợp) + so as(for somebody)+ not to+Verb 2(nguyên thể) + …

Nghi vấn : Trợ động từ của V1 + S + Verb (nguyên thể) + so as(for somebody) + khổng lồ + V2(nguyên thể)+…+?

Ví dụ:

She worked hard so as khổng lồ pass the exam.

(Cô ấy học hành cần cù để hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thi.)

He studied really hard so as khổng lồ get better marks.

(anh ấy học tập hành chuyên cần để có điểm số giỏi hơn.)

She pariticipates in a course so as khổng lồ learn Chinese.

(Cô ấy tham gia khóa huấn luyện và đào tạo để học tập tiếng Trung Quốc.)

Các kết cấu tương đương in order to

Ngoài cấu trúc in order to với so as lớn thì trong tiếng Anh cũng còn một vài những cấu trúc khác để nói về mục đích. Đó chính là so that.

So that

Khi được sử dụng để chỉ mục tiêu so that được áp dụng với cấu tạo sau:

S + V + so that S + can/could/will/would (not) + V.

Với cấu trúc so that có thể đồng chủ ngữ hoặc cùng một chủ ngữ.

Ví dụ:

I have collected money so that I can buy a new house.

(Tôi tiết kiệm ngân sách tiền nhằm tôi rất có thể mua một căn nhà mới.)

I turned on all the light so that the house is full of light.

(Tôi nhảy hết đèn lên để nhà tràn ngập ánh sáng.)

To V

Nếu không áp dụng in order khổng lồ hoặc so as to lớn thì bạn có thể sử dụng ngắn gọn dạng to V để chỉ mục đích. Tuy nhiên với cách thực hiện này mục tiêu không được nhấn mạnh và có sắc thái diễn tả như in order với so as.

Ví dụ:

I will come soon lớn help you.

(tôi sẽ đến ngay lập tức sẽ giúp đỡ bạn.)

We are going lớn cinema to watch a romantic film.

(chúng tôi đến rạp chiếu phim giải trí phim để xem một bộ phim truyện lãng mạn.)

Bài tập in order to với so as to

Bài tập dạng này thường xuyên là viết lại câu sao cho ngữ nghĩa không cầm cố đổi.

Ta chỉ việc dịch nghĩa cho đúng chuẩn rồi áp dụng cấu tạo để xong câu là đã có đáp án chủ yếu xác.

Ví dụ:

1. He opened the window.He wanted to let fresh air in.

=> He opened the window in order to lớn let fresh air in.

=> He opened the window so as to let fresh air in.

2. I took my camera.I wanted khổng lồ take some photos.

=> I took my camera in order/ so as lớn take some photos.

3. He studied really hard.He wanted to get better marks.

=> He studied really hard in order/ so as lớn get better marks.

4. Jason learns Chinese.His aim is lớn work in China.

=> Jason learns Chinese so as/ in order to work in China

5. I’ve collected money.I will buy a new car.

=> I’ve collected money in order to/ so as to lớn buy a new car.

Cấu trúc in order to và so as khổng lồ đã được bọn chúng mình chia sẻ dưới những phần nội dung gồm có: lý thuyết; lấy ví dụ và bài tập thực hành. Các phần kiến thức và kỹ năng đã được chia sẻ chi tiết và chủ yếu xác. Bạn đọc hãy cùng tham khảo và rèn luyện để đạt được công dụng học tập tốt.

Xem thêm: Inode Là Gì ? Inode Có Tác Dụng Gì Trên Máy Chủ Web? Inode Có Tác Dụng Gì Trên Máy Chủ Web

Thường xuyên truy cập IIE Việt Nam để có thêm các kiến thức có ích trong quá trình học tập tiếng anh nhé.