Bộ thắc mắc trắc nghiệm giáo dục đào tạo quốc chống lớp 12 với trên 200 thắc mắc trắc nghiệm bao gồm đáp án, chọn lọc được soạn và sưu tầm sẽ giúp học sinh sẽ có được thêm ôn tập tự đó ăn điểm cao trong những bài thi trắc nghiệm môn giáo dục và đào tạo quốc phòng lớp 12.

Bạn đang xem: 950+ câu trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh

Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc phòng lớp 12 bài 1 có đáp án

Câu 1. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp chuần tiểu đội 1 sản phẩm ngang

A. Tập đúng theo => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => tập hợp => giải tán.

C. Tập phù hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập hòa hợp => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. fan kí quyết định ban hành Điều lệnh Đội ngũ là

A. Sản phẩm công nghệ trưởng cỗ Quốc phòng.

B. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng.

C. Thủ tướng chủ yếu phủ.

D. Chủ tịch Quốc hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3. Hình hình ảnh dưới đây biểu hiện về hình thức tập hợp quy củ tiểu đội nào?

*

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

B. Đội hình tiểu đội 2 mặt hàng dọc.

C. Đội hình tiểu nhóm 1 sản phẩm ngang.

D. Đội hình tiểu team 2 sản phẩm ngang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 4. Trong Quân đội quần chúng Việt Nam, Điều lệnh Đội ngũ cơ chế động tác lực lượng từng người, đội hình từng đơn vị chức năng từ cấp

A. Trung đoàn đã tới cấp đại đoàn.

B. Trung đoàn đã tới cấp sư đoàn.

C. Tiểu nhóm đến cấp trung đoàn.

D. Tiểu đoàn tới cấp lữ đoàn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 5. So với quy củ trung team 1 hàng ngang, chuần trung nhóm 2 mặt hàng ngang không thực hiện bước nào dưới đây?

A. Tập hợp.

B. Điểm danh.

C. Chỉnh đốn hàng ngũ.

D. Giải tán.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6. Khi kiểm tra gióng hàng, trung team trưởng buộc phải làm gì?

A. Nghiêng đầu qua phải/ trái để bình chọn theo chuẩn.

B. Ngủ tại chỗ, chuyển mắt bao quát tổng thể đội hình.

C. Thực hiện động tác qua phải/ trái nhằm kiểm tra.

D. Đứng nghiêm tại chỗ để khám nghiệm toàn nhóm hình.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 7. Trong đội hình trung nhóm 1 mặt hàng ngang/ dọc, khi thấy các chiến sĩ đang đứng vào địa điểm tập hợp, tại vị trí chỉ huy, tiểu nhóm trưởng hô khẩu lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 8. Trong chuần trung nhóm 1 sản phẩm dọc/ ngang, toàn trung đội đã điểm số từ là 1 đến không còn khi nghe xong xuôi khẩu lệnh nào dưới đây?

A. “Từng trung đội điểm danh”.

B. “Điểm danh”.

C. “Từng tiểu nhóm điểm số”.

D. “Điểm số”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 9. Khi gióng hàng, thấy các chiến sĩ đang đứng win hàng, tiểu nhóm trưởng hô hễ lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 10. Trong quá trình tập hợp, hiệ tượng đội hình nào sau đây phải triển khai điểm số?

A. Đội hình trung nhóm 1 mặt hàng dọc.

B. Đội hình trung nhóm 2 mặt hàng dọc.

C. Đội hình tiểu team 2 sản phẩm dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 sản phẩm ngang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 11. Trong quy trình tập hợp, hiệ tượng đội hình nào sau đây không phải tiến hành điểm số?

A. Đội hình tiểu team 1 sản phẩm dọc.

B. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu nhóm 1 mặt hàng ngang.

D. Đội hình tiểu team 2 mặt hàng ngang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 12. Hình thức nào sau đây không thuộc đội hình tiểu đội?

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu team 2 sản phẩm ngang.

C. Đội hình tiểu nhóm 2 sản phẩm dọc.

D. Đội hình tiểu nhóm 4 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 13. Trong chuần tiểu đội 1 hàng ngang, tiểu team trưởng đứng tại phần nào?

A. ở vị trí chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch trở về bên cạnh trái, cách đội hình từ bỏ 5 – 8 bước.

C. Chếch về bên phải, phương pháp đội hình trường đoản cú 3 – 5 bước.

D. Tiếp giáp phía bên trái chiến sỹ mang số hiệu 01.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 14. Trong quy củ trung đội 1 hàng ngang, trung nhóm trưởng đứng tại phần nào?

A. ở chính giữa đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. ở vị trí chính giữa đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch trở về bên cạnh trái, phương pháp đội hình tự 3 – 5 bước.

D. Chếch trở về bên cạnh trái, biện pháp đội hình từ bỏ 5 – 8 bước.

Hiển thị đáp án

Đáp án B


Câu 15. Nội dung nào sau đây mô tả không đúng quy củ tiểu nhóm 2 hàng dọc?

A. Những chiến sĩ sở hữu số hiệu lẻ (1; 3; 5; 7) đứng sản phẩm dọc bên phải.

B. Những chiến sĩ mang số hiệu chẵn (2; 4; 6) đứng hàng dọc mặt trái.

C. Cự li giãn phương pháp giữa nhị hàng dọc là khoảng 70 cm.

D. Những chiến sĩ đứng thành 2 mặt hàng dọc phía trước tiểu đoàn trưởng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 16. Thứ từ bỏ thực hiện công việc tập hợp quy củ tiểu đội 2 sản phẩm dọc

A. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => tập đúng theo => giải tán.

C. Tập thích hợp => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập thích hợp => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 17. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu team 2 sản phẩm ngang

A. Tập hợp => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => tập thích hợp => giải tán.

C. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập vừa lòng => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 18. Điều lệnh Đội ngũ là văn phiên bản quy phi pháp luật thuộc hệ thống văn phiên bản pháp luật của nhà nước do

A. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng kí ra quyết định ban hành.

B. Quản trị nước kí ra quyết định ban hành.

C. Thẩm phán tand nhân dân buổi tối cao kí ra quyết định ban hành.

D. Quản trị Quốc hội kí ra quyết định ban hành.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 19. Thứ từ thực hiện các bước tập hợp đội hình trung nhóm 3 hàng ngang

A. điểm số => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => tập phù hợp => giải tán.

B. Tập phù hợp => điểm số => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

C. Tập đúng theo => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập hòa hợp => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 20. Hình ảnh dưới đây bộc lộ về hiệ tượng tập hợp quy củ trung nhóm nào?

*

A. Đội hình trung team 1 mặt hàng dọc.

B. Đội hình trung team 2 hàng dọc.

C. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

D. Đội hình trung nhóm 2 sản phẩm ngang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng lớp 12 bài xích 2 có đáp án

Câu 1.Nội dung nào sau đây khôngphản ánh đúng tính chất của nền quốc phòng toàn dân ở Việt Nam?

A. Của dân.

B. Vày dân.

C. Vị dân.

D. Khoa học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 2.Nội dung nào dưới đây khôngphản ánh đúng tứ tưởng lãnh đạo của Đảng cùng sản nước ta trong câu hỏi xây dựng nền quốc chống toàn dân?

A. Kết hợp ngặt nghèo hai nhiệm vụ chiến lược là chống đế quốc và kháng phong kiến.

B. Phối hợp chặt chẽ hoạt cồn quốc phòng, bình yên với vận động đối ngoại.

C. Củng cụ quốc phòng, an toàn là trọng trách trọng yếu ớt của Đảng, đơn vị nước, nhân dân.

D. Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về kiến thiết nền quốc phòng toàn dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3.Việc chế tạo nền quốc chống toàn dân ở việt nam khôngnhằm thực hiện mục đích nào dưới đây?

A. Bảo đảm an toàn vững cứng cáp độc lập, công ty quyền, thống tuyệt nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

B. đảm bảo Đảng, công ty nước, dân chúng và cơ chế xã hội nhà nghĩa.

C. Bảo đảm sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu đất nước.

D. Giữ môi trường xung quanh hòa bình, vạc triển quốc gia theo lý thuyết tư phiên bản chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 4.Một trong những nhiệm vụ tạo ra nền quốc phòng toàn dân là

A. Bảo đảm vững cứng cáp độc lập, chủ quyền, tòa vẹn giáo khu của tổ quốc Việt Nam.

B. Kéo dài sự ổn định và cách tân và phát triển của mọi chuyển động trong đời sống xã hội.

C. đấu tranh chống lại các hành động gây rối, phá hoại, lật đổ của những thế lực phản động.

D. Duy trì gìn riêng biệt tự an ninh xã hội, bảo đảm an toàn tính mạng, gia sản của mỗi gia đình và công dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5.Một một trong những nhiệm vụ gây ra nền an toàn nhân dân là

A. Bảo vệ vững vững chắc độc lập, nhà quyền, tòa vẹn giáo khu của nhà nước Việt Nam.

B. đánh chiến hạ mọi quân thù xâm lược, đảm bảo Tổ quốc và đời sinh sống nhân dân.

C. đấu tranh cản lại các hành vi gây rối, phá hoại, lật đổ của các thế lực làm phản động.

D. Ngăn chặn, đánh bại mọi âm mưu và hành động “Diễn vươn lên là hòa bình” của thù địch.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 6.Tiềm lực kinh tế tài chính của nền quốc phòng toàn dân, an toàn nhân dân được gọi là

A. ý chí quyết vai trung phong của nhân dân trong câu hỏi xây dựng và đảm bảo an toàn Tổ quốc làng mạc hội chủ nghĩa.

B. Kĩ năng về tài chính của đất nước hoàn toàn có thể khai thác nhằm củng nạm quốc phòng, an ninh.

C. Tài năng về khoa học và công nghệ có thể khai thác phục vụ cho quốc phòng, an ninh.

D. Kĩ năng về thứ chất, tinh thần rất có thể huy động, phục vụ cho trọng trách quân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7.Tiềm lực kho học – technology của nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân được hiểu là

A. ý chí quyết trọng điểm của quần chúng. # trong câu hỏi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc buôn bản hội chủ nghĩa.

B. Kỹ năng về kinh tế tài chính của khu đất nước hoàn toàn có thể khai thác nhằm củng chũm quốc phòng, an ninh.

C. Năng lực về công nghệ và công nghệ rất có thể khai thác ship hàng cho quốc phòng, an ninh.

D. Khả năng về vật chất, tinh thần có thể huy động, phục vụ cho nhiệm vụ quân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 8.Nội dung nào dưới đây khôngphản ánh đúng về tiềm lực tởm tếcủa nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?

A. Là đk vật chất đảm bảo an toàn cho sức khỏe quốc phòng toàn dân, bình an nhân dân.

B. Là kĩ năng kinh tế của khu đất nước hoàn toàn có thể khai thác nhằm củng cầm cố quốc phòng, an ninh.

C. Là cửa hàng vật của các tiềm lực khác (chính trị, công nghệ – công nghệ, quân sự...).

D. Là nhân tố ảnh hưởng trực sau đó khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 9.Tiềm lực nào sau đây được xem là nhân tố can hệ sự tăng trưởng kinh tế tài chính và củng cố kỉnh quốc phòng, an ninh; ảnh hưởng trực tiếp đến khoa học tập quân sự?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, tinh thần.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược - an ninh.

C. Tiềm lực công nghệ – công nghệ.

D. Tiềm lực khiếp tế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 10.Tiềm lực nào sau đây được hỏi là: tài năng tiềm tàng về vật dụng chất, tinh thần có thể huy động tạo thành thành sức mạnh phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, an ninh cho chiến tranh?

A. Tiềm lực bao gồm trị, tinh thần.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược - an ninh.

C. Tiềm lực kỹ thuật – công nghệ.

D. Tiềm lực ghê tế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11.Xây dựng tiềm lực bao gồm trị, tinh thầncủa nền quốc chống toàn dân, an toàn nhân dân cần triệu tập vào trách nhiệm nào bên dưới đây?

A. Thực hiện giỏi nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; cải thiện cảnh giác bí quyết mạng.

B. Đảm bảo cửa hàng vật hóa học cho quốc phòng, bình yên trong thời bình cùng thời chiến.

C. Chú trọng công tác huấn luyện và đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán cỗ khoa học, kĩ thuật.

D. Xây đắp quân đội và công an theo hướng: phương pháp mạng, chính quy, tinh huệ, hiện đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12.Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệcủa nền quốc phòng toàn dân, bình an nhân dân cần tập trung vào trách nhiệm nào dưới đây?

A. Thực hiện giỏi nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; cải thiện cảnh giác giải pháp mạng.

B. Đảm bảo cơ sở vật chất cho quốc phòng, an ninh trong thời bình và thời chiến.

C. Chú trọng công tác đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng đội ngũ cán cỗ khoa học, kĩ thuật.

D. Desgin quân đội với công an theo hướng: bí quyết mạng, chủ yếu quy, tinh huệ, hiện tại đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 13.Xây dựng tiềm lực kinh tếcủa nền quốc chống toàn dân, an ninh nhân dân cần tập trung vào trọng trách nào bên dưới đây?

A. Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; nâng cao cảnh giác biện pháp mạng.

B. Đảm bảo các đại lý vật hóa học cho quốc phòng, bình yên trong thời bình cùng thời chiến.

C. Chú ý công tác đào tạo và huấn luyện và tu dưỡng đội ngũ cán cỗ khoa học, kĩ thuật.

D. Desgin quân đội và công an theo hướng: giải pháp mạng, chủ yếu quy, tinh huệ, hiện tại đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 14.Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninhcủa nền quốc phòng toàn dân, bình an nhân dân cần triệu tập vào trọng trách nào dưới đây?

A. Thực hiện giỏi nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; nâng cấp cảnh giác giải pháp mạng.

B. Đảm bảo đại lý vật hóa học cho quốc phòng, bình yên trong thời bình và thời chiến.

C. Chú trọng công tác huấn luyện và đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán cỗ khoa học, kĩ thuật.

D. Tiến hành công tác giáo dục quốc phòng – bình yên với các đối tượng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 15.Tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, an toàn nhân dân được bộc lộ ở

A. Năng lực lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

B. Khả năng phát triển khoa học, hàng ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật.

C. Cơ sở vật chất kĩ thuật rất có thể huy động cho quốc phòng, an ninh.

D. Khả năng bảo trì và không xong phát triển của các lực lượng vũ trang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 16.Tiềm lực quốc phòng, bình an của nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân được bộc lộ ở

A. Năng lực lãnh đạo của Đảng với trách nhiệm quốc phòng, an ninh.

B. Kĩ năng phát triển khoa học, hàng ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật.

C. Cửa hàng vật chất kĩ thuật hoàn toàn có thể huy động đến quốc phòng, an ninh.

D. Khả năng duy trì và không ngừng phát triển của những lực lượng vũ trang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 17.Tiềm lực khoa học, technology của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được biểu thị ở

A. Năng lượng lãnh đạo của Đảng với trọng trách quốc phòng, an ninh.

B. Nguồn dự trữ mức độ người, sức của ở thời bình khi đưa sang thời chiến.

C. Cửa hàng vật chất kĩ thuật có thể huy động mang lại quốc phòng, an ninh.

D. Khả năng gia hạn và không xong xuôi phát triển của những lực lượng vũ trang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18.Nội dung nào dưới đây khôngphản ánh đúng thể hiện của tiềm lực chính trị, ý thức trong nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân?

A. Năng lực lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

B. Ý chí quyết tâm của nhân dân trong nhiệm vụ đảm bảo Tổ quốc.

C. đại lý vật chất kĩ thuật rất có thể huy động cho quốc phòng, an ninh.

D. Sự quả lí điều hành của phòng nước với trọng trách quốc phòng, an ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19.Nội dung nào tiếp sau đây khôngphản ánh đúng biểu lộ của tiềm lực kỹ thuật – công nghệ trong nền quốc phòng toàn dân, an toàn nhân dân?

A. Năng lượng lãnh đạo của Đảng với trọng trách quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

B. Kĩ năng phát triển khoa học, đội ngũ nhân viên cán bộ khoa học, kĩ thuật.

C. đại lý vật chất kĩ thuật rất có thể huy động ship hàng cho quốc phòng, an ninh.

D. Năng lực ứng dụng công dụng nghiên cứu vớt khoa học đáp ứng nhu cầu yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 20.Nội dung nào tiếp sau đây khôngphản ánh đúng văn bản khi xây dựng cụ trận quốc chống toàn dân, bình an nhân dân?

A. Xây dựng quanh vùng phòng thủ vững to gan lớn mật ở những xã, phường trên cả nước.

B. Xây đắp phương án, triển khai lực lượng chuẩn bị sẵn sàng đối phó với đa số tình huống.

C. Kết hợp nghiêm ngặt thế trận quốc chống toàn dân với thế trận bình yên nhân dân.

D. Phân vùng chiến lược với quốc phòng, an toàn kết hợp với phân vùng kinh tế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng lớp 12 bài bác 3 gồm đáp án

Câu 1.Quân đội quần chúng của nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt đằng sau sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của

A. Đảng cùng sản Việt Nam.

B. Trận mạc Tổ quốc Việt Nam.

C. Quốc hội nước Việt Nam.

D. Cơ quan chính phủ Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2.Quân đội nhân dân của nước cộng hòa làng hội chủ nghĩa vn đặt bên dưới sự lãnh đạo và điều hành và quản lý của

A. Tổng túng thiếu thư Đảng cộng sản Việt Nam.

B. Quản trị Quốc hội.

C. Thủ tướng chủ yếu phủ.

D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 3.Quân team nhân dân vn khôngbao bao gồm lực lượng nào bên dưới đây?

A. Lính chủ lực.

B. Quân nhân địa phương.

C. Bộ đội biên phòng.

D. Dân quân từ bỏ vệ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 4.Cơ quan tiền nào dưới đây khôngthuộc hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng Việt Nam?

A. Tổng cục chủ yếu trị.

B. Tòa án quân sự trung ương.

C. Viện kiểm Nhân dân tối cao.

D. Tổng viên hậu cần.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 5.Cơ quan nào tiếp sau đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng. # Việt Nam?

A. Viện kiểm liền kề nhân dân.

B. Tổng viên công nghiệp quốc phòng.

C. Tand nhân dân.

D. Tổng viên biển hòn đảo và hải đảo Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6. Trong khối hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, cơ sở nào bao gồm chức năng đảm bảo trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thiết bị và điều hành quản lý các chuyển động quân sự vào thời bình, thời chiến?

A. Tổng cục thiết yếu trị.

B. Bộ Tổng tham mưu.

C. Tổng cục Hậu cần.

D. Tổng viên Kĩ thuật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7. Trong hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng. # Việt Nam, phòng ban nào đảm nhận công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân?

A. Tổng cục chính trị.

B. Cỗ Tổng tham mưu.

C. Tổng cục Hậu cần.

D. Tổng cục Kĩ thuật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. Trong khối hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng. # Việt Nam, ban ngành nào có tác dụng đảm bảo vật chất, quân y, vận tải cho toàn quân?

A. Tổng cục chủ yếu trị.

B. Cỗ Tổng tham mưu.

C. Tổng viên Hậu cần.

D. Tổng viên Kĩ thuật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 9. Trong hệ thống tổ chức của quân đội dân chúng Việt Nam, cơ quan nào tất cả chức năng đảm bảo vũ khí, trang bị, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh cho toàn quân?

A. Tổng cục bao gồm trị.

B. Bộ Tổng tham mưu.

C. Tổng cục Hậu cần.

D. Tổng viên Kĩ thuật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10.Trong hệ thống tổ chức của quân đội dân chúng Việt Nam, quân khu được hiểu là

A. Tổ chức quân sự theo lãnh thổ, trực thuộc bộ Quốc phòng.

B. đơn vị tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch – chiến thuật.

C. Bộ phận quân đội hoạt động ở môi trường thiên nhiên địa lí duy nhất định.

D. Các đơn vị bộ đội chuyên môn, ví dụ: pháp binh, công binh…

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 11.Trong khối hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, quân đoàn được đọc là

A. Tổ chức triển khai quân sự theo lãnh thổ, trực thuộc cỗ Quốc phòng.

B. đơn vị tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch – chiến thuật.

C. Bộ phận quân đội hoạt động ở môi trường xung quanh địa lí độc nhất vô nhị định.

D. Những đơn vị lính chuyên môn, ví dụ: pháp binh, công binh…

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12.Trong hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng Việt Nam, quân chủng được gọi là

A. Tổ chức quân sự theo lãnh thổ, trực thuộc bộ Quốc phòng.

B. đơn vị chức năng tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch – chiến thuật.

C. Bộ phận quân đội chuyển động ở môi trường địa lí độc nhất định.

D. Các đơn vị quân nhân chuyên môn, ví dụ: pháp binh, công binh…

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 13.Hệ thống bậc hàm của sĩ quan Quân đội quần chúng Việt Nam bao gồm bao nhiêu cấp, bậc?

A. 3 cấp, 12 bậc.

B. 2 cấp, 8 bậc.

C. 1 cấp, 4 bậc.

D. 4 cấp, 16 bậc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 14.Binh chủng nào sau đây thuộc Quân chủng lục quân – quân đội quần chúng Việt Nam?

A. Binh chủng Pháo chống không.

B. Binh chủng tên lửa phòng không.

C. Binh chủng cỗ binh cơ giới.

D. Binh chủng thương hiệu lửa – pháo bờ biển.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 15.Hiện nay, bên trên toàn lãnh thổ việt nam có từng nào quân khu?

A. 6 quân khu.

B. 7 quân khu.

C. 8 quân khu.

D. 9 quân khu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 16.Lực lượng công an nhân dân nước ta được đặt bên dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về các mặt của

A. Đảng cộng sản Việt Nam.

B. Chiến trường Tổ quốc Việt Nam.

C. Quốc hội nước Việt Nam.

D. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17.Lực lượng công an quần chúng. # của nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa vn được đặt dưới sự chỉ huy, quản ngại lí trực tiếp của

A. Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam.

B. Chủ tịch Quốc hội.

C. Thủ tướng bao gồm phủ.

D. Bộ trưởng Bộ cộng an.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 18.Lực lượng quân nhóm nhân dân cùng công an nhân dân việt nam đều ở trong quyền thống lĩnh của

A. Tổng túng thư Đảng.

B. Chủ tịch Quốc hội.

C. Thủ tướng thiết yếu phủ.

D. Chủ tịch nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 19.Công an dân chúng Việt Nam bao hàm các lực lượng nào?

A. Lực lượng bình an và lực lượng Cảnh sát.

B. Quân nhân địa phương và bộ đội chủ lực.

C. Cỗ đội chủ lực và lính biên phòng.

D. Lực lượng an ninh và dân quân từ vệ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 20. Trong hệ thống tổ chức của công an dân chúng Việt Nam, cơ quan chuyên trách đảm nhiệm công tác xây dựng khối hệ thống tổ chức, cán bộ, những lực lượng nhiệm vụ trong bộ Công an là

A. Tổng cục thành lập lực lượng.

B. Tổng cục công an phòng kháng tội phạm.

C. Tổng cục tình báo.

D. Bộ tư lệnh cảnh vệ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


....................................

....................................

Xem thêm: Chuyên Viên Pháp Lý Tiếng Anh Là Gì, Phã¡P Chế Doanh NghiệP Lã  Gã¬

....................................


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3