1. Nguyên lý Pauli: Trên 1 obitan có tối đa 2e với 2e này chuyển động tự quay khác chiều nhau:

1 obitan gồm 2e: 2e 

*
 ghép đôi

1 obitan tất cả 1e: 1e

*
 độc thân

2. Nguyên lý vững vàng bền: Ở trạng thái cơ bản, vào nguyên tử các electron chỉ chiếm lần lượt những obitan có mức tích điện từ thấp đến cao.

Bạn đang xem: Cấu hình electron ☢️ (nitơ) 2022 + cấu hình viết tắt

3. Quy tắc Hund: Trong 1 phân lớp, những electron sẽ phân bố trên những obitan làm sao để cho số electron đơn lẻ là tối đa và bao gồm chiều trường đoản cú quay tương đương nhau.

Ví dụ:

 

*

4. Trật tự các mức tích điện nguyên tử: Trong nguyên tử, những electron trên các obitan không giống nhau, cơ mà cùng 1 phân lớp gồm mức tích điện như nhau. Các mức tích điện nguyên tử tăng dần đều theo trình tự:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

- thông số kỹ thuật electron nguyên tử màn trình diễn sự phân bố electron trên những phân lớp thuộc các lớp không giống nhau.

- người ta quy ước phương pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử như sau :

+ Số sản phẩm tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3...).

+ Phân lớp được ghi bằng những chữ cái thường (s, p, d, f).

+ Số electron vào một phân lớp được ghi ngay số ở phía bên trên bên nên của phân lớp (s2, p6,...)

VD: Xác định thông số kỹ thuật e của N tất cả Z = 7

Cấu hình e của N là: 1s22s22p3.

Như vậy, nguyên tử N có toàn bộ 2 lớp e, (2+3) = 5 e phần ngoài cùng và có 3 phân lớp.

- yếu tắc s là phần đa nguyên tố mà lại nguyên tử gồm electron sau cùng được điền vào phân lớp s.

- yếu tố p là số đông nguyên tố mà lại nguyên tử có electron ở đầu cuối được điền vào phân lớp p.

- nguyên tố d là phần đông nguyên tố cơ mà nguyên tử có electron ở đầu cuối được điền vào phân lớp d.


- nhân tố f là hầu hết nguyên tố mà nguyên tử bao gồm electron sau cuối được điền vào phân lớp f.

VD: Nguyên tử N thuộc đội nguyên tố p

III. ĐẶC ĐIỂM CỦA ELECTRON NGOÀI CÙNG.

- Đối cùng với nguyên tử của toàn bộ các nguyên tố, lớp electron bên cạnh cùng có không ít nhất là 8 electron.

- những nguyên tử có 8 electron nghỉ ngơi lớp electron bên cạnh cùng (ns2np6) với nguyên tử heli (1 s2) không thâm nhập vào các phản ứng hoá học (trừ trong một số điều kiện đặc biệt) vì cấu hình electron của các nguyên tử này rất bền. Đó là các nguyên tử của yếu tắc khí hiếm. Trong tự nhiên, phân tử khí hiếm chỉ có một nguyên tử.

- những nguyên tử bao gồm 1, 2, 3 electron  lớp ko kể cùng dễ dường electron là nguyên tử của các nguyên tố kim loại (trừ H, He và B).

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Greenfield Là Gì ? Đánh Giá Về Tiềm Năng

- những nguyên từ gồm 5, 6, 7 electron ở lớp bên ngoài cùng dễ thừa nhận electron hay là nguyên tử của thành phần phi kim.

- những nguyên từ có 4 electron bên cạnh cùng rất có thể là nguyên tử của yếu tố kim một số loại hoặc phi kim