Bản kê khai sản phẩm & hàng hóa hay nói một cách khác là Cargo manifest. Đây là giấy tờ thủ tục bắt buộc phải có để liệt kê sản phẩm & hàng hóa khi xuất- nhập vào hàng. Cùng Best cargo tìm hiểu cụ thể về manifest.

*
Cargo Manifest-bang-ke-khai-hang-hoa

Khái niệm phiên bản kê khai sản phẩm hóa

Bản kê khai hàng hóa đối với phương tiện vận tải đường bộ (Cargo manifest). Là phiên bản liệt kê tóm tắt sản phẩm hoá vẫn xếp lên tàu để vận tải đến các cảng khác nhau. Vày đại lí tàu tại cảng xếp mặt hàng lập, căn cứ vào vận tải đường bộ đơn vẫn xếp hàng.

Cargo manifest gồm: