English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vnasaconstellation.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) căn cứ noun Basis, foundation gồm đủ địa thế căn cứ để tin vào chiến thắng there is enough foundation khổng lồ believe in success; belief in success is well-founded tóm lại có căn cứ a well-founded conclusion Base địa thế căn cứ hậu yêu cầu a logistics base căn cứ không quân an air base căn cứ quân sự a military base verb to base oneself on căn cứ vào tình trạng mà đưa ra chủ trương basis; foundation gồm đủ địa thế căn cứ để tin vào chiến thắng There”s enough foundation to believe in success; belief in success is well-founded kết luận có căn cứ A well-founded conclusion hoàn toàn không có địa thế căn cứ Totally groundless base địa thế căn cứ quân sự Army base địa thế căn cứ hậu phải Supply base địa thế căn cứ không quân Air force base; Air base Căn cứ hải quân Naval base to base oneself on… căn cứ vào tình hình mà đề ra chủ trương lớn base oneself on the situation khổng lồ lay down the policy căn cứ vào điều nasaconstellation.com của quyết nghị Basing oneself on the article nasaconstellation.com of the resolution địa thế căn cứ theo lời khai của nó, tôi đảm bảo nó lỗi lầm cướp gồm vũ khí Given his statement, I”m sure he”s committed armed robbery

*

Hypertension là gìSocialism là gìKiểm rà soát là gìDapper là gìArtisan là gì.net runtime optimization service là gìMonk là gìFlakka là gìBản mượt là gìLễ hội là gì