MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcThư viện âm nhạcCông vậy âm nhạcCảm âm bài hátLời bài xích hátSheet bài bác hátBeat nhạcTài liệu
*
Loading...

Bạn đang xem: Cảm âm happy new year


cảm âm bài bác hát, Cảm âm bài hát Happy new year, Cảm âm Happy new year, fa sol, Happy New Year, sol fa, sol sol

Mi… Fa mi Rê Đồ

Đồ Rê ngươi Sol Đố2 Rế2 Si

Si Đố2 La, La đắm say Sol

Đố2 mê say Si La La Sol Sol

Đồ Rê Mi… Fa ngươi Rê Đồ

Đồ Rê ngươi Sol Đố2 Rế2 Si

Si Đố2 La, La đắm say Sol

Đố2 đam mê Si La La Sol Sol

ĐK: mi Fa Sol Mí2 Mí2….

Mi Fa Sol Rế2 Rế2…….

Mi Fa Sol La Đố2 mê say La, đê mê La Sol Sol

Lá Sol Sol Lá Sol Fa Fa ngươi Fa Sol Fa ngươi Rê

Mi Fa Sol Mí2 Mí2….

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Hạch Sách Là Gì, Top 10 Hạch Sách Là Gì Mới Nhất 2021

Mi Fa Sol Rế2 Rế2…….

Mi Fa Sol La Đố2 ham La, ham La Sol Sol

Lá Sol Sol Lá Sol Fa Fa mày Fa Sol Fa mày Rê

Sol Sol Fa ngươi Rê…

Fa Fa mi Rê Đồ


*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/nasaconstellation.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/nasaconstellation.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2248277526" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/nasaconstellation.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/nasaconstellation.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2248277526" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/nasaconstellation.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/nasaconstellation.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2248277526" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/nasaconstellation.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/nasaconstellation.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2248277526" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/nasaconstellation.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/nasaconstellation.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2248277526" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>