Có khi nào bạn ngồi vẽ thủ công trục số hay biểu diễn một tập thích hợp trên trục số giỏi chưa? nếu như bạn là một giáo viên/ hay như là một sinh viên sư phạm Toán thì câu trả lời chắc chắn là có, yêu cầu không làm sao