Giải đáp học viên - bài toán vận dụng thực tiễn bể dầu hình trụ bỏ lên mặt phẳng nằm ngang - thầy Đặng Thành Nam

Câu 14.Bạn đã xem: bí quyết tính thể tích bồn dầu nằm ngang

Một bể hình trụ đang chứa dầu tất cả chiều lâu năm $5m,$ bán kính đáy $1m,$ được để trên mặt phẳng nằm ngang, với nắp bồn để lên trên mặt nằm theo chiều ngang của khía cạnh trụ. Tín đồ ta sẽ rút dầu trong bồn, phần dầu còn lại có chiều cao $1,5m$ (tính từ đáy bể mang lại mặt dầu). Tính thể tích của phần dầu còn lại trong bể (giả thiết độ dày thành bồn không xứng đáng kể, công dụng làm tròn bố chữ số thập phân sau lốt phẩy).

A. $14,923m^3.$

B. $12,637m^3.$

C. $14,173m^3.$

D. $8,307m^3.$

Thể tích của phần dầu sót lại bằng diện tích mặt cắt ngang của phần dầu còn lại nhân cùng với chiều lâu năm bể.

Ta nên tính diện tích s của phần hình trụ chứa cung $oversetfrownABC.$ Ta có $IH=0,5Rightarrow OH=0,5Rightarrow AC=2sqrtOA^2-OH^2=2sqrt1^2-left( frac12 ight)^2=sqrt3.$

Do kia $S_OAC=frac12OH.AC=frac12.frac12.sqrt3=fracsqrt34$ và

$sin angle AOC=frac2S_AOCOA.OC=fracfracsqrt321.1=fracsqrt32Rightarrow angle AOC=120^0.$

Suy ra diện tích cần tính là $S=frac360-120360.pi R^2+S_OAC=frac2pi 3+fracsqrt34.$ vì thế $V=S.h=left( frac2pi 3+fracsqrt34 ight).5approx 12,637m^3.$ Chọn đáp án B.
Bạn đang xem: Cách tính thể tích hình trụ tròn nằm ngang

*

Các em bắt buộc tham gia khoá chinh phục nhóm câu hỏi vận dụng thực tiễn do nasaconstellation.com xây đắp tại link:http://nasaconstellation.com/khoa-hoc/xem/chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-thuc-te-trong-de-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-kh668864686.html

nasaconstellation.com thông tin chương trình Ưu đãi học tập phí các khoá học nasaconstellation.com dành riêng cho K99 từ ngày 26 tháng 03 năm 2017 đến khi hết ngày 31 mon 03 năm 2017 như sau:


*

STTKHOÁ HỌCHỌC PHÍ GỐCHỌC PHÍ ƯU ĐÃILINK ĐĂNG KÍ
1LUYỆN ĐỀ TOÁN (30 ĐỀ)400.000Đ200.000ĐĐĂNG KÍ
2TƯ DUY TRẮC NGHIỆM TOÁN400.000Đ200.000ĐĐĂNG KÍ
3BÁM SÁT TOÀN DIỆN TOÁN 12800.000Đ400.000Đ

ĐĂNG KÍ

4NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG THỰC TIỄN200.000Đ100.000ĐĐĂNG KÍ

Riêng những em học viên 2000 trở đi hoàn toàn có thể tham khảo khoá học: PRO X TOÁN 2018 tại nasaconstellation.com được xây dựng dành riêng cho các em tại đây:http://nasaconstellation.com/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html

(Video reviews khoá PRO X TOÁN 2018 tại nasaconstellation.com)

(Video ra mắt lộ trình Khoá PRO X TOÁN 2018 tại nasaconstellation.com)
Xem thêm: Cách Để Dùng Công Thức Tính Độ Dài Đoạn Thẳng, Độ Dài Đoạn Thẳng (Ab ) Với (A( (210) ),B( (4

*

Các em là học viên 2000 lúc này là lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12 theo dõi mang lại thầy khoá PRO X TOÁN 2018 tại nasaconstellation.com sau đây: