Trong hướng dẫn khôi phục dữ liệu thẻ nhớ Camera. Bạn sẽ biết cách khôi phục ảnh, video bằng Disk Drill. Phần mềm miễn phí hỗ trợ thẻ nhớ SD, CF, MicroSD. Tương thích Windows và Mac OS. Hỗ trợ định dạng FAT/FAT32/exFAT, NTFS, HFS & HFS+, APFS, EXT3/EXT4 và RAW. OK, chúng ta bắt đầu nhé