Trong lý giải khôi phục tài liệu thẻ lưu giữ Camera. Các bạn sẽ biết cách khôi phục ảnh, đoạn clip bằng Disk Drill. ứng dụng miễn phí hỗ trợ thẻ nhớ SD, CF, MicroSD. Tương xứng Windows và Mac OS. Cung ứng định dạng FAT/FAT32/exFAT, NTFS, HFS và HFS+, APFS, EXT3/EXT4 cùng RAW. OK, bọn chúng ta bắt đầu nhé