Để giúp những em ôn tập các bài về giải toán, học 247 mời những em xem thêm bài học bên dưới đây. Hy vọng qua bài học này để giúp đỡ các em ôn tập thật giỏi bàiChia một vài tự nhiên cho một số tự nhiên cơ mà thương tìm kiếm được là một trong những thập phân


*

1.1. Kỹ năng cần nhớ

a) ví dụ như 1: một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của sảnh dài từng nào mét?

Ta phải tiến hành phép chia: 27 : 4 = ?

Thôn hay ta để tính rồi làm như sau:

27 chia 4 được 6, viết 6;

6 nhân 4 được 24, 27 trừ 24 được 3, viết 3;

Để phân tách tieeos, ta viết vết phẩy vào bên đề xuất 6 cùng viết thêm chữ số 0 vào bên đề xuất 3 được 30.

Bạn đang xem: Cách chia số nhỏ cho số lớn

30 phân tách 4 được 7, viết 7.

7 nhân 4 bởi 28; 30 trừ 28 bằng 2, viết 2.

Viết thêm chữ số 0 vào bên yêu cầu 2 được 20; 20 chia 4 được 5 viết 5;

5 nhân 4 bằng 20; đôi mươi trừ trăng tròn bằng 0 viết 0

Vậy27 : 4 = 6,75 (m)

b) ví dụ 2: 43: 52 = ?

Phép chia này còn có số bị phân chia 43 bé hơn số chia 52, ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Chuyển 43 thành 43,0Đặt tính rồi tính như phép phân tách 43,0 : 52 (chia số thập phân cho số từ nhiên).

*** Khi chia một vài tự nhiên cho một vài tự nhiên bên cạnh đó dư, ta liên tục chia như sau:

Viết dấu phẩy vào bên bắt buộc số thương.Viết tiếp tế bên cần số dư một chữ số 0 rồi phân tách tiếp.Nếu còn dư nữa, thì ta lại viết thêm bên bắt buộc số dư bắt đầu một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và hoàn toàn có thể cứ làm như vậy mãi.

1.2. Giải bài bác tập SGK trang 68

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a)12 : 5 b)15 : 8

23 : 44 75 : 12

882 : 36 81 : 4

Hướng dẫn giải:

Câu a

(eginarraylleft. eginarrayl12\20endarray ight|eginarray*20c5\hline2,4endarray\,,,0endarray)

(eginarray*20leginarray*20c4\hline5,75endarray\eginarrayl,,20\,,,,,0endarrayendarray)

(eginarray*20leginarray*20c36\hline24,5endarray\eginarrayl,,180\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

Câu b

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c15&endarray\,,70endarray ight\eginarrayl,,,,,,60\eginarray*20c&40endarray\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c75&endarray\,,30endarray ight\eginarrayl,,,,,,60\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c81&endarray\,,,10endarray ight\eginarrayl,,,,,,20\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

Bài 2

May25 bộ quần áo đồng nhất hết 70mvải. Hỏi may66bộ quần áo như vậy hết từng nào mét vải?

Hướng dẫn giải:

May 1bộ quần áo hết số mét vải là:

70:25=2,8(m)

May6 bộ quần áo hết số mét vải vóc là:

2,8×6=16,8(m)

Đáp số:16,8m.

Bài 3

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

(frac25;frac34;frac185)

Hướng dẫn giải:

(eginarray*20leginarray*20c5\hline0,4endarray\,,,0endarray)

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c3&endarray\30endarray ight\eginarrayl,,,20\,,,,,,0endarrayendarray)

(eginarray*20leginarray*20c5\hline3,6endarray\,,,,,0endarray)

Vậy(frac25 = 0,4;frac34 = 0,75;frac185 = 3,6)

1.3. Giải bài xích tập SGK luyện tập trang 68

Bài 1

Tính

a)5,9:2+13,06 b)35,04:4−6,87

c)167:25:4 d)8,76×4:8

Hướng dẫn giải:

(eginarrayla)5,9:2 + 13,06\= 2,95 + 13,06\= 16,01\b)35,04:4 - 6,87\= 8,76 - 6,87\= 1,89\c)167:25:4\= 6,68:4\= 1,67\d)8,76 imes 4:8\= 35,04:8\= 4,38endarray)

Bài 2

Tính rồi so sánh kết quả:

a)8,3×0,4 với 8,3×10:25

b)4,2×1,25 và 4,2×10:8

c)0,24×2,5 cùng 0,24×10:4

Hướng dẫn giải:

a)8,3×0,4=3,32; 8,3×10:25=83:25=3,32

Vậy:8,3×0,4=8,3×10:25

b)4,2×1,25=5,25; 4,2×10:8=42:8=5,25;

Vậy:4,2×1,25=4,2×10:8

c)0,24×2,5=0,6 0,24×10:4=2,4:4=0,6

Vậy:0,24×2,5=0,24×10:4.

Bài 3

Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 24m, chiều rộng bằng2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng miếng vườn là:

(24 imes frac25 = 9,6:(m))

Chu vi mảnh vườn là:

(24+9,6)×2=67,2(m)

Diện tích miếng vườn là:

24×9,6=230,4(m2)

Đáp số: Chu vi:67,2;

Diện tích:230,4m2

Bài 4

Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Vào 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn nữa xe máy từng nào ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Mỗi tiếng xe sản phẩm đi được số ki-lô-mét là:

93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ xe hơi đi được số ki-lô-mét là:

103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ xe hơi đi được nhiều hơn xe thứ số ki-lô-mét là:

51,5 - 31 = 20,5 (km)

Đáp số: 20,5km.

Xem thêm: Nhân Viên Thu Ngân Tiếng Anh Là Gì, Thu Ngân Tiếng Anh Là Gì


Bài 1: Đặt tính rồi tính

25 : 4; 882 : 36; 75 : 12; 1155 : 352

Giải

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều rộng 12,5m với có diện tích s bằng diện tích hình vuông cạnh 28m. Tính chu vi thửa rộng hình chữ nhật đó.