Phương thức Inequality mang đến phép chúng ta giải bất phương trình bậc 2, bậc 3 với bậc 4. Tất cả các lốt

*
, của bất phương trình điều được hỗ trợ

Về phương pháp giải bất phương trình số 1 bằng Casio fx-580VN X mình vẫn đang nghiên cứu. Tuy đang giải được một lớp khá to nhưng vẫn chưa hoàn thiện, bao giờ hoàn thiện mình sẽ reviews với các bạn

1 Giải bất phương trình

Giải bất phương trình

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="22" width="158" style="vertical-align: -2px;"/>

*

Bước 1 dấn phím MENU

*

Bước 2 nhấn phím A để chọn thủ tục Inequality

*

Bước 3 lựa chọn bậc của bất phương trình

Vì yêu cầu giải bất phương trình bậc 2 bắt buộc mình vẫn nhấn phím 2

*

Bước 4 chọn dấu của bất phương trình

Vì bắt buộc chọn dấu

*
" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="15" width="15" style="vertical-align: -2px;"/> phải mình đã nhấn phím 1

*

Bước 5 Nhập hệ số trước tiên => dìm phím = => … => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

*

Bước 6 dấn phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã chỉ ra rằng

*

*

Giải bất phương trình

*

Bước 1 dìm phím OPTN

*

Bước 2 thừa nhận phím 1 để lựa chọn Polynomial

*

Bước 3 chọn bậc của bất phương trình

Vì cần giải bất phương trình bậc 3 bắt buộc mình vẫn nhấn phím 3

*

Bước 4 lựa chọn dấu của bất phương trình

Vì phải chọn dấu

*

Bước 5 Nhập hệ số đầu tiên => thừa nhận phím = => … => nhập hệ số sau cuối => nhận phím =

*

Bước 6 dấn phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

*

Giải bất phương trình

*

*

Bước 1 lựa chọn bất phương trình bậc tư và vết

*

*

Bước 2 Nhập các hệ số tương ứng

*

Bước 3 nhấn phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

*
\cup <2, 3> \cup <4, +\infty)" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="24" width="251" style="vertical-align: -6px;"/>

*

2 “Nghiệm sệt biệt” khi giải bất phương trình

All Real Numbers bất phương trình sẽ cho gồm vô số nghiệmNo Solution bất phương trình đã mang lại vô nghiệm>">Kiểm tra tính Đúng/ không nên của đẳng thức, bất đẳng thức bằng laptop Casio fx-580VN X >>