Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 58, 59 VBT toán 2 bài xích 134 : các số tròn chục tự 110 mang lại 200 tập 2 với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết (theo mẫu) :

*

Phương pháp giải:

- xác định số trăm và số chục trong mỗi hình đã cho.

Bạn đang xem: Các số tròn chục từ 110 đến 200

- Viết với đọc số vừa tra cứu được.

Lời giải chi tiết:

*

Bài 2

Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

130

một trăm ba mươi

120

 

150

 

170

 

140

 

 

Viết số

Đọc số

180

 

110

 

160

 

190

 

200

 

Phương pháp giải:

- Đọc số có tía chữ số theo trang bị tự theo lần lượt từ hàng trăm tới hàng đơn vị.

- biện pháp đọc số tròn chục có ba chữ số: Chữ số hàng nghìn ghép với từ "trăm"; chữ số hàng trăm ghép với trường đoản cú "mươi".

Lời giải chi tiết:

Viết số

Đọc số

130

một trăm cha mươi

120

một trăm hai mươi

150

một trăm năm mươi

170

một trăm bảy mươi

140

một trăm bốn mươi

 

Viết số

Đọc số

180

một trăm tám mươi

110

một trăm mười

160

một trăm sáu mươi

190

một trăm chín mươi

200

hai trăm

Bài 3

Viết (theo mẫu)

 

*

Phương pháp giải:

- xác minh giá trị của từng vế.

- đối chiếu rồi điền dấu thích hợp vào vị trí trống.

Lời giải chi tiết:

*

Bài 4

(150.....170) (180.....190) 

(160.....140) (150.....150)

(120.....170) (190.....130)

(160.....130)

(180.....200)

(110.....140)

Phương pháp giải:

- So sánh những chữ số thẳng hàng theo thứ tự từ bỏ trái sang trọng phải.

- Điền dấu phù hợp vào vị trí trống. 

Lời giải bỏ ra tiết:

(150 140) (150 = 150)

(120 130)

(160 > 130)

(180

Bài 5

Số ?

a) 100 ; 110 ; … ; 130 ; … ; 150 ; … ; … ; … ; 190 ; … .

b) 200 ; 190 ; 180 ; … ; 160 ; … ; 140 ; … ; 120 ; … ; … .

Phương pháp giải:

- Đếm xuôi hoặc ngược các số tròn chục, bước đầu từ số trước tiên của dãy số.

- Điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Xem thêm: Wwf Viết Tắt Của Từ Gì - Quỹ Quốc Tế Bảo Vệ Thiên Nhiên (Wwf)

Lời giải đưa ra tiết:

a) 100 ; 110 ; 120 ; 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 170 ; 180 ; 190 ; 200.

b) 200 ; 190 ; 180 ; 170 ; 160 ; 150 ; 140 ; 130 ; 120 ; 110 ; 100. 

 


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + nasaconstellation.com"Ví dụ: "Bài 134 : những số tròn chục trường đoản cú 110 đến 200 nasaconstellation.com"