Nội dung bài học kinh nghiệm sẽ trình làng đến các em khái niệm và biện pháp xác định những phép toán tập hợp. Cùng với phần đông hình hình ảnh và lấy một ví dụ minh họa có hướng dẫn giải cụ thể các em sẽ thuận lợi nắm vững nội dung phần này.

Bạn đang xem: Các phép toán tập hợp


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Phép giao

1.2. Phép hợp

1.3. Phép hiệu

1.4. Phần bù

2. Bài bác tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 3 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmcác phép toán tập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 3 chương 1đại số 10


Giao của nhị tập phù hợp A với B, kí hiệu (A cap B) là tập hợp gồm các thành phần vừa ở trong A, vừa trực thuộc B.

(A cap B = left x ight\)

*


Hợp của hai tập thích hợp A cùng B, kí hiệu (A cup B) là tập thích hợp các bộ phận thuộc A hoặc nằm trong B.

(A cup B = left x in A,,hoac,,x in B ight.)

*


Hiệu của tập hợp A cùng với tập hợp B, kí hiệu AB là tập bao gồm các phần tử thuộc A với không ở trong B.

Xem thêm: Số Phận Cuộc Đời Và Số Phận, Số Phận Cuộc Đời Là Do Ta Lựa Chọn

(Aackslash B = left x in A,,va,,x otin B ight.)

*


Nếu (B subset A) thì AB được điện thoại tư vấn là phần bù của B vào A, kí hiệu (C_AB.)

*


Ví dụ 1:

Cho (A = left 1;2;3;5;6 ight;,B = left x in mathbbZ ight\)

(C = left 2x^2 - 3x = 0 ight\)

a) Dừng phương pháp liệt kê thành phần xác định các tập hòa hợp B với C.

b) khẳng định các tập phù hợp sau: (A cap B,B cap C,A cap C.)

c) khẳng định các tập hợp sau: (A cup B,B cup C,A cup C.)

d) khẳng định các tập phù hợp sau: (Aackslash B,Backslash C,Aackslash C.)

Hướng dẫn giải:

a) (B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2 ight;,,C = left 0;frac32 ight.)

b) (A cap B = left 1;2 ight;B cap C = left 0 ight;A cap C = emptyset .)

c) (A cup B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6 ight.)

(B cup C = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;frac32 ight\)

(A cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;frac32 ight\)

d) (Aackslash B = left 3;4;5;6 ight;,,Backslash C = left - 3; - 2; - 1;1;2 ight;)

(Aackslash C = left 1;2;3;4;5;6 ight.)

Ví dụ 2:

Cho (A = left 0;2;4;6;8;10 ight;B = m 0;1;2;3;4;5;6 ;C = left 4;5;6;7;8;9;10 ight.)

Hãy liệt kê các thành phần của những tập phù hợp dưới đây?

a) (A cap (B cap C);)

b) (A cup (B cup C);)

c) (A cap left( B cup C ight);)

d) (A cup (B cap C).)

e) (left( A cap B ight) cup C.)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cap C ight) = left 4;6 ight.)

b) (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cup left( B cup C ight) = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight.)

c) Ta tất cả (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cup C ight) = left 0;2;4;6;8;10 ight.)

d) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cup (B cap C) = left 0;2;4;5;6;8;10 ight.)

e) Ta có: (A cap B = left 0;2;4;6 ight\)

( Rightarrow left( A cap B ight) cup C = left 2;4;5;6;7;8;9;10 ight.)