Lý thuyết và bài xích tập về những phép toán tập hòa hợp toán lớp 10: như phép giao, phép hợp, phép hiệu, phép rước phần bù. Đây là những dạng toán đặc trưng nhất của chương mệnh đề - tập hợp.

Bạn đang xem: Các kí hiệu trong toán học 10


A. định hướng về các phép toán tập hợp.

Tóm tắt kiến thức

1. Phép giao

Giao của nhị tập thích hợp A cùng B, kí hiệu A ∩ B là tập hợp tất cả các thành phần thuộc B

A ∩ B = x/ x ∈ A cùng x ∈ B.

*

*

B}.

4. Phần bù

Nếu B ⊂ A thì AB được call là phần bù của B vào A, kí hiệu là CAB

B. Bài xích tập về các phép toán tập đúng theo Toán lớp 10

Bài 1 trang 15 sgk đại số 10

Bài 1. Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", B là tập hợp những chữ mẫu trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM".

Hãy khẳng định A ∩ B, A ∪ B, AB, BA

Hướng dẫn giải:

A= C, Ê, H, I, N, O, T

B = A, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y

AB = C, Ê, I, N, O, T

AB = A, Ă, C, E, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y.

AB = H.

BA = (A,Ă,G,Ô,M,S,Y,K)

Bài 2. Vẽ lại và gạch chéo cánh các tập hòa hợp A ∩ B, A ∪ B, AB (h.9) trong những trường phù hợp sau.

Bài 3 trang 15 sgk đại số 10

Bài 3. trong 45 học viên của lớp 10A tất cả 15 bạn được xếp các loại học lực giỏi, đôi mươi bạn được xếp nhiều loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 chúng ta vừa học lực giỏi, vừa tất cả hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp 10A tất cả bao nhiêu các bạn được khen thưởng, biết rằng ý muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực xuất sắc hoặc hạnh kiểm xuất sắc ?

b) Lớp 10A có bao nhiêu bạn không được xếp nhiều loại học lực giỏi và chưa tồn tại hạnh kiểm giỏi ?

Hướng dẫn giải:

a) call A là tập hợp học viên giỏi, B là tập hợp học viên được hạnh kiểm giỏi của lớp 10A, thì A ∩ B là tập hợp các học sinh vừa giỏi, vừa gồm hạnh kiểm tốt.

Tập hợp học viên được tâng bốc là A ∪ B. Số phân tử của A ∪ B bằng só phân tử của A cộng với số phân tử của B ngắn hơn số phân tử của A ∩ B (vì được tính hai lần).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tool Là Gì - Tool Là Gì Và Ưu Nhược Điểm Khi Sử Dụng Tool

- Vậy số học sinh lớp 10A được tán dương là:

15 + trăng tròn - 10 = 25 người.

b) Số bạn lớp 10A chưa học xuất sắc và chưa có hạnh kiểm giỏi là số học viên lớp 10A chưa được khên thưởng bằng: