Để bao gồm thể xong xuôi mẫu phiếu đk nguyện vọng Đại học tập năm 2022, thí sinh cần phải biết được mã tổ hợp các môn xét tuyển được hiện tượng chung của cục GD&ĐT.

*

Mã tổ hợp môn giúp các thí sinh tuyển lựa ngành nghề đơn giản dễ dàng hơn

Mã tổ hợp môn có ý nghĩa sâu sắc như thay nào ?

Mã tổng hợp môn là các ký hiệu phân biệt khối thi bao hàm chữ cùng số. Phần chữ để nhận biết khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để nhận ra tổ đúng theo môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổ hợp được nguyên lý theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo giúp những em học tập sinh thuận tiện lựa chọn đúng mực khối thi hơn.

*
Mã tổng hợp xét tuyển các môn thi năm 2022

Danh sách 185+ mã tổng hợp môn xét tuyển vào đại học năm 2022

Trong phiếu đăng ký thi THPT tổ quốc không thể thiếu hụt mã tổ hợp môn xét tuyển, bởi vì vậy các thí sinh cần được ghi ghi nhớ được mã này bao gồm các tổ hợp xét tuyển chọn mà các thầy cô tư vấn đăng cam kết xét tuyển Cao đẳng Dược sài Gòn sẽ tổng hợp như sau:

Bảng Mã tổng hợp khối A xét tuyển vào cao đẳng đh chính quy

Bảng Mã tổ hợp môn học tập khối A bao gồm 01 môn toán học với 2 môn khác

A00: Toán, thiết bị lí, Hóa họcA01: Toán, vật lí, giờ đồng hồ AnhA02: Toán, thiết bị lí, Sinh họcA03: Toán, đồ lí, kế hoạch sửA04: Toán, đồ dùng lí, Địa líA05: Toán, Hóa học, kế hoạch sửA06: Toán, Hóa học, Địa líA07: Toán, kế hoạch sử, Địa líA08: Toán, kế hoạch sử, giáo dục đào tạo công dânA09: Toán, Địa lý, giáo dục và đào tạo công dânA10: Toán, Lý, giáo dục công dânA11: Toán, Hóa, giáo dục và đào tạo công dânA12: Toán, khoa học tự nhiên, KH thôn hộiA14: Toán, kỹ thuật tự nhiên, Địa líA15: Toán, KH tự nhiên, giáo dục đào tạo công dânA16: Toán, kỹ thuật tự nhiên, Ngữ vănA17: Toán, đồ lý, công nghệ xã hộiA18: Toán, Hóa học, kỹ thuật xã hội

Bảng Mã tổ hợp các môn khối B

Bảng Mã tổng hợp môn học tập xét tuyển cao đẳng, đại học khối B bao hàm 01 môn toán học, 01 môn sinh học với 1 môn học tập khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh họcB01: Toán, Sinh học, định kỳ sửB02: Toán, Sinh học, Địa líB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănB04: Toán, Sinh học, giáo dục đào tạo công dânB05: Toán, Sinh học, công nghệ xã hộiB08: Toán, Sinh học, tiếng Anh

Bảng Mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối C

Mã tổ hợp môn khối C hay nói một cách khác là khối Văn có 01 môn Ngữ Văn với 2 môn học tập khác

C00: Ngữ văn, lịch sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, trang bị líC02: Ngữ văn, Toán, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, lịch sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, thứ lí, Hóa họcC06: Ngữ văn, thiết bị lí, Sinh họcC07: Ngữ văn, đồ vật lí, định kỳ sửC08: Ngữ văn, Hóa học, SinhC09: Ngữ văn, trang bị lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, kế hoạch sửC12: Ngữ văn, Sinh học, định kỳ sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ văn, Toán, giáo dục công dânC15: Ngữ văn, Toán, công nghệ xã hộiC16: Ngữ văn, vật lí, giáo dục đào tạo công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục và đào tạo công dânC19 Ngữ văn, định kỳ sử, giáo dục công dânC20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân

Danh sách mã tổ hợp các môn xét tuyển chọn khối D

Khối D bao gồm một môn nước ngoài ngữ với 2 môn học tập khác

D01: Ngữ văn, Toán, giờ AnhD02: Ngữ văn, Toán, tiếng NgaD03: Ngữ văn, Toán, tiếng PhápD04: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ TrungD05: Ngữ văn, Toán, giờ ĐứcD06: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ NhậtD07: Toán, Hóa học, giờ AnhD08: Toán, Sinh học, giờ AnhD09: Toán, lịch sử, giờ đồng hồ AnhD10: Toán, Địa lí, tiếng AnhD11: Ngữ văn, vật dụng lí, tiếng AnhD12: Ngữ văn, Hóa học, giờ AnhD13: Ngữ văn, Sinh học, giờ AnhD14: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ AnhD15: Ngữ văn, Địa lí, giờ AnhD16: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ ĐứcD17: Toán, Địa lí, tiếng NgaD18: Toán, Địa lí, tiếng NhậtD19: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ PhápD20: Toán, Địa lí, giờ TrungD21: Toán, Hóa học, giờ ĐứcD22: Toán, Hóa học, tiếng NgaD23: Toán, Hóa học, giờ NhậtD24: Toán, Hóa học, giờ PhápD25: Toán, Hóa học, giờ TrungD26: Toán, trang bị lí, tiếng ĐứcD27: Toán, thiết bị lí, giờ đồng hồ NgaD28: Toán, thứ lí, giờ đồng hồ NhậtD29: Toán, đồ vật lí, giờ đồng hồ PhápD30: Toán, vật lí, giờ đồng hồ TrungD31: Toán, Sinh học, giờ ĐứcD32: Toán, Sinh học, giờ NgaD33: Toán, Sinh học, tiếng NhậtD34: Toán, Sinh học, giờ PhápD35: Toán, Sinh học, giờ TrungD41: Ngữ văn, Địa lí, giờ ĐứcD42: Ngữ văn, Địa lí, tiếng NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, giờ NhậtD44: Ngữ văn, Địa lí, giờ PhápD45: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ TrungD52: Ngữ văn, đồ vật lí, giờ NgaD54: Ngữ văn, đồ dùng lí, tiếng PhápD55: Ngữ văn, đồ lí, tiếng TrungD61: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ ĐứcD62: Ngữ văn, lịch sử, giờ đồng hồ NgaD63: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ NhậtD64: Ngữ văn, định kỳ sử, tiếng PhápD65: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ TrungD66: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng AnhD68: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ NgaD69: Ngữ Văn, giáo dục công dân, tiếng NhậtD70: Ngữ Văn, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng PhápD72: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ AnhD73: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, tiếng ĐứcD74: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, tiếng NgaD75 Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ NhậtD76: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ PhápD77: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng TrungD78: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ AnhD79: Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng ĐứcD80: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ NgaD81: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ NhậtD82: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ PhápD83: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, tiếng TrungD84: Toán, giáo dục công dân, tiếng AnhD85: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ ĐứcD86: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng NgaD87: Toán, giáo dục công dân, tiếng PhápD88: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ NhậtD90: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ AnhD91: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ PhápD92: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ ĐứcD93: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ NgaD94: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ NhậtD95: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ TrungD96: Toán, kỹ thuật xã hội, AnhD97: Toán, khoa học xã hội, giờ đồng hồ PhápD98: Toán, khoa học xã hội, tiếng ĐứcD99: Toán, khoa học xã hội, tiếng Nga

Tổng vừa lòng 66 mã tổng hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đây là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Những khối này được điện thoại tư vấn là khối năng khiếu bao hàm từ 1 mang lại 2 môn năng khiếu trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 1, năng khiếu vẽ thẩm mỹ 2H01: Toán, Ngữ văn, VẽH02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màuH03: Toán, khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán, tiếng Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ văn, khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ văn, tiếng Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn, định kỳ sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối KK01: Toán, giờ đồng hồ Anh, Tin họcDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn, kế hoạch sử, Năng khiếuM02: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2M03: Văn, năng khiếu 1, năng khiếu 2M04: Toán, Đọc nói diễn cảm, Hát MúaM09: Toán, NK mầm non 1( đề cập chuyện, đọc, diễn cảm), NK thiếu nhi 2 (Hát)M10: Toán, giờ đồng hồ Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ đồng hồ AnhM13: Toán, Sinh học, Năng khiếuM14: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, ToánM15: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ AnhM16: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, vật dụng lýM17: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, định kỳ sửM18: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, ToánM19: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, tiếng AnhM20: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, đồ vật lýM21: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, định kỳ sửM22: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, ToánM23: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, tiếng AnhM24: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, vật lýM25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, lịch sửDanh sách mã tổ hợp môn khối xét tuyển chọn N (ngữ văn với 2 môn năng khiếu sở trường âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, màn trình diễn nghệ thuậtN02: Ngữ văn, ký kết xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônN04: Ngữ Văn, năng khiếu sở trường thuyết trình, Năng khiếuN05: Ngữ Văn, kiến thiết kịch bản sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh, cách tân và phát triển chủ đề với phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối RR00: Ngữ văn, kế hoạch sử, năng khiếu báo chíR01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu Kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Năng khiếu kỹ năng truyền thôngDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu SKĐA 1, năng khiếu sở trường SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2Danh sách mã tổ hợp môn khối T - Khối năng khiếu thể dục thể dục thể thao ( 2 môn tự nhiên và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu thể dục thể thaoT01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu thể dục thể thaoT04: Toán, Lý, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT05: Ngữ văn, giáo dục công dân, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoDanh sách những mã tổng hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu sở trường vẽ cùng 2 môn khác)V00: Toán, vật dụng lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Toán, tiếng AnhV03: VẼ MT, Toán, HóaV05: Ngữ văn, trang bị lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, giờ Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Toán, giờ Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Toán, giờ Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Toán, giờ Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là list tổng vừa lòng mã tổng hợp môn xét tuyển quan trọng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 mà thí sinh cần được ghi nhớ, hãy ghi đúng chuẩn mã tổng hợp xét tuyển mà lại thí sinh đk lựa chọn.