–Hợp chất hữu cơ là hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…).

Bạn đang xem: Các hợp chất hữu cơ

VD: CH4

C2H2

C6H6

CH3COOH

C2H5OH

C12H22O11

II/ Phân nhiều loại hợp hóa học hữu cơ.

1/ Hiđrocacbon: Phân tử chỉ cất nguyên tử cacbon với hiđro.

– Hiđrocacbon no: Chỉ có link đơn.

– Hiđro cacbon ko no: chứa links bội.

– Hiđro cacbon thơm: chứa vòng benzen.

2/ Dẫn xuất của hidrocacbon.

Phân tử của nguyên tử thành phần khác thay thế nguyên tử hiđro của hiđrocacbon ( dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, hợp hóa học tạp hóa học chức, polime…

=> hoàn toàn có thể tóm bằng sơ đồ dùng sau:

*

VD: Hiđrocacbon: C4H10

C2H2

CH4

C6H6

C5H12

……..

Dẫn xuất hiđrocacbon: C6H5OH

C6H5NH2

C12H22O11

CH3COOH

CH3CHO

NH2CH2CH2COOH

C3H5(OH)3

…….

II/ định nghĩa về hóa học hữu cơ

–Hóa học tập hữu cơ là nghành hóa học chăm nguyên cứu những hợp hóa học hữu cơ.

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1.Dựa vào dữ khiếu nại nào trong những các dữ kiện dưới đây để có thể nói một hóa học là vô cơ giỏi hữu cơ ?

a) tâm lý (rắn, lỏng, khí);

b) color sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) thành phần nguyên tố.

Bài 2.Chọn câu đúng trong những câu sau :

a) Hoá học tập hữu cơ là ngành hoá học chuyên phân tích các thích hợp chất gồm trong từ nhiên.

b) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên phân tích các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên phân tích về các hợp hóa học hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu và phân tích các chất trong cd thể sống.

Bài 3.

Hãy so sánh phần trăm trọng lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl,CH2Cl2, CHCl3.

Bài 4.

Axit axetic tất cả công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm trọng lượng của những nguyên tố vào axit axetic.

Bài 5.Hãy sắp tới xếp những chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03,CH3NO2,NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

Hợp hóa học hữu cơHợp chất vô cơ
HiđrocacbonDẫn xuất của hiđrocacbon

ĐÁP ÁN

Bài 1.

Đáp án D.

Bài 2.

Đáp án C

Bài 3.HS trường đoản cú giải

Bài 4.

Lời giải:

Từ C2H4O2ta có: M = 60 g/mol; mC= 2 x 12 = 24 g; mH= 4 x 1 = 4 g;

MO= 2 x 16 = 32 g.

Xem thêm: Dấu Trị Tuyệt Đối Trong Casio 580 Vnx Bấm Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Bấm Ntn Ạ

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% – 40% – 6,67% = 53,33%.


*
Trước đó

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn, công thức cấu trúc khai triễn là gì ?


*
Tiếp theo

Chất X (C6H16O4N2) là muối hạt amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối amoni