nasaconstellation.com xin giới thiệu đến các em học sinh Bộ tài liệu Ôn tập Chương Este – Lipit Hóa 12 tổng hợp kim chỉ nan và giải pháp giải những dạng bài xích tập tương quan đến phần Este – Lipit. Tài liệu bao gồm những bài xích tập rất khó có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng. Dường như phần bài xích tập trắc nghiệm có đáp án giúp những em thuận lợi trong quy trình tự ôn tập, rèn luyện khả năng làm bài thi trắc nghiệm. Mong muốn tài liệu là cánh tay tâm đắc giúp các em ôn tập phần trước tiên của lớp 12, giúp những em sáng sủa hơn trong việc ôn luyện đề thi thử trung học phổ thông QG môn Hóa Học. Mời những em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập chương 1 hóa 12


YOMEDIA

​Đề cương ôn tập chất hóa học 12 Chương 1

A. Cầm tắt lý thuyết

I. ESTE

1. Khái niệm, danh pháp.

Xét những pư: CH3COOH + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O

Etyl axetat

Khái niệm: Este là hợp chất được tạo thành thành khi nỗ lực nhóm OH của axit cacboxylicbằng nhómRO.

* Este đối kháng chức: RCOOR’.

Với R’ là gốc HC no: CH3- metyl , C2H5-etyl;

gốc HC ko no: CH2=CH- vinyl

R là H hoặc nơi bắt đầu HC.

* Este no đối kháng chức: CnH2n+1-COO-CmH2m+1 có thể viết gọn ROOR’ cùng với R, R’ là các gốc HC no với n ≥0 và m ≥ 1 (để viết pứ thủy phân) hay CnH2nO2 (n ≥ 2) (để viết pứ cháy) ‚

Tên este = thương hiệu R’(gốc HC của ancol) + tên axit RCOOH (đuôi ic thành at)

Ví dụ: CH3COOC2H5 etyl axetat

CH3COOCH3 metyl axetat

CH3COOC2H5 etyl axetat

HCOOC2H5 etyl fomiat

2. đặc thù vật lý.

Ở đk thường: este là hóa học lỏng hoặc rắn.

Độ tan với độ sôi : este 3COOC2H5 + H2O⇔ CH3COOH + C2H5OH

Bản hóa học của pứ này là thuận nghịch, sản phẩm là axit cùng ancol

b. Thủy phân este trong môi trường kiềm. (pứ xà phòng hóa)

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

Bản chất của pứ này là một trong chiều, sản phẩm là muối và ancol

4. Điều chế cùng ứng dụng.

a. Điều chế: đung nóng hỗn thích hợp ancol cùng axit cacboxylic. RCOOH + R’OH ⇔RCOOR’ + H2O.

Vd: C2H5OH + CH3COOH⇔ CH3COOC2H5 + H2O

b. Ứng dụng. có tác dụng dung môi nhằm tách, chiết hóa học hữu cơ, trộn sơn, ... Sx hóa học dẻo poli(vinyl axetat) tốt PVA, poli(metyl metacrylat) hay chất thủy tinh hữu cơ, ...chất tạo nên hương, mỹ phẩm, ...

Lưu ý:

- Este fomat HCOOR’ hoặc muối HCOONa và cả HCOOH: mang đến pứ tráng gương.

- Este vinyl RCOO-CH=CH2: thủy phân mang lại anđehit CH3CHO.

- Este phenol RCOO-C6H5: thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm mang lại 2 muối bột RCOONa + C6H5ONa.

- CTPT CnH2nO2 đối kháng chức thì hoàn toàn có thể là este no 1-1 chức hoặc axit no đối kháng chức.

- bài toàn chỉ mang lại este solo chức cùng nCO2, nH2O thì so sánh, giả dụ nCO2 = nH2O => este no đối kháng chức

II. LIPIT

1. Khái niệm.

Lipit là phần đông hợp hóa học hữu cơ tất cả trong tế bào sống, không phối hợp trong nước nhưng lại tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.

2. Hóa học béo.

a. Khái niệm: chất bự là trieste của glixerol với axit béo, gọi bình thường là triglixerit tốt triaxylglixerol.

CTC:

*
hay
*

Vd. (CH316COO)3C3H5: tristearoylglixerol

(C17H35COO)3C3H5 (tristearin)

(CH37CH=CH7COO)3C3H5: trioleoylglixerol

(C17H33COO)3C3H5 (triolein)

(CH314COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol

(C15H31COO)3C3H5 (tripanmitin)

mỡ bò, lợn, gà, dầu lạc, dầu vừng, dầu cọ, dầu oliu, gồm thành phần chính là chất déo.

b. Tính chất vật lý.

- hóa học béo nhẹ hơn nước cùng không chảy trong nước; tung được trong các dm cơ học như: benzen, hexan, clorofom, xăng, ete, ...

- Ở ánh sáng thường: những triglixerit nếu cất chủ yếu các gốc axit lớn no thường là hóa học rắn. Còn nếu chứa chủ yếu những gốc axit phệ không no hay là hóa học lỏng và được hotline là dầu.

c. đặc thù hóa học.

Pứ thủy phân vào mtr axit. (CH316COO)3C3H5 +3H2O ⇔ 3CH316COOH+ C3H5(OH)3.

Pứ xà chống hóa. (CH316COO)3C3H5 + 3NaOH ⇔ 3CH316COONa + C3H5(OH)3

natri stearat

Pứ cộng hidro của chất béo lỏng. (C17H33COO)3C3H5 (lỏng)+ 3H2 ⇔ (C17H35COO)3C3H5(rắn).

d. Ứng dụng.

Chất mập là thức nạp năng lượng quan vào của bé người.

Là nguyên vật liệu để tổng hợp một số trong những chất khác quan trọng cho cơ thể.

Trong CN dùng làm điều chế xa phòng với glixerol. Dùng làm sản xuất một số trong những thực phẩm.

III. XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP (đọc thêm)

1. Xà phòng.

a. Khái niệm.

Xà phòng hay sử dụng là tất cả hổn hợp muối natri hoặc muối bột kali của axit béo, tất cả thêm một số chất phụ gia. (axit mập là gần như axit có mạch cacbon dài cơ mà không phân nhánh) nhân tố của xà phòng thường xuyên là muối bột natri của axit panmitic hoặc axit stearic, hóa học động, hóa học tẩy màu, chất duyệt trùng và chất tạo hương, ...

b. Phương pháp sản xuất.

Đun chất lớn với dd kiềm trong số thùng kín ở ánh nắng mặt trời cao.

(R-COO)3C3H5 + 3NaOH ⇔ 3R-COONa + C3H5(OH)3.

- Ngày nay, bạn ta tiếp tế xà chống từ paraffin của dầu mỏ. Ankan (parafin) Axit cacboxylic muối natri của axit cacboxylic

Vd: CH314CH2CH214CH3 → 2CH314COOH

2CH314COOH +Na2CO3 → 2CH314COONa + H2O + CO2.

II. Chất giặt cọ tổng hợp.

1. Khái niệm. phần đa hợp chất chưa phải là muối natri của axit cacboxylic mà lại có tính năng giặt rửa như xà phòng.

2. Phương pháp sản xuất. CH311-C6H4SO3H ⇔ CH311-C6H4SO3Na

Axit dodexylbenzensunfonic natri dodexylbenzensunfonic

III. Chức năng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt cọ tổng hợp.

- muối bột natri trong xà phòng hay chất giặt rửa tổng hợp có công dụng làm bớt sức căng bề mặt của những chất bẩn làm bọn chúng phân tán thành nhiều phần bé dại hơn rồi phân tán vào nước cùng bị rửa trôi đi.

- Xà phòng: chỉ chức năng tốt khi chạm mặt nước mềm. Hóa học giặt rửa tổng hợp có thể giặt rửa cả trong nước cứng.

B. Bài tập minh họa

Bài 1:

Để thủy phân trọn vẹn m gam este solo chức X cần dùng vừa hết 200ml dung dịch NaOH 0,25M, sau bội phản ứng nhận được 2,3 gam ancol và 3,4 gam muối. Cách làm của X là

Hướng dẫn:

Áp dụng định hình thức bảo toàn khối lượng:

(eginarrayl m m_ meste + m_NaOH = m_Ancol + m_mu moi\ Leftrightarrow m_ meste = 2,3 + 3,4 - 2,3 = 3,7(gam) endarray)

Vì bội nghịch ứng xẩy ra vừa đầy đủ nên:(n_NaOH = n_ meste = 0,2.0,25 = 0,05 m (mol))

(M_ meste = frac3,70,05 = 74 o HC mOO mC_2H_5)

Bài 2:

Cho 13,2 g este đơn chức no Z tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối. Khẳng định Z

Hướng dẫn:

Este Z no, đơn chức: RCOOR’

(n_NaOH = 0,15.1 = 0,15,,(mol))

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

0,15 ← 0,15 (mol) → 0,15

(eginarrayl Rightarrow M_RCOONa = frac12,30,15 = 82\ ,,,,,,,,,,R + 44 + 23 = 82\ ,,,,,,,,,R,, = ,,15,,(CH_3) endarray)

(eginarrayl Rightarrow M_RCOOR" = frac13,20,15 = 88\ ,,,,,,,,15 + 44 + R" = 88\ ,,,,,,,,R",, = ,,29,,(C_2H_5) endarray)

⇒ Z: CH3COOC2H5

Bài 3:

Đun 6 gam CH3COOH cùng với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4đặc làm cho xúc tác) cho đến lúc phản ứng đạt mức trạng thái cân đối được 6,6 gam este. Năng suất phản ứng este hóa là

Hướng dẫn:

(n_CH_3COOH=0,1mol;n_C_2H_5OH=0,2mol;n_este=0,075mol)

(H=frac0,0750,1.100\%=75\%)

Bài 4:

Đun rét 20g một các loại chất mập trung tính cùng với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, để trung hòa NaOH dư cần 0,18 mol HCl. Trọng lượng xà phòng 72% sinh ra từ một tấn chất lớn trên là

Hướng dẫn:

nNaOHpứ= 0,25 – 0,18 = 0,07 mol

Phản ứng tổng quát: Chất lớn + 3NaOH → 3.Muối mononatri + C3H5(OH)3

→ nglixerol= 1/3.nNaOH= 0,07/3 mol

→ mmuối= 20,653g

Với 1 tấn Chất béo thì tạo mMuối= 1032,67 kg

→ mXà phòng72%= 1434,26 kg

Bài 5

Cho hỗn hợp X có 2 este tất cả công thức phân tử C4H8O2và C3H6O2tác dụng cùng với NaOH dư thu được 6,14 gam các thành phần hỗn hợp hai muối với 3,68 gam rượu Y duy nhất gồm tỉ khối hơi so cùng với oxi là 1,4375. Khối lượng mỗi este trong X thứu tự là

Hướng dẫn:

Hỗn vừa lòng este X: C4H8O2và C3H6O2 (este no)

X + NaOH → 2 muối hạt + 1 ancol

X hoàn toàn có thể là:((I)left{ eginarrayl mC mH_3 mCOOC_2H_5\ mHCOOC_2H_5 endarray ight.,,,,,,,,,,,(II)left{ eginarrayl C_2H_5 mCOOCH_3\ CH_3 mCOOCH_3 endarray ight.)

⇒ 3,68 (g) ancol Y: là C2H5OH hoặc CH3OH

(M_Y = d_Y/O_2.32 = 1,4375.32 = 46)

⇒ Ancol là C2H5OH

⇒ chọn trường vừa lòng (I).

(left{ eginarrayl mC mH_3 mCOOC_2H_5,,a,,(mol)\ mHCOOC_2H_5,,,,,,,b,,,,(mol) endarrayoversetNaOH ightarrow ight.6,14,,(g)left{ eginarrayl CH_3 mCOONa,,a,,(mol)\ HCOONa,,,,,,,b,,(mol) endarray ight. + left{ eginarrayl 3,68,(g),,,C_2H_5OH\ ,,,,,a,, + ,,,,b,,,,,(mol) endarray ight.)

Ta có:

(eginarrayl left{ eginarrayl 82a + 68b = 6,14\ (a + b)46 = 3,68 endarray ight.\ left{ eginarrayl a = 0,05\ b = 0,03 endarray ight.\ Rightarrow m_CH_3 mCOOC_2H_5 = 88.0,05 = 4,4,,(g)\ Rightarrow m_HC mOOC_2H_5 = 74.0,03 = 2,22,,(g) endarray)

Trắc nghiệm chất hóa học 12 Chương 1

Đề khám nghiệm Hóa học tập 12 Chương 1

Trắc nghiệm online Chương 1 Hóa 12 (Thi Online)

Phần này những em được làm trắc nghiệm online cùng với các thắc mắc trong vòng 45 phút nhằm kiểm tra năng lực và tiếp đến đối chiếu hiệu quả từng câu hỏi.

Đề soát sổ Chương 1 Hóa 12 (Tải File)

Phần này các em hoàn toàn có thể xem online hoặc sở hữu file đề thi về tìm hiểu thêm gồm đầy đủ câu hỏi và giải đáp làm bài.

Lý thuyết từng bài bác chương 1 và khuyên bảo giải bài tập SGK

Lý thuyết chất hóa học 12 Chương 1Giải bài bác tập SGK chất hóa học 12 Chương 1

Để xem câu chữ đầy đủ, đưa ra tiết, những em singin vào mục đăng nhập tài khoản trên trang nasaconstellation.com kế tiếp chọn công dụng xem online hoặc sở hữu về máy.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nêu Cảm Nhận Của Em Về Tên Quan Phụ Mẫu Trong Văn Bản Sống Chết Mặc Bay

Trên từng tài liệu, nasaconstellation.com đều hỗ trợ chức năng chia sẻ lên Facebook nhằm giới thiệu bằng hữu cùng vào học, tích điểm thêm điểm HP và có cơ hội nhận thêm đa số quà có mức giá trị trường đoản cú HỌC247! Chúc những em đạt hiệu quả thật cao.