Tính khử xuất xắc tính thoái hóa của một chất là khả năng nhường hoặc nhận điện tử (electron) của chất đó.

Bạn đang xem: Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Phản ứng thoái hóa khử là làm phản ứng xảy ra quá trình oxi hóa và quy trình khử. Trong làm phản ứng lão hóa khử electron đi từ bên chất này sang bên kia: chất khử thì dường electron đi còn hóa học oxi hóa thì nhận thấy electron.

*

Để khẳng định các chất hay quy trình trong phản ứng oxi hóa-khử có câu học tập thuộc: Khử thì cho – O thì nhận; quá trình thì ngược lại, nghĩa là:– hóa học khử là chất cho electron– chất oxi hóa là hóa học nhận electron– quy trình khử là quy trình nhận electron– quá trình oxi hóa là quy trình nhường electron

*

Bài tập trắc nghiệm về quy trình oxi hóa – khử:

Câu 1: Cho dãy những chất: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số hóa học trong dãy tất cả cả tính oxi hóa với tính khử là:

A. 8.B. 7.C. 6.D. 5.

Đáp án bao gồm xác: B

Giải thích: 7 chất hợp hóa học sắt của fe vừa gồm tính thoái hóa vừa gồm tính khử bao hàm FeO, Fe3O4, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4.

Ở phản bội ứng nhiệt độ phân Fe(NO3)3 thì được điện thoại tư vấn là phản ứng thoái hóa – khử nội phân tử yêu cầu sẽ chứng tỏ được là Fe(NO3)3 tất cả cả tính oxi hóa với tính khử. Ngoài ra còn một phần kiến thức nữa là Fe2(SO4)3 cũng xẩy ra phản ứng nhiệt độ phân chế tạo ra Fe2O3, SO2, O2, phản nghịch ứng này chứng minh Fe2(SO4)3 gồm cả tính oxi hóa cùng tính khử, mặc dù trong SGK hiện hành thì không đề cập đến vấn đề này và vì chưng phản ứng sức nóng phân Fe2(SO4)3 xảy ra ở nhiệt độ không hề nhỏ nên nó được xem như như bền nhiệt và không tính ở đây.

Tuy nhiên bởi vì tranh cãi ở cả hai hợp chất Fe(NO3)3 cùng Fe2(SO4)3 đã từng xảy ra ở đề thi ĐH năm 2009 nên sẽ có thể chắn câu hỏi này đang không lộ diện trong đề thi ĐH các năm sau nữa.

Câu 2: Hợp hóa học nào sau đây của sắt vừa tất cả tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử ?

A. FeO B. Fe2O3

C. Fe(OH)3 D. Fe(NO3)3

Đáp án chính xác: A

Giải thích:

FeO + H2 → Fe + H2O3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

Do Fe chưa tồn tại số oxi hóa tối đa nên nó gồm cả tính khử và tính oxi hóa.

Câu 3: Khử trọn vẹn 0,3 mol một oxit sắt FexOy bằng Al thu được 0,4 mol Al2O3 theo sơ vật dụng phản ứng sau: FexOy + Al → sắt + Al2O3

Công thức của oxit sắt là

A. FeO. B. Fe2O3.

C. Fe3O4 D. Không xác định được.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Mole Là Gì ? (Từ Điển Anh

Đáp án chính xác: C

Câu 4: cho các chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe304, Fe203, Fe(N03)2, Fe(N03)3, FeS04, Fe2(S04)3, FeC03. đến từng chất trên lần lượt chức năng với hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thì số bội nghịch ứng thuộc các loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.

Đáp án chính xác: C

Câu 5: lúc nung láo hợp các chất Fe(N03)2, Fe(OH)3 và FeC03 trong bầu không khí đến cân nặng không đổi, nhận được một chất rắn là