- Bazơ: đa số các bazơ không tan, trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2 tan, Ca(OH)2 ít tan.

Bạn đang xem: Các chất tan trong nước

- Axit: số đông các axit rã được, trừ H2SiO3.

- Muối:

+ những muối nitrat mọi tan.

+ đa số các muối hạt cloua đầy đủ tan trừ AgCl không tan, PbCl2 ít tan.

+ nhiều phần các muối bột sunfat gần như tan trừ PbSO4, BaSO4 không tan, CaSO4 và Ag2SO4 ít tan.

+ đa phần muối cacbonat ko tan trừ Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3 tan.

+ nhiều phần muối sunfit ko tan trừ Na2SO3, K2SO3, (NH4)2SO3 tan.


III. Độ tung của một chất trong nước

1. Định nghĩa

- Độ chảy (S) của một hóa học trong nước là số gam hóa học đó kết hợp trong 100 gam nước để tạo ra thành hỗn hợp bão hòa ở ánh sáng xác định.

Ví dụ: Ở 25oC khi phối hợp 36 gam muối NaCl vào 100 gam nước thì tín đồ ta thu được dung dịch muối bão hòa. Fan ta nói độ tung của NaCl làm việc 25oC là 36 gam tuyệt SNaCl = 36 gam


*

* cách thức giải bài tập tính độ tan:

Áp dụng bí quyết tính độ tan: $S=fracm_ctm_dm.100$

Trong đó: mct là cân nặng chất tan để chế tạo thành hỗn hợp bão hòa

mdm là khối lượng dung môi (nước) để tạo thành hỗn hợp bão hòa


2. đông đảo yếu tố tác động đến độ tan

- Độ tan của hóa học rắn dựa vào vào nhiệt độ. Phần lớn tăng nhiệt độ thì độ rã của hóa học rắn tăng.

- Độ tung của chất khí nhờ vào vào ánh nắng mặt trời và áp suất. Độ chảy của chất khí tăng khi hạ nhiệt độ cùng tăng áp suất.

Xem thêm: Homoscedasticity Là Gì ? Ví Dụ Về Phương Sai Đồng Nhất Homoscedasticity Là Gì

Sơ đồ tư duy: Độ tung của một hóa học trong nước


*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp nasaconstellation.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng nasaconstellation.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.