Phương trình điện li là gì ? cùng đón coi những chia sẻ của công ty chúng tôi với chủ thể ngày bây giờ nhé. Bài viết sẽ đem đến cho mình nhiều kiến thức hấp dẫn cũng như quan trọng đến chúng ta !

Tham khảo bài viết khác: 

qui định viết phương trình điện li

1. Chất điện li mạnh

– hóa học điện li yếu hèn là hóa học mà lúc tan vào nước, các phân tử hòa tan rất nhiều phân li ra ion. Họ cùng tò mò một số phương trình điện li của các chất năng lượng điện li mạnh đặc thù dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4 , HNO3 …

HCl → H+ + Cl-H2SO4 → 2H+ + SO4

+) Bazo: NaOH, Ca(OH)2 …

NaOH → Na+ + OH-Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

+) Muối: NaCl, CaCl2 , Al2(SO4)3

NaCl → Na+ + Cl-CaCl2 → Ca2+ + 2Cl-Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO4

2. Chất điện li yếu

– phần đông chất điện li yếu là chất mà khi chúng được tổ hợp trong nước, đã có một vài ít phần từ hài hòa phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng thành phần trong dung dịch.

Bạn đang xem: Các chất điện li yếu thường gặp

– Các chất điện li yếu thường gặp là: axit yếu, bazo yếu, các muối không tan, muối dễ bị phân hủy,..

Ví dụ: HF, H2S, H2SO3,CH3COOH, NH3, Fe(OH)2, Cu(OH)2, AgCl, PbSO4… Và quan trọng đặc biệt H2O là một chất điện li yếu.

*

Phương trình điện li của một trong những chất thường xuyên gặp

1. Phương trình điện li của H2S

– H2S là hóa học điện li yếu.

*

Chất điện li yếu ớt là chất khi rã trong nước, số phân tử hài hòa phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch.

2. Phương trình điện li của H2SO4

*

3. Phương trình điện li của HClO

– HClO là hóa học điện li yếu.

Xem thêm: Phương Pháp Học Bài Như Thế Nào Cho Hiệu Quả Không Phải Ai Cũng Biết

*

4. Phương trình điện li của Mg(OH)2

– Mg(OH)2 là hóa học điện li yếu.

*

5. Phương trình năng lượng điện li của HClO

*

Cám ơn chúng ta đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hẹn gặp mặt lại chúng ta ở những bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé !