Phương pháp giải bài toán vận động ngược chiều

1. đề cập lại phương pháp trong câu hỏi chuyển động.

Bạn đang xem: Các bài toán chuyển đông lớp 5

Gọi gia tốc là v, quãng mặt đường là s, thời hạn là t, ta bao gồm công thức:

v = s : ts = v x tt = s : v

2. Phương thức giải bài toán chuyển động ngược chiều xuất hành cùng lúc.

-Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- thời gian để nhị xe chạm mặt nhau:

t = s : v

- thời điểm hai xe gặp gỡ nhau

=Thời điểm xuất hành + thời gian đi cho chỗ chạm chán nhau

- vị trí hai xe chạm mặt nhau biện pháp A

s1 = v1 x t

Ví dụ 1.Hai thànhphốcáchnhau 208,5 km, mộtxemáyđitừthànhphố A đếnthànhphố B vớivận tốclà 38,6 km/h. Một ôtôkhởihànhcùngmộtlúcvớixemáyđitừthànhphố B đếnthànhphố A với vậntốc 44,8km/h.

a)Hỏixemáyvà ô tôgặpnhau lúcmấy tiếng biết hai xe xuất phát lúc 8 giờ 30 phút

b) Chỗ chạm chán nhau cách tp A bao nhiêu km?

*

Hướng dẫn giải:

Tổng gia tốc hai xe cộ là:

38,6 + 44,8 = 83,4 (km/giờ)

Thời gian hai xe đi đến chỗ chạm mặt nhau là:

208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 tiếng = 2 giờ 30 phút

Vậy hai xe gặp mặt nhau lúc:

8 giờ nửa tiếng + 2 tiếng đồng hồ 30 phút = 11 giờ

Chỗ chạm mặt nhau cáchthành phố A là:

38,6 x 2,5 = 96,5 (km)

Đáp số:11 giờ

96,5 km

Ví dụ 2.Hai ô tô bắt đầu từ A cùng B cùng một lúc cùng đi ngược hướng nhau. Quãng đường AB nhiều năm 162 km. Sau 2 tiếng chúng chạm chán nhau. Tìm gia tốc của mỗi ô tô, biết ô tô đi từ A bởi 4/5 gia tốc ô sơn đi từ bỏ B, điểm gặp mặt nhau biện pháp A bao nhiêu km?

Hướng dẫn giải:

Tổng gia tốc hai ô tô là:

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Giá trị một phần là:

81 : (4 + 5) = 9 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi trường đoản cú A:

9 x 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc xe hơi đi từ bỏ B:

9 x 5 = 45 (km/giờ)

Điểm chạm chán nhau phương pháp A:

36 x 2 = 72 (km)

Đáp số:36 km/giờ, 45 km/giờ

72 km

Bài tập từ bỏ luyện:

Bài 1.Một ô tô đi trường đoản cú A cho B với tốc độ 54 km/h cùng lúc đó một xe máy đi từ bỏ B đến A với vận tốc 36 km/h. Sau 2 giờ ô tô và xe pháo máy chạm mặt nhau. Tính quãng đường AB?

Bài2.Hai ca nô phát xuất cùng một lúc, đi ngược hướng nhau bên trên quãng đường sông nhiều năm 175km với gia tốc 24km/h với 26km/h. Hỏi sau bao nhiêu thời gian kể từ khi khởi hành mang đến lúc nhì ca nô gặp gỡ nhau?

i 3.Hai thành phố A cùng B biện pháp nhau 135 km. Một xe đồ vật đi trường đoản cú A cho B với tốc độ 42 km/h và một xe đạp đi tự B đến A với tốc độ 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp và xe cộ máy chạm mặt nhau? Lúc gặp mặt nhau xe cộ máy bí quyết B bao nhiêu km?

Bài4.Hai ô tô khởi nguồn từ A với B cùng một lúc và đi ngược hướng nhau. Quãng con đường AB lâu năm 174 km. Sau 2 tiếng chúng gặp gỡ nhau.

a)Tìm gia tốc của mỗi ô tô, biết tốc độ đi tự A bằng 1,5 lần vận tốc đi trường đoản cú B.

b) Chỗgặpnhaucách A baonhiêukm?

Bài5.Hai người khởi hành cùng 1 thời gian từ 1 vị trí và trở về hai phía trái chiều nhau. Tín đồ đi xe đồ vật có gia tốc 48km/giờ. Bạn đi xe đạp điện có vận tốc bằng 25% vận tốc người đi xe pháo máy. Hỏi sau 1giờ 42 phút hai người cách nhau bao nhiêu km?

Bài6.Địađiểm A giải pháp B 54km. NếucùngmộtlúcAnđitừ A, Bìnhđitừ B ngượcchiềunhauthìsau 3 giờsẽgặpnhau. Tìmvậntốccủamỗibạn, biếtAnđinhanhhơnBìnhmỗigiờlà 6km.

Bài7.Hai tín đồ ở giải pháp nhau 37,8 km đi lại gặp gỡ nhau cùng cùng căn nguyên lúc 8 giờ. Người thứ nhất đi cỗ với vận tốc 5,6 km/h. Người thứ hai đi xe đạp điện với vận tốc 16 km/h. Hỏi 2 người chạm chán nhau lúc mấy giờ? Khi chạm chán nhau thì người thứ nhất đã đi được bao nhiêu km?

Bài8.Xe thứ nhất đi từ A mang đến B hết 3 giờ, xe sản phẩm công nghệ hai đi từ bỏ B về A không còn 4 giờ. Sau khi khởi hành cùng một lúc trường đoản cú A cùng B được 2 tiếng thi nhì xe phương pháp nhau 5km. Hỏi quãng mặt đường AB dài từng nào km?

3. Phương pháp giải bài toán chuyển động ngược chiều xuất xứ không thuộc lúc

- Tìm thời hạn xe đi trước t1

- tìm quãng đường xe trước tiên đi trước:

s1 = v1 x t1

- tìm quãng đường còn lại:

s2 = s – s1

- kiếm tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- Thời gian gặp nhau của hai xe:

t2 = s2 : (v1 + v2)

Vídụ 1.Quãng đường từ A cho B dài 91,5km. Một người đi xe đạp điện từ A dịp 13 tiếng 15 phút mang đến B với vận tốc 12km/giờ. Đến 13 giờ đồng hồ 45 phút, một tín đồ đi xe vật dụng từ B về A với vận tốc 45km/giờ. Hỏi nhị người chạm chán nhau thời điểm mấy tiếng và fan đi xe đạp đi được từng nào km?

Hướng dẫn giải:

*

Thời gian xe đạp điện đi trước xe sản phẩm là:

13 giờ 45 phút – 13 giờ 15 phút = 30 phút

Đổi: 30 phút = 0,5 giờ

Quãng đường xe đạp điện đi trước xe máy là:

12 x 0,5 = 6 (km)

Tổng gia tốc hai xe là:

12 + 45 = 57 (km/giờ)

Thời gian sản phẩm công nghệ đi mang lại chỗ gặp gỡ nhau là:

(91,5 – 6) : 57 = 1,5 (giờ)

Đổi 1,5 giờ đồng hồ = 1 tiếng 30 phút

Hai người gặp nhau lúc:

13 giờ đồng hồ 45 phút + 1 giờ khoảng 30 phút = 15 giờ 15 phút

Người đi xe đạp đi được số cây là:

6 + 1,5 x 12 = 24 (km)

Đáp số:15 giờ 15 phút

24 km.

Ví dụ 2.Một bạn đi trường đoản cú A mang lại B hết 10 giờ. Một fan đi tự B về A không còn 12 giờ. Cơ hội 6 giờ, fan đi từ A khởi thủy để đi đến B. Lúc 8giờ40 phút bạn đi tự B căn nguyên để trở về A. Hỏi hai người chạm chán nhau cơ hội mấy giờ?

Hướng dẫn giải:

1 giờ tín đồ đi tự A đi được: 1/10(quãng mặt đường AB)

1 giờ người đi tự B đi được: 1/12(quãng đường AB)

Người đi từ A đi trước số giờ là:

8 giờ đồng hồ 40 phút – 6 giờ đồng hồ = 2 tiếng 40 phút = 8/3(giờ)

Người đi tự A đi trước người đi tự B quãng mặt đường là:

1/10 x 8/3 = 4/15(quãng đường AB)

Người đi từ bỏ B đi hết số giờ để mang đến chỗ gặp gỡ nhau là:

(1 - 4/15) : (1/10 + 1/12) = 4(giờ)

Hai người chạm mặt nhau lúc:

8 giờ 40 phút + 4 tiếng = 12 tiếng 40 phút

Đáp số:12 tiếng 40 phút.

Bài tập tự luyện:

Bài 1.Lúc 7 giờ đồng hồ 15 phút sáng sủa một xe hơi khởi hành từ A đến B với gia tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ đồng hồ 15 phút, một xe xe hơi khác khởi nguồn từ B về A với tốc độ 70km/giờ. Hỏi nhị xe gặp mặt nhau thời điểm mấy giờ? Biết quãng đường AB = 402,5km

Bài 2.Một ô tô khởi hành tại A lúc 9 giờ đi về B với gia tốc 60km/giờ. Đến 9h 30 phút xe hơi khác căn nguyên tại B trở về A với tốc độ 70km/giờ. Nhị xe gặp gỡ nhau dịp 11 giờ đồng hồ 30 phút. Tính quãng con đường AB.

Bài 3.Một người đi xe đạp điện từ địa điểm A nhằm tới địa điểm B. Người đó khời hành lúc 4 giờ đồng hồ 24 phút. Vào tầm 6 tiếng 36 phút, một tín đồ khác đi xe đạp điện từ B về A. Tốc độ người đi tự B lớn hơn người đi tự A là 1km/giờ. Hai người gặp nhau lúc 11 giờ. Tính gia tốc của từng người. Biết quãng con đường AB dài 158,4 km?

Bài 4.Một bạn đi xe đạp điện từ vị trí A nhằm tới địa điểm B. Tín đồ đó khời hành cơ hội 4 tiếng 24 phút. Vào tầm 6 tiếng 36 phút, một fan khác đi xe đạp điện từ B về A. Gia tốc người đi từ B to hơn người đi tự A là 1km/giờ. Nhị người gặp nhau thời gian 11 giờ. Tính gia tốc của từng người. Biết quãng mặt đường AB dài 158,4 km.

Bài 5.Lúc 7 giờ sáng một xe hơi khởi hành trường đoản cú A mang lại B với tốc độ 65 km/giờ. Đến 8 giờ nửa tiếng một xe xe hơi khác bắt đầu từ B cho A với vận tốc 75 km/giờ. Hỏi hai xe gặp mặt nhau cơ hội mấy giờ ? biết rằng A biện pháp B 657,5 km.

Bài6.Lúc 8 giờ 20 phút một người đi xe đạp điện từ vị trí A để tới địa điểm B. Vào mức 9 giờ 5 phút, một fan khác đi xe trang bị từ B về A. Gia tốc người đi từ bỏ B là 30km/giờ, còn vận tốc của tín đồ đi tự A là 10km/giờ. Biết quãng đường AB dài 65km. Cho tới khi chạm mặt nhau, fan đi xe đạp đã đi được từng nào km?

Bài 7.

Xem thêm: 250 Là Gì ? 520 Là Gì? 250 Là Gì? 555 Là Gì? Số 250 Có Nghĩa Là Gì Trong Tình Yêu

Một fan đi xe đạp điện từ vị trí A để tới vị trí B. Người đó căn nguyên lúc 5 giờ trăng tròn phút. Vào tầm 7 giờ 40 phút, một người khác đi xe đạp điện từ B về A. Tốc độ người đi từ B to hơn người đi từ bỏ A là 3km/giờ. Hai người gặp mặt nhau thời điểm 10 giờ. Tính tốc độ của từng người. Biết quãng đường AB dài 91km.