Bài tập Toán 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp bóc hạng tử là tài liệu ôn tập với những bài tập Toán 8 phân tích đa thức thành nhân tử, giúp chúng ta học sinh học tập tốt Toán 8 và luyện tập những dạng Toán lớp 8 đạt hiệu quả tốt nhất, đóng góp thêm phần củng thay thêm kiến thức và kỹ năng của các bạn học sinh.

Bạn đang xem: Các bài tập phân tích đa thức thành nhân tử

Tài liệu xem thêm liên quan:

A. Phương pháp bóc hạng tử

- Ta gồm thể tách bóc một hạng tử nào kia thành hai hay nhiều hạng tử thích hợp hợp để gia công xuất hiện rất nhiều nhóm hạng tử cơ mà ta có thể dùng các phương thức khác nhằm phân tích được.


Chú ý: Quy tắc dấu ngoặc

- Khi bỏ dấu ngoặc bao gồm dấu "−" đứng trước, ta yêu cầu đối dấu toàn bộ các số hạng trong vết ngoặc: vết "−“ thành lốt "+" cùng dấu "+” thành vết "−". Khi quăng quật dấu ngoặc tất cả dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng vào ngoặc vẫn duy trì nguyên.

B. Bài bác tập lấy một ví dụ phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi phương pháp bóc tách hạng tử


Ví dụ 1: Dùng phương pháp bóc hạng tử phân tích đa thức thành nhân tử:

a.

*

b.

Xem thêm: Khu Đô Thị Thanh Hà Hà Đông Thuộc Phường Nào ? Khu Đô Thị Thanh Hà Ở Đâu Hà Đông

*

c.

*

d.

*


Hướng dẫn giải

a. Ta có:

*

b. Ta có:

*

c. Ta có:

*

d. Ta có:

*


Ví dụ 2: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp tách hạng tử:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*


Hướng dẫn giải

a. Ta có:

*

b. Ta có:

*

c. Ta có:

*

d. Ta có:

*

C. Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử


Bài tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

i.

*

k.

*

Bài tập 2: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a.

*

b.

*

Bài tập 3: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

Bài tập 4: Dùng phương pháp tách hạng tử cùng thêm bớt cùng hạng tử phân tích những đa thức tiếp sau đây thành nhân tử:

a) 4x2 + 16x - 9b) -5x2 - 29x - 20
c) x2 + 2x - 3d) 3x2 - 11x + 6
e) 6x2 + 7x + 2f) x2 - 6x + 8
g) 9x2 + 6x - 8h) 3x2 - 8x + 4

Bài tập 5: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp bóc hạng tử (thêm bớt hạng tử)

a) 10x2 + 4x - 6

b) x2 + 2x - 15

Bài tập 6: Phân tích đa thức sau thành nhân tử

a) (x2 + 3x + 1)(x2 + 3x + 2) - 30

b) 4x4 - 8x3 + 3x2 - 8x + 4

c) 2x4 - 15x3 + 35x2 - 30x + 8

d) 2x3 - x2 + 5x + 3

Bài tập 7: Bằng phương pháp tách hạng tử (thêm bớt hạng tử) phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử:

a) x2 - 4xy + 3y2b) 16x4 + 4x2y2 + y4c) x4 + x2 + 1
d) x4 + 4e) 4x4 + 1f) x4y4 + 4
g) x2 + 3xy+ 2y2h) x4 - 5x2y2 + 4y2i) x4 + 3x2 + 4
k) x4 + 64l) 4x4y4 + 1m) ab2c3 + 64ab2
n) 27x3y - a3b3yp) x4 + 3x2 - 2x + 3q) x2 - y2 + 10x - 6y + 16

Bài tập 8: Cho 4x2 + 9y2 = 9. Tìm giá trị của phát triển thành x, y để A = x - 2y + 3 đạt GTNN, GTLN

Bài tập 9: tìm x để biểu thức sau đạt giá bán trị nhỏ dại nhất

A = 4x4 - x2 - 1/(x2 + 1)2

Bài tập 10: search x để biểu thức đạt giá chỉ trị nhỏ dại nhất


A = (x - 1)(x - 4)(x - 5)(x - 8)

-------------------------------------------------

nasaconstellation.com vẫn gửi tới chúng ta tài liệu Chuyên đề phân tích nhiều thức thành nhân tử. Ngoài ra, các em học sinh có thể tìm hiểu thêm các tài liệu khác ví như Giải Toán 8, Giải bài tập Toán 8, rèn luyện Toán 8, nhằm học xuất sắc môn Toán hơn và sẵn sàng cho những bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em tiếp thu kiến thức tốt!