CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O là bội phản ứng hóa học, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung những bài học chất hóa học 11 bài xích 16: Hợp hóa học của cacbon…. Cũng giống như các dạng bài bác tập về dung dịch kiềm.

Bạn đang xem:

Hy vọng tư liệu này hoàn toàn có thể giúp chúng ta viết và thăng bằng phương trình một biện pháp nhanh và đúng mực hơn từ kia biết cách áp dụng giải dạng bài bác tập cho oxit axit công dụng với hỗn hợp kiềm. Mời các bạn tham khảo.


2. Điều kiện phản ứng CO2 chức năng với hỗn hợp Ca(OH)2

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng đến CO2 tính năng với dung dịch Ca(OH)2

Sục khí CO2 qua hỗn hợp nước vôi trong Ca(OH)2

4. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học tập CO2 công dụng với dung dịch Ca(OH)2

Xuất hiện kết tủa trắng canxi cacbonat (CaCO3) có tác dụng đục nước vôi trong

5. Việc CO2 đem vào dung dịch Ca(OH)2

Do ta ko biết thành phầm thu được là muối nào nên phải tính tỉ lệ thành phần T:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nCa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ chế tạo ra muối CaCO3

Nếu T = 2: chỉ chế tạo muối Ca(HCO3)2

Nếu 1 3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi vào thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy bao gồm kết tủa nữa suy ra có sự tạo nên cả CaCO3 và Ca(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy tất cả kết tủa, lọc quăng quật kết tủa rồi nấu nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra gồm sự tạo nên cả CaCO3 với Ca(HCO3)2.

5. Bài tập áp dụng minh họa

Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1g.

B. 1,5g

C. 2g

D. 2,5g


Đáp án A

nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

nCa(OH)2 = 2.0,01 = 0.02 (mol)

Xét tỉ lệ:

1 CO2/nCa(OH)2 = 0,03/0,02 = 1,5 3 với Ca(HCO3)2, khi ấy cả CO2 cùng Ca(OH)2 các hết

Gọi x, y theo thứ tự là số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 ta có:

Các bội nghịch ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O(1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Theo phương trình làm phản ứng (1):

nCO2 = nCa(OH)2 = nCaCO3 = x (mol)

Theo phương trình phản bội ứng (2):

nCO2 = 2nCa(HCO3)2 = 2y (mol)

nCa(OH)2 = nCa(HCO3)2 = y (mol)

Từ đó ta bao gồm hệ phương trình sau:

x + 2y = 0,03 (3)

x + y = 0,02 (4)

Giải hệ phương trình (3), (4) ta được:

→ x = y = 0, 01(mol) →x = y= 0,01 (mol)

mKết tủa = mCaCO3  = 0,01.100 = 1(g)


Câu 2. Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng kỳ lạ xảy ra:

A. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng vọt qua một cực to rồi tiếp đến tan quay trở lại hết.

B. Một lúc mới bao gồm kết tủa, lượng kết tủa tăng cao qua một cực lớn rồi lại giảm.

C. Có kết tủa ngay, tuy thế kết tủa tan quay lại ngay sau khoản thời gian xuất hiện.

D. Gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng nhiều đến một quý giá không đổi.


Đáp án A

Sục khí CO2 vào hỗn hợp nước vôi trong, gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng đột biến qua một cực lớn rồi tiếp nối tan quay trở về hết.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)


Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn V lít (đktc) CO2 vào 200 ml dd hỗn hợp (Ba(OH)2 1,2M với NaOH 2M), làm phản ứng hoàn toàn thu được 27,58 gam kết tủa. Quý giá V là:

A. 3,136

B. 2,24 hoặc 15,68

C. 17,92

D. 3,136 hoặc 16,576.


Đáp án D

nNaOH = 0,2 mol; nBa(OH)2 = 0,1 mol; nBaCO3 = 0,08 mol

nBaCO3 = 0,08 mol 2 = 0,1 mol

Nên tất cả 2 trường hợp

Trường thích hợp 1: chưa có sự hòa tan kết tủa

nCO2 = nBaCO3 = 0,08 mol => V = 0,08.22,4 = 1,792 lít

Trường hợp 2: Đã tất cả sự hòa tan kết tủa

=> nCO2 = nOH – nCO32- = (nNaOH + 2nBa(OH)2) – nBaCO3 = 0,32 mol

=> V = 0,32.22,4 = 7,168 lít


Câu 4. Thuốc demo để phân biệt dung dịch Ca(OH)2 là:

A. Na2CO3

B. KCl

C. NaOH

D. NaNO3


Đáp án A

Câu 5. Nhóm các dung dịch tất cả pH > 7 là:

A. HCl, NaOH

B. H2SO4, HNO3

C. NaOH, Ca(OH)2

D. BaCl2, NaNO3


Đáp án C

A. Sai vì HCl là axit pH 2SO4, HNO3 là axit pH 2 là dung dịch kiềm pH > 7

D. BaCl2, NaNO3 có môi trường xung quanh trung hòa buộc phải pH = 7


Câu 6. Để phân minh hai dung dịch NaOH với Ba(OH)2 đựng trong nhị lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

A. Quỳ tím

B. HCl

C. NaCl

D. H2SO4


Đáp án D

Để riêng biệt hai dung dịch NaOH với Ba(OH)2 đựng trong nhì lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử H2SO4

Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng, thì chất ban đầu là Ba(OH)2

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O


Câu 7. NaOH có đặc điểm vật lý làm sao sau đây?

A. Natri hiđroxit là hóa học rắn không màu, ít tan trong nước

B. Natri hiđroxit là hóa học rắn không màu, hút độ ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt

C. Natri hiđroxit là hóa học rắn không màu, hút độ ẩm mạnh với không tỏa nhiệt

D. Natri hiđroxit là chất rắn ko màu, ko tan trong nước, ko tỏa nhiệt.


Đáp án B

NaOH có tính chất vật lý

Natri hiđroxit là hóa học rắn ko màu, hút độ ẩm mạnh, tan những trong nước cùng tỏa nhiệt


Câu 8. Cặp chất cùng lâu dài trong hỗn hợp (không tính năng được với nhau) là:

A. NaOH, KNO3

B. Ca(OH)2, HCl

C. Ca(OH)2, Na2CO3

D. NaOH, MgCl2


Đáp án A

B. Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

C. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

D. NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl


Câu 9: bắt buộc dùng bao nhiêu lit CO2 (đktc) để hòa tan hết 20 g CaCO3 vào nước, đưa sử chỉ có một nửa CO2 tác dụng. Phải thêm về tối thiểu từng nào lit dd Ca(OH)2 0,01 M vào hỗn hợp sau phản nghịch ứng để thu được kết tủa tối đa. Tính trọng lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit dung dịch Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2, 10 lit dung dịch Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2, đôi mươi lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2, 12 lit dung dịch Ca(OH)2, 30 g kết tủa.


Đáp án C

nCaCO3 = 20/100 = 0,2 mol

Phương trình hóa học

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x……….x………………………..x

Phương trình chất hóa học ta có

nCO2 lý thuyết = x = nCaCO3 = 0,2 mol

=> nCO2 tt = nCO2 lt/50%.100% = 0,4 mol

V CO2 tt = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta có

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

x……….x………………………..x

Vậy buổi tối thiểu đề nghị là x = 0,2 mol ⇒ VCa(OH)2 = 0,2/0,01 = 20 lít

nCaCO3 = 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g


Câu 10: cho 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) hấp thụ vào 100 ml dd Ba(OH)2 gồm nồng độ aM nhận được 6,51 g ↓ trắng, trị số của a là:

A. 0,3

B . 0,4

C. 0,5

D. 0,6


Đáp án B

Ta tất cả 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol BaSO3

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (1)

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình (1) nSO2 = 0,1.a mol, nBaSO3 = 0,1.a mol

Theo phương trình (2) nBaSO3 =0,1a – 0,03 mol => nSO2 = 0,2a – 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: nSO2 = 0,1a + 0,1a – 0,03 = 0,05 → a = 0,4M


Câu 11. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua 250ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau bội phản ứng thu được m gam muối bột khan. Tính quý hiếm của m?

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 17,9 gam


Đáp án D

nCO2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,25 mol

Ta thấy: 13 cùng Na2CO3

Gọi x cùng y theo lần lượt là số mol của NaHCO3 cùng Na2CO3

Ta có những phương trình phản bội ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← y (mol)

Theo bài ra cùng phương trình bội phản ứng ta tất cả hệ phương trình như sau

nCO2 = x + y = 0,2 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình ta bao gồm x = 0,15 (mol) với y = 0,05 (mol)

Khối lượng muối bột khan thu được:

mNaHCO3 + mNa2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam


Câu 12. Hấp thụ hoàn toàn 15,68 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml hỗn hợp NaOH gồm nồng độ C mol/lít. Sau phản nghịch ứng thu được 65,4 gam muối. Tính C.

A. 1,5M

B. 3M

C. 2M

D. 1M


Đáp án C

nCO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của muối bột NaHCO3 và Na2CO3 thứu tự là x với y

Ta có các phương trình bội phản ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← y (mol)

Theo bài ra cùng phương trình bội phản ứng ta bao gồm hệ phương trình như sau

nCO2 = x + y = 0,7 (3)

Khối lượng của muối là:

84x + 106y = 65.4 (4)

Giải hệ từ bỏ (3) với (4) ta được: x = 0,4 (mol) cùng y = 0,3 (mol)

Từ phương trình phản bội ứng ta có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy nồng độ của 500ml ( tức 0,5 l) hỗn hợp NaOH là C = n/V = 1/0,5 = 2M


—————————

THPT Sóc Trăng đang gửi tới các bạn phương trình hóa học CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là làm phản ứng hóa học, đối với phản ứng lúc sục khí cacbon đioxit vào hỗn hợp nước vôi trong, sau phản bội ứng chiếm được kết tủa trắng.

Chúc các bạn học tập tốt.

Mời những bạn bài viết liên quan một số tư liệu liên quan:

………………………………………

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã reviews tới các bạn CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O. Để có công dụng học tập xuất sắc và tác dụng hơn, thpt Sóc Trăng xin ra mắt tới chúng ta học sinh tài liệu Giải bài xích tập Toán 9, Giải SBT vật dụng Lí 9, lý thuyết Sinh học 9, chăm đề hóa học 9. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp soạn và đăng tải.

Xem thêm: Virus Máy Tính Là Gì ? Các Loại Virus Máy Tính Virus Máy Tính Là GìĐăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình phản bội ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger giới thiệu via thư điện tử Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay sát đây


*

Viết 4 – 5 câu miêu tả tình cảm, cảm hứng của em khi năm học sắp kết thúc


26 phút trước
*

Viết 4 – 5 câu kể lại vận động ở ngôi trường hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,…)


1 giờ trước
*

Viết 4 – 5 câu kể phần nhiều điều em biết về non sông và con người việt Nam


2 giờ đồng hồ trước
*

Viết 4 – 5 câu về nhân thiết bị thiếu nhi cơ mà em biết hoặc về bạn của em


3 giờ trước
*

Hãy viết 4-5 câu về tranh (ảnh) cảnh thiết bị thiên nhiên


16 giờ trước
*

Viết 4-5 câu về việc làm xuất sắc của một người bạn


17 giờ trước
*

Viết 4-5 câu thuật lại vấn đề làm bưu thiếp


18 giờ trước
*

Viết 4-5 câu về một người lao động ở trường em


19 giờ đồng hồ trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chuẩn y này cho lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực trực thuộc Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.207)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tra cứu kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang cần sử dụng trình ngăn quảng cáo!