Biên độ sóng

Đối cùng với dạng việc tìm ly độ, biên độ tại một điểm trong miền giao thoa độc giả hãy nhớ phương pháp tính biên độ giao động tổng đúng theo và các trường hợp đặc biệt quan trọng của nhị nguồn

*

2.Các ví dụ cùng bài tập được đặt theo hướng dẫn:

Liên quan: biên độ sóng


a. Nhì nguồn thuộc pha:

Ví dụ 1: Âm thoa bao gồm tần số f=100hz tạo ra trên khía cạnh nước nhị nguồn xê dịch O1 với O2 dao động cùng pha cùng tần số . Biết trên mặt nước xuất hiện một hệ gợn lồi tất cả một gợn thẳng cùng 14 gợn dạng hypebol từng bên. Khoảng cách giữa 2 gợn ngoại trừ cùng đo được là 2,8cm.

Bạn đang xem: Biên độ của sóng

a.Tính tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước

b.Xác định trạng thái giao động của nhì điểm M1 và mét vuông trên khía cạnh nước Biết O1M1=4.5cm O2M1=3,5cm với O1M2=4cm O2M2 = 3,5cm

Giải:

*

a.Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước

Theo đề mỗi bên 7 gợn ta có 14.λ/2 = 2,8

Suy ra λ= 0,4cm. Tốc độ v= λ.f =0,4.100=40cm/s

b.Xác định trạng thái dao động của hai điểm M1 và mét vuông

-Dùng cách làm hiệu đường đi của sóng từ hai

nguồn cho M1 là:

((d_1-d_2)=(Delta varphi _M1-Delta varphi )fraclambda 2pi )

Với 2 nguồn thuộc pha đề nghị ∆φ= 0 suy ra:

((d_1-d_2)=(Delta varphi _M1)fraclambda 2pi Rightarrow Delta varphi _M1=(d_1-d_2)frac2pi lambda )

Thế số : (Delta varphi _M= (4,5-3,5)frac2pi 0,4=5pi =(2k+1)pi)

=> hai dao động thành phần ngược pha đề xuất tại M1 tất cả trạng thái xê dịch cực tiểu ( biên độ cực tiểu)

-Tương tự tại M2: ((d_1-d_2)=(Delta varphi _M2)fraclambda 2pi Rightarrow Delta varphi _M2=(d_1-d_2)frac2pi lambda )

Thế số :(Delta varphi _M= (4-3,5)frac2pi 0,4=0,5.frac2pi 0,4=2,5pi =(2k+1)fracpi2)

=> hai giao động thành phần vuông pha phải tại m2 có biên độ dao động A làm thế nào để cho (A^2=A_1^2+A_2^2) cùng với A1 và A2 là biên độ của 2 hai động thành phần tại mét vuông do 2 mối cung cấp truyền cho tới .

Ví dụ 2:Trên phương diện nước tại hai điểm S1, S2 biện pháp nhau 8 cm, bạn ta để hai nguồn sóng cơ kết hợp, xấp xỉ điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos40πt cùng uB = 8cos(40πt ) (uA với uB tính bằng mm, t tính bởi s). Biết tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Số điểm xê dịch với biên độ 1cm trên đoạn trực tiếp S1S2 là

A. 16 B. 8 C. 7 D.

Xem thêm: Bánh Chưng Tết Hay Trưng Tết Đẹp Mang Đến Nhiều Tài Lộc, Tiền Tài Cho Gia Chủ

14 Giải : Bước sóng λ = v/f = 2 cm.

Xét điểm M trên S1S2: S1M = d ( 0 d = (frac14 + frack2) cơ mà :0 – 0,5 0 ≤ k ≤ 15. Tất cả 16 quý hiếm của k