Tải tài liệu, chuyên đề, giáo án, bài tập, đề kiểm tra môn Toán THCS và tài liệu, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán miễn phí


Bạn đang xem: Bất đẳng thức thcs

Học Toán 6 mới .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Toán cơ bản .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Toán lớp 6 .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Toán lớp 7 .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Toán lớp 8 .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Toán lớp 9 .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Ôn thi HSG .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu


Xem thêm: Số Nguyên Dương Là Gì - Định Nghĩa, Khái Niệm

Đề thi tham khảo .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Chuyên đề bất đẳng thức Dành cho HSG toán 9

1) Dạng tổng quát của bất đẳng thức Côsi

Cho 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

4) Chú ý khi sử dụng bất đẳng thức Côsi

Khi chứng minh bất đẳng thức áp dụng Cô si các em phải xác định giá trị của biến bằng bao nhiêu thì dấu bằng xảy ra, giá trị đó là điểm rơi. Nếu không xác định đúng mà đã vội áp dụng BĐT Cauchy thì sẽ dẫn đến việc làm sai bài toán.

5) Bài tập áp dụng bất đẳng thức Cosi

Dưới đây là lời giải các bài toán chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất dựa vào bất đẳng thức Côsi và các hệ quả.

Dưới đây là lời giải các bài toán chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất dựa vào bất đẳng thức Côsi và các hệ quả.

Tiếp theo là các kỹ thuật trong khi áp dụng BĐT Cosi là:

sau đây là 3 bài giảng giúp các em vận dụng và hiểu tốt hơn

Xem trên youtube cho chất lượng tốt hơn link phần 1: https://youtu.be/rhLYEeSl-Yk

Xem trên youtube cho chất lượng tốt hơn link phần 2: https://youtu.be/5VeBeY5cBVE

Xem trên youtube cho chất lượng tốt hơn link phần 3: https://youtu.be/ic6Jk9E0f40