Học tiếng Anh học tập tiếng Hàn học tập tiếng Nhật học tập tiếng Trung Nghĩa của từ Kênh nasaconstellation.com contact


Bạn đang xem: Bảo mật tiếng anh là gì

Bài Viết: bảo mật thông tin tiếng anh là gì


*

*

*

*

bảo mật thông tin tiếng Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật thông tin là cần sử dụng những biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn toàn bộ thông tin, hạn chế kỹ năng lạm dụng tài nguyên và tài sản.

Bảo mật giờ đồng hồ Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật trở nên khá nổi bật và phức hợp trong cai quản trị, quản lý những hệ thống thông tin có áp dụng những luật tin học.

Bảo mật còn là một quy trình đảm bảo an toàn người hoặc gia tài khỏi phần đa mối nguy hại. Mối nguy hiểm ở đây rất có thể là ý kiến hoặc nắm ý.

Những cụm từ tiếng Anh đồng nghĩa với bảo mật.


*

Security critical /sɪˈkjʊərəti ˈkrɪtɪkl/: bảo mật nghiêm trọng.

Code access security /kəʊd ˈækses sɪˈkjʊərəti/: bảo mật thông tin truy nhập mật mã.

Data security /ˈdeɪtə sɪˈkjʊərəti/: bảo mật thông tin dữ liệu.

Security Configuration Wizard /sɪˈkjʊərəti kənˌfɪɡəˈreɪʃn ˈwɪzəd/: Bảng thiết lập cấu hình bảo mật.

Secure Sockets Layer /sɪˈkjʊə(r) ˈsɒkɪt ˈleɪə(r)/: Tầng khe bảo mật.
Xem thêm: Ba Trung Tâm Buôn Bán Lớn Nhất Của Thế Giới Là A, Ba Trung Tâm Buôn Bán Lớn Nhất Của Thế Giới Là

Một số mẫu mã câu về bảo mật.

To keep your account more secure, we recommend selecting another option và setting up phone prompts or a security key.

Để tăng cường bảo mật cho tài khoản, bạn nên lựa lựa chọn tùy lựa chọn khác và tùy chỉnh thiết lập lời nói của Google hoặc khóa bảo mật.

Data security generally involves the protection of specific data blocks, either physically or interpreting them through security sections through meaningful information.

Bảo mật tài liệu nói kết luận liên quan mang lại việc đảm bảo những khối tài liệu cụ thể, bao gồm cả mặt đồ vật lý hoặc lý giải chúng qua rất nhiều phần bảo mật trải qua những tin tức có ý nghĩa.

We had to agree khổng lồ total security cùng sign a non-disclosure agreement.

Chúng tôi phải đồng ý bảo mật toàn bộ và cam kết hợp đồng bảo mật thông tin.

Bài viết bảo mật giờ đồng hồ Anh là gì được tổng hợp do giáo viên trung trung tâm tiếng Anh nasaconstellation.com.


Thể Loại: share Kiến Thức cộng Đồng