Mẫu review học sinh Tiểu học tập theo Thông tư 27 là chủng loại bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục đào tạo Tiểu học, bao hàm 9 mẫu, được phân chia theo từng lớp trường đoản cú lớp 1 đến lớp 5.

Bạn đang xem: Bảng tổng hợp đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 27


Qua đó, giúp thầy giáo thống kê danh sách, tổng hợp kết quả học tập của học tập sinh tiện lợi hơn. Mẫu mã bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục đào tạo sẽ chia nhỏ ra giữa học kì 1, cuối học tập kì 1 với cuối học tập kì 2 cho những khối lớp từ là 1 - 5. Không tính ra, còn có thể đọc thêm mẫu học bạ, cách viết học bạ new nhất.

Cụ thể 9 mẫu mã như sau:

Mẫu 1: Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục và đào tạo giữa học tập kì - cần sử dụng cho lớp 1, 2Mẫu 2: Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục và đào tạo cuối học tập kì 1 - sử dụng cho lớp 1, 2Mẫu 3: Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục và đào tạo cuối học tập kì 2 - sử dụng cho lớp 1, 2Mẫu 4: Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục giữa học kì - dùng cho lớp 3Mẫu 5: Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục đào tạo cuối học tập kì 1 - sử dụng cho lớp 3Mẫu 6: Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục đào tạo cuối học tập kì 2- cần sử dụng cho lớp 3Mẫu 7: Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục và đào tạo giữa học kì - cần sử dụng cho lớp 4, 5Mẫu 8: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục và đào tạo cuối học tập kì 1- sử dụng cho lớp 4, 5Mẫu 9: Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục đào tạo cuối học tập kì 2- sử dụng cho lớp 4, 5

Mẫu bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục Tiểu học

Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá bán lớp 1, 2Bảng tổng hợp công dụng đánh giá chỉ lớp 3Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá bán lớp 4, 5Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục đào tạo theo Thông tứ 27

Bảng tổng hợp công dụng đánh giá lớp 1, 2

*
Mẫu 1: Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục đào tạo giữa học tập kì
*
Mẫu 2: Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục và đào tạo cuối học tập kì

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá chỉ lớp 3

*
Mẫu 4: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục và đào tạo giữa học kì
*
Mẫu 5: Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục đào tạo cuối học tập kì

Bảng tổng hợp công dụng đánh giá lớp 4, 5

*
Mẫu 7: Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục đào tạo giữa học tập kì
*
Mẫu 8: Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục đào tạo cuối học kì

Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục và đào tạo theo Thông bốn 27

1. Phần tiêu đề

Điền đủ thông tin vào khu vực chấm, vào đó đối với mẫu 1, 4 cùng 7 phải ghi thời điểm đánh giá giữa học kì I giỏi giữa học kì II.

2. Phần "Môn học và hoạt động giáo dục"

- Đối với mẫu mã 1 với 4: trong cột tương ứng với từng môn học tập hoặc chuyển động giáo dục: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt tới "Hoàn thành tốt", H trường hợp học sinh đạt tới "Hoàn thành" hoặc C nếu học sinh ở mức "Chưa trả thành".

- Đối với những mẫu 2-9:


+) vào cột nút đạt được tương ứng với từng môn học hoặc vận động giáo dục: ghi kí hiệu T nếu như học sinh đạt tới mức "Hoàn thành tốt", H giả dụ học sinh đạt tới "Hoàn thành" hoặc C nếu học sinh ở mức "Chưa trả thành".

+) trong cột "Điểm KTĐK" đối với các môn có bài bác kiểm tra định kì: ghi điểm số của bài xích kiểm tra; so với học sinh được soát sổ lại, ghi điểm số của bài bác kiểm tra lần cuối.

3. Phần "Phẩm hóa học chủ yếu" cùng "năng lực cốt lõi"

Trong cột tương xứng với từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi (năng lực phổ biến và năng lượng đặc thù ): ghi kí hiệu T giả dụ học sinh đạt mức "Tốt", Đ nếu học sinh đạt mức

"Đạt" hoặc C nếu học viên ở mức "Cần vắt gắng"

Ví dụ: Đi học tập đầy đủ, đúng giờ, to gan dạn trình diễn ý loài kiến cá nhân; biết giữ lời hứa; tôn trọng với biết hỗ trợ mọi người;..

- vào cột "năng lực cốt lõi": ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, giảm bớt hoặc khuyến cáo (nếu có) về việc hình thành với phát triển một trong những năng lực chung, năng lượng đặc thù của học tập sinh.

Ví dụ: Biết vệ sinh thân thể, ăn diện gọn gàng; công ty động, phối hợp trong học tập; có khả năng tự học; ...; sử dụng ngôn ngữ lưu loát trong cuộc sống đời thường và học tập tập, biết bốn duy, lập luận và giải quyết được một trong những vấn đề toán học tập quen thuộc;...

Xem thêm: Phân Biệt Các Loại Ổ Đĩa Ảo Trong Vmware Disk Types: Thin Disk Vs Eager Zeroed

4. Phần "Xếp loại chất lượng giáo dục", "Khen thưởng", "Hoàn thành chương trình lớp học", "Lên lớp" (trong mẫu mã 3, 6 cùng 9 )

Đánh vết "X" vào những ô tương xứng với nút xếp các loại của từng học sinh và so với mỗi học viên được khen thưởng, hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp.

5. Phần "Ghi chú"

Ghi những để ý đặc biệt (nếu có). Ví dụ điển hình như: học viên thuộc diện ưu tiên; học sinh khuyết tật;