I. Ankan là gì? công thức và phương pháp gọi thương hiệu AnKan

1. Ankan là gì, công thức cấu tạo?

– Ankan là đầy đủ hidrocacbon no, mạch hở vào phân tử chỉ có liên kết đơn C-C, C-H tất cả công thức chung là: CnH2n+2 (n≥1).

Bạn đang xem: Bảng ankan

– Hợp hóa học trong dãy Ankan bao gồm công thức dễ dàng nhất chính là metan: CH4

*
Công thức kết cấu và mô hình phân tử của metan

2. Tên gọi của Ankan (danh pháp)

– cách gọi tên Ankan mạch cacbon thẳng: Tên mạch cacbon + an

CH4: Metan ; C2H6: Etan ; C3H8: Propan ; C4H10: Butan ; C5H12: Pentan

C6H14: Hexan ; C7H16: Heptan ; C8H18: Octan ; C9H20: Nonan ; C10H22: Đecan

* giải pháp nhớ gợi ý: Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Ở (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

– Cách call tên Ankan lúc mạch cacbon tất cả nhánh:

+ chọn mạch chủ yếu : là mạch dài nhất có rất nhiều nhóm thế nhất.

+ Đánh số vị trí cacbon vào mạch chính bắt đầu từ phía ngay sát nhánh hơn.

+ hotline tên: Vị trí mạch nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch chủ yếu (tên ankan khớp ứng với số nguyên tử cacbon trong mạch chính).

 Ví dụ: 

*

II. đặc điểm vật lí của Ankan

– các ankan gần như không rã trong nước mà lại dễ tan trong những dung môi hữu cơ và đa số là đầy đủ chất không màu.

– Ở ánh sáng thường, các ankan tự C1 cho C4 sinh sống trạng thái khí; từ bỏ C5 đến khoảng tầm C18 ngơi nghỉ trạng thái lỏng; từ khoảng chừng C18 trở lên sinh hoạt trạng thái rắn.

– ánh sáng nóng chảy, nhiệt độ sôi và cân nặng riêng của ankan nói chung đều tăng theo số nguyên tử C vào phân tử có nghĩa là tăng theo phân tử khối. Ankan nhẹ hơn nước.

IV. Điều chế với Ứng dụng của Ankan

1. Điều chế Ankan

a) vào công nghiệp

– Metan và các đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ.

b) Trong chống thí nghiệm

– Khi đề xuất một lượng bé dại metan, tín đồ ta nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc rất có thể cho nhôm cacbua tính năng với nước:

– nhiệt phân muối hạt Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH  CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH  CnH2n+2 + xNa2CO3

– riêng rẽ với CH4 có thể sử dụng phản ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2  CH4

2. Ứng dụng của Ankan

– sử dụng làm dung môi, dầu chất bôi trơn và có tác dụng nhiên liệu như CH4 dùng trong đèn xì nhằm hàn, cắt kim loại.

Xem thêm: So Sánh Biến Thái Hoàn Toàn Và Biến Thái Không Hoàn Toàn

– Để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…

– Đặc biệt từ CH4 điều chế được rất nhiều chất không giống nhau: hỗn hợp CO + H2, amoniac NH3 , axit axetic CH≡CH, rượu metylic C2H5OH và anđehit fomic HCHO.