Tên một số trong những chức danh, tổ chức triển khai Đảng cùng đoàn thể dịch sang tiếng Anh là vấn đề mà biên dịch giờ Anh gặp không rất nhiều khó khăn, đó là thuật ngữ sưu tầm

*

STTTên cơ sở tiếng ViệtTên cơ sở tiếng Anh
1Đảng cùng sản Việt Nam Communist các buổi party of Viet Nam
2Đại hội đại biểu toàn quốcNational tiệc nhỏ Congress 
3Ban túng bấn thưSecretariat
4Tổng túng thiếu thưGeneral Secretary
5Bộ bao gồm Trị tw Đảng Political Bureau of the party Central Committee
6Ban trực thuộc Bộ thiết yếu trịPolitburo Standing Committee
7Ủy viên Bộ thiết yếu trịa Politburo member
8Ủy viên trực thuộc Bộ chủ yếu trị a politburo standing member
9Ủy viên hay vụMember of the Standing Committee
10Văn phòng trung ương Đảng Office of the tiệc ngọt Central Committee
11Ủy viên Ban chấp hànhMember of the Executive Committee
12Ban đối ngoại trung ương ĐảngCommission for Foreign Relations of the tiệc nhỏ Central Committee
13Uỷ ban bình chọn Trung ươngCentral Inspection Committee
14Ban Tuyên giáo trung ươngCentral propaganda và training commission
15Ban tổ chức triển khai Trung ươngCentral Organization Commission
16Ban lãnh đạo Tây NguyênCentral highlands Steering Committee
17Ban lãnh đạo Tây BắcNorthwest Steering Committee
18Ban lãnh đạo Tây nam giới BộSouthwest Steering Committee
19Ban lãnh đạo Đông phái nam BộSoutheast Steering Committee
20Ban chỉ huy Đông BắcNortheast Steering Committee
21Bí thư tỉnh giấc uỷProvincial Party secretary
22Thường vụ thức giấc uỷProvincial Standing Committee
23Đảng uỷ khối những doanh nghiệpParty Committee of the Centrally-run Businesses’ Sector
24Đảng bộParty Committee
25Chi Bộ Party cell
26Ban dân vậnCommission for Mass Mobilisation
27Mặt trận tố quốc Việt NamViet nam Fatherland Front
28Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam President of the Viet nam giới Fatherland Front
29Tổng Liên đoàn lao hễ Việt NamViet nam giới General Confederation of Labor
30Đoàn thanh niên Cộng sản HCM Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union
31Đội Nhi đồng HCM Ho chi Minh Children’s Organization
32Đội thiếu Niên chi phí phong HCMHo bỏ ra Minh Pioneers’ Organization
33Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt NamViet phái nam Women’s Union
34Hội Liên Hiệp giới trẻ Việt NamViet phái nam Youth Federation
35Hội kiến trúc Việt NamViet nam Architects’ Association
36Hội Nhạc sĩ Việt NamViet phái nam Musicians’ Association
37Hội đơn vị báo Việt NamViet nam giới Journalists’ Association
38Hội Cựu chiến binhVeterans’ Union
39Hội nông dân Việt NamViet nam giới Farmers’ Union
40Liên đoàn bóng đá Việt NamViet nam giới Football Federation
41Liên đoàn điền tởm Việt NamViet nam Athletics Federation
42Liên đoàn quy định sư Việt NamViet phái mạnh Bar Federation
43Công đoànTrade Union