Phương thức tính toán số phức – Complex là môi trường cho phép chúng ta nhập số phức, thực hiện các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa và khai căn số phức)

Ngoài ra môi trường này còn cho phép tìm Argument, số phức liên hợp, phần thực, phần ảo, chuyển đổi từ dạng đại số sang dạng lượng giác và ngược lại

Công việc đầu tiên cần làm trước khi nhập số phức, thực hiện các thao tác tính toán với nó là chọn Phương thức Complex

Bước 1 Nhấn phím MENU

*
*
*
*

3 Lũy thừa và khai căn bậc hai số phức

Tính

*
*

Casio fx-580VN X không có tính năng khai căn bậc hai số phức tuy nhiên nếu biết cách kết hợp các tính năng có sẵn chúng ta vẫn có thể khai được

Công thức khai căn bậc hai của số phức

*
*

Nhấn phím OPTN => chọn Argument => nhập số phức => nhấn phím =

*
*

5 Tìm số phức liên hợp

Tìm

*
*

6 Tìm phần thực và phần ảo

Nhấn phím OPTN => chọn Real Part => nhập số phức => nhấn phím =

*
*

Nhấn phím OPTN => chọn Imaginary Part => nhập số phức => nhấn phím =

*
*

7 Chuyển đổi số phức từ dạng đại số sang dạng lượng giác

Số phức khi được viết dưới dạng lượng giác sẽ giúp chúng ta tính toán dễ dàng, nhanh chóng đặc biệt là khi cần khai căn bậc n