Phương thức đo lường số phức – Complex là môi trường cho phép họ nhập số phức, thực hiện các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với khai căn số phức)

Ngoài ra môi trường này còn cho phép tìm Argument, số phức liên hợp, phần thực, phần ảo, biến đổi từ dạng đại số sang trọng dạng lượng giác cùng ngược lại

Công việc trước tiên cần làm trước lúc nhập số phức, tiến hành các thao tác giám sát với nó là chọn Phương thức Complex

Bước 1 thừa nhận phím MENU

*
*
*
*

3 Lũy thừa với khai căn bậc nhị số phức

Tính

*
*

Casio fx-580VN X không tồn tại tính năng khai căn bậc hai số phức tuy vậy nếu biết cách kết hợp các công dụng có sẵn họ vẫn hoàn toàn có thể khai được

Công thức khai căn bậc nhì của số phức

*
*

Nhấn phím OPTN => chọn Argument => nhập số phức => dấn phím =

*
*

5 tìm kiếm số phức liên hợp

Tìm

*
*

6 tìm kiếm phần thực với phần ảo

Nhấn phím OPTN => lựa chọn Real Part => nhập số phức => dìm phím =

*
*

Nhấn phím OPTN => chọn Imaginary Part => nhập số phức => dấn phím =

*
*

7 đổi khác số phức tự dạng đại số sang dạng lượng giác

Số phức lúc được viết dưới dạng lượng giác vẫn giúp chúng ta tính toán dễ dàng, nhanh chóng nhất là khi cần khai căn bậc n