Bài giảng cung cấp những kiến thức ôn tập để chuẩn bị cho tiết thực hành trên lớp và đưa ra những kinh nghiệm, kĩ năng tiến hành thí nghiệm giúp học sinh tìm hiểu tốt hơn.

Bạn đang xem: Bài thực hành hóa số 1 lớp 11


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Nội dung ôn tập

1.2.Kĩ năng thí nghiệm

2. Bài tập minh hoạ

2.1.TN1: Tính axit- bazơ

2.2.TN2:Phản ứng trao đổi ion trong dd

3. Luyện tập Bài 6 Hóa học 11

4. Hỏi đápvềBài 6: Thực hành: Tính axit-bazơ và phản ứng trao đổi ion


*

1.1.1. Tính axit - bazơDung dịch Axit làm quỳ tím chuyển thành màu đỏDung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh1.1.. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện liPhản ứng xảy ra trong dung dịch chất điện li là phản ứng giữa các ion.Phản ứng trao đổi chất điện li trong dung dịch chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí

Không dùng tay cầm trực tiếp hoá chất.

Không đổ hoá chất này vào hoá chất khác ngoài chỉ dẫn.

Không đổ lại hoá chất thừa lại lọ đựng ban đầu.

Không dùng hoá chất nếu không biết hoá chất gì.

Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hoá chất.

Khi mở lọ hoá chất và lấy hoá chất không để dây ra bàn, dùng xong đậy nắp lại ngay.


Các em chú ý quan sát thao tác, kĩ năng tiến hành thí nghiệm và hiện tượng quan sát đươc ở thí nghiệm sau:

Video 1: Dung dịch Axit - Bazơ làm đổi màu quỳ tím

Hiện tượng: dung dịch NH3và NaOH làm quỳ hóa xanh; dung dịch HCl, CH3COOHlàm quỳ hóa đỏGiải thích: dung dịch Axit làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ; dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh
2.2.1. Phản ứng tạo kết tủa.

Các em chú ý quan sát thao tác, kĩ năng tiến hành thí nghiệm và hiện tượng quan sát đươc ở thí nghiệm sau:

Video 2: Phản ứng giữa Na2CO3và CaCl2đặc

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắngGiải thích: DoPhản ứng giữa Na2CO3và CaCl2đặc tạo CaCO3kết tủa trắngPhương trình phân tử: Na2CO3+ CaCl2đặc→CaCO3+ 2NaClPhương trình ion thu gọn: Ca2++ CO32-→CaCO32.2.2. Phản ứng tạo chất khí

Các em chú ý quan sát thao tác, kĩ năng tiến hành thí nghiệm và hiện tượng quan sát đươc ở thí nghiệm sau:

Video 3: Phản ứng giữa CaCO3và HCl

Hiện tượng: xuất hiện khí không màu, thu khí vào làm căng quả bong bóngGiải thích: Do phản ứng của CaCO3và HCl sinh ra khí CO2Phương trình phân tử: CaCO3+ 2HCl→ CaCl2+ CO2+ H2OPhương trình ion thu gọn: CO32-+ 2H+→CO2+ H2O2.2.3. Phản ứng tạo chất điện li yếu

Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm cũng như hiện tượng quan sát được.

Xem thêm: Testimonial Là Gì ? Những Lợi Ích Của Công Cụ Này Mang Lại? Testimonials Là Gì

Video 4:Phản ứng giữa NaOH và HCl

Hiện tượng:Dung dịch bị mất màu hồng.Giải thích:Ban đầu trong cốc chứa NaOH. Khi thêm dung dịch Phenolphtalein vào môi trường bazơ thì dung dịch có màu hồng. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào cốc trung hòa hết lượng bazơ thì lúc này trong cốc là môi trường axit. Trong môi trường axit dung dịch phenolphtalein không màu.Phương trình ion đầy đủ:\(N{a^ + } + O{H^ - } + {H^ + } + C{l^ - } \to N{a^ + } + C{l^ - } + {H_2}O\)Phương trình ion thu gọn:\(O{H^ - } + {H^ + } \to {H_2}O\)