Sau lúc học xong xuôi lớp bồi dưỡng tiếp tục GVPT năm 2021, thầy cô sẽ cần làm bài xích thu hoạch về nội dung mình đã học tập được.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học modun 17

Theo nguyên tắc tại Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT, mỗi giáo viên triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên bảo vệ thời lượng sau:

Chương trình bồi dưỡng 01: khoảng chừng 01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình bồi dưỡng 02: khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/năm học tập (40 tiết/năm học).

Theo đó, gia sư tự chọn những module yêu cầu bồi dưỡng tương xứng với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm đảm bảo an toàn thời lượng theo quy định. Mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới phía trên của nasaconstellation.com nhằm hoàn hiện bài xích thu hoạch BDTX của chính mình đúng, đủ ngôn từ yêu cầu:


Bài thu hoạch BDTX cô giáo theo Thông tư 17

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tục giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông

Phẩm chất nhà giáo

Chuyên môn nghiệp vụ


Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục

Phát triển quan hệ giữa đơn vị trường, gia đình và làng mạc hội


Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng liên tục giáo viên 2021

UBND..........TRƯỜNG...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học..............

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: ................................................................ Giới tính: ....................

2. Ngày tháng năm sinh: .......................... Năm vào ngành giáo dục: ...............

3. Trình độ chuyên môn chuyên môn: ..........................

4. Chức vụ: ..........................................

5. Trọng trách được phân công: ...............................................................................

II. NỘI DUNG THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC ............

1. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Trình bày câu hỏi học tập và tiến hành các ngôn từ bồi dưỡng liên tục dựa trên kế hoạch BDTX của cá thể đã được Hiệu trưởng phê duyệt: Đạt hiệu quả như ráng nào, rút tay nghề được gì?)

Nội dung 1 (30 tiết)Nội dung 2 (30 tiết)Nội dung 3 (60 tiết)

(Nêu đầy đủ 04 module nghiên cứu, học tập)

2. BÀI HỌC kinh NGHIỆM

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2020 - 2021 (ghi mã module, tên của 04 module trong tư liệu BDTX so với nội dung 3).

.........., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX

1. Giáo viên tự tấn công giá, xếp loại: (theo các tiêu chí sau)

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kiến thức và khả năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Tiếp thu kỹ năng và kiến thức và khả năng (5đ)Vận dụng kỹ năng và kiến thức (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm vừa đủ ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

2. Ban chỉ đạo đánh giá, xếp loại:

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kỹ năng và kỹ năng (5đ)Vận dụng kỹ năng và kiến thức (5đ)Tiếp thu kiến thức và kỹ năng và khả năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm vừa phải ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

.........., ngày........ Tháng........ Năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nội dung của bài xích thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Theo Thông tư 17, lịch trình bồi dưỡng số 1 và 2 hoàn toàn có thể cắt bớt nhưng riêng biệt với công tác số 3 chẳng thể cắt bớt thời lượng bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng 3 là chương trình tu dưỡng chứa 15 module chính, với công tác này thì yêu mong mỗi cô giáo sẽ lựa chọn 1 hoặc một trong những module phù hợp đảm bảo an toàn bồi dưỡng đúng yêu cầu thực tế của từng cá thể cũng như theo yêu cầu, chỉ dẫn của cơ sở giáo dục và đào tạo mà vẫn đảm bảo an toàn thời lượng bồi dưỡng theo quy định. Dưới đó là là 1 số ít chủ đề:

- chủ đề về Phẩm chất nhà giáo sẽ có 4 module kia là:

Nâng cao phẩm hóa học đạo đức bên giáo trong bối cảnh hiện nayXây dựng phong thái của gia sư cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông trong bối cảnh hiện nayPhát triển trình độ của bản thân.

- chủ đề về trình độ nghiệp vụ sẽ bao gồm 3 module:

Xây dựng kế hoạch dạy học tập và giáo dục theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.Kiểm tra, review học sinh trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất năng lượng học sinh.

- chủ thể về Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục gồm 4 module:

Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong chuyển động dạy học cùng giáo dụcXây dựng văn hóa truyền thống nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thôngThực hiện nay quyền dân nhà trong công ty trường trong những cơ sở giáo dục phổ thôngThực hiện nay và xây dựng trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Xem thêm: Tình Yêu Giày Cắt Là Gì ? Tình Yêu Giày Cắt Của Nhóm Bạn Trẻ 9X


- chủ đề về phát triển mối tình dục giữa nhà trường, gia đình và xóm hội thì bao gồm 5 module là:

Tạo dựng mọt quan hệ bắt tay hợp tác với phụ huynh học sinh và những bên liên quan trong vận động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.Phối thích hợp giữa bên trường, gia đình và buôn bản hội để thực hiện hoạt động dạy học tập cho học viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.Phối đúng theo giữa bên trường, gia đình và xã hội để triển khai giáo dục đạo đức, lối sinh sống cho học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.Nâng cao năng lượng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc so với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị technology trong dạy học và giáo dục học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.
Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
nasaconstellation.com