Ngữ pháp rất quan trọng đặc biệt trong vấn đề tạo gốc rễ để có thể phát triển toàn diện các năng lực Nghe – Nói – Đọc – Viết. Bài đầu tiên khi nhắc tới ngữ pháp giờ đồng hồ Anh chắc chắn là sẽ là về những thì trong giờ Anh cùng bài tập về 12 thì cơ bản trong giờ Anh. Chính vì vậy trong nội dung bài viết này nasaconstellation.com vẫn tổng hợp cho chúng ta bài tập về những thì trong tiếng Anh cùng kèm lời giải hướng dẫn bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp các thì trong tiếng anh có đáp án


1. Bài bác tập về thì thừa khứ đơn

Chúng ta thường xuyên tập trung không ít vào triết lý mà quên đi việc thực hành trong số bài tập. Cũng chính vì thế, trong bài bác học từ bây giờ không chỉ nhắc lại các kiến thức tương quan đến thì quá khứ đơn mà những dạng bài bác tập trung tâm liên quan đến thì này được đào sâu hơn.

*
*
Định nghĩa thì quá Khứ đơn

Hi vọng chúng ta hoàn thành những bài tập về thì quá khứ đối chọi và bình chọn lại giải đáp ngay phía dưới nhé!

Bài tập 1

Cho dạng đúng của các từ vào ngoặc sau để tạo ra thành một bài xích IELTS Speaking part 2 có nghĩa.

I can remember many happy events of my life và out of those, I would lượt thích to talk about the event that I can still remember vividly. It (1-be)_________ indeed an exhilarating event and that was regarding my success in the board final exam. The moment I (2-hear)__________ that I had been awarded a scholarship for my performance in the board exam, I (3-become)___________ the happiest man in the world. This (4-be)________ truly a felicitous moment for me as it is something I was looking forward khổng lồ very eagerly and the news (5-make)_________ my parents quite happy and proud. I would lượt thích to thank you for letting me talk about this event.

Xem thêm: Đại Học 1 Học Kỳ Đại Học Bao Nhiêu Tháng ? Những Lưu Ý Cho Tân Sinh Viên

I (6-wait) ___________almost a month with great anxiety for my result. I (7-start)______________ speculating so many things and many of them were negative. I could hardly stop thinking about my upcoming result during this period. The result was highly important and my college admission was dependent on it. I could not sleep well the night before the result publishing day. I think it is common for students to lớn worry about their results, especially for important exams, và I was familiar with this type of concern. However, I have to admit that I had been more worried about it than other exam results I can remember.The result was published at around 11.00 am & I (8-find)_________ that I did exceptionally well. I was so relieved và happy that I was on cloud nine. Then I hurriedly returned home and gave the news lớn my parents. They were very happy. My father, who barely expresses his emotions (9-be)__________ also very pleased, & my mother called a few of our relatives to chia sẻ the good news. I felt excited, happy and relieved. At that time I was about 15 years old. It (10-happen)__________ in our hometown called(… say the name of your hometown…). It was so pleasant an event that I still remember every bit of it.