Với 51 đề soát sổ cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 2 giúp những em học viên lớp 2 ôn tập, luyện giải đề thật thuần thục để chuẩn bị thật xuất sắc kiến thức môn Toán cho kỳ thi học kỳ II chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 2 học kì 2

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 2 này, còn tồn tại thêm đề thi môn Toán 2 sách Cánh diều, tất cả bảng ma trận và giải đáp kèm theo, sẽ giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn đề thi cuối kì 2 cho học sinh của mình. Ngoài ra, tất cả thể đọc thêm 39 bài bác Toán nâng cao lớp 2 để ăn điểm 9, 10 thuận lợi hơn. Mời thầy cô và các em cùng sở hữu miễn giá tiền đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Toán:


Đề ôn thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022

Năng lực, phẩm chấtSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


Đề thi cuối kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022

PHÒNG GD &ĐT ……….. TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài trăng tròn phút)

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vào chỗ chấm là: 1 giờ đồng hồ = …….. Phút ( M1- 0,5đ)

A.12 B. Trăng tròn C. 30D. 60

Câu 2: Chiều dài của cái bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào vị trí chấm là: (M2 - 0,5 điểm)

A. Cm B. KmC. DmD. M

Câu 3: Đúng điền Đ, sai điền S: Số ngay tức thì trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

☐ A. 341 ☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vào trước chữ cái đáp án nhưng mà em cho rằng đúng

Giá trị của chữ số 8 vào 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80D. 87

Câu 5: Nối từng số với biện pháp đọc của số đó: (M1 - 0,5 điểm)

Câu 6:

a) (M3 - 0,5 điểm) Số hình tứ giác bao gồm trong hình mẫu vẽ là:……….hình.


a) (M1 - 0,5 điểm) Hình làm sao là hình khối trụ? Hãy tô màu vào những hình đó.

B. Trường đoản cú luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28 362 + 245 71 - 36 206 - 123

Câu 8: Số? (M2 - 1 điểm)

Câu 9: từng chuồng thỏ có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như vậy có bao nhiêu con thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan gần kề biểu vật và vấn đáp câu hỏi:

a) mỗi loại gồm bao nhiêu con? Điền chữ tương thích vào ô trống: (M1 -0,5 điểm)

b) Số bé …………… những nhất? Số bé ………… ít nhất? (M2 - 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:


A) những số 562; 625; 652 viết theo thiết bị tự từ bé bỏng đến béo là:


a. 562; 625; 652


b. 625; 562; 652


c. 652; 625; 562


B) trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:


a. 265


b. 257


c. 297


Bài 2. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:


a. 38m + 27m = 65m

b.1m = 10dm


c. 16cm : 4 = 12cm

d.1000m = 10km


Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm mang lại thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

Bài 4. Nối mỗi số với giải pháp đọc của số đó:

Bài 5. Số ?

Bài 6. Điền vết >, ......................................................


b. 764 - 357......................................................


Bài 8. Tìm x:


a. 400 + x = 200 x

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


b. 295 - x = 180

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


Bài 9. Kiếm tìm hình tam giác


Hình bên bao gồm ………. Hình tam giác.

Viết tên các hình tam giác đó:

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................
Bài 10. Đàn con kê nhà Lan bao gồm 86 con, đã cung cấp đi 29 con. Hỏi đơn vị Lan còn lại bao nhiêu bé gà?

Bài giải:

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Bài 1: (1 điểm) Viết những số phù hợp vào nơi trống.

a) 216; 217; 228; ..........; ..............;

b) 310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2: (1 điểm) các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết những số sau từ nhỏ nhắn đến lớn:


A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28


1m = .........dm

2m 6 dm = ……..dm


519cm = …….m…....cm

14m - 8m = ............


Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:


84 + 19......................................................62 - 25......................................................

536 + 243......................................................879 - 356......................................................

Bài 6: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu

*
số ô vuông.

Bài 7: (1 điểm) tra cứu x:


a) x : 4 = 8

.................................................................................................................................


b) 4 x

*
= 12 + 8

.................................................................................................................................


Bài 8: (1 điểm) đến hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, team Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Nối số thích phù hợp với ô trống: (1 điểm)


a) 40


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)


33 + 59......................................................71 – 29......................................................

Bài 3: kiếm tìm X (2 điểm)


a) X – 29 = 32

.................................................................................................................................


b) X + 55 = 95

.................................................................................................................................


Bài 4: (2 điểm) Viết số phù hợp vào chỗ trống:


a) 5 dm = ……. Cm

40 cm = ……. Dm


b) 1m = ……… cm

60 centimet = …….. Dm


Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học tập sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi từng hàng có bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Bài 6 (1 điểm).


Trong hình bên:

Có …. Hình tam giác

Có ….. Hình tứ giácĐề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)


2 x 6 = … 3 x 6 =…

15 : 3 = … 24 : 4 =…


27 : 3 =… đôi mươi : 4 =…

4 x 7 =… 5 x 5 =…


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)


96-48 59+27

………. ……….…….… ..……..…….… ..……..


Bài 3: Tính (2đ)


5 x 4 +15=............................

7 giờ + 8 giờ=.......................


30 : 5 : 3 =...........................

24km : 4=...........................


Bài 4: tìm x (1đ)


X x 5 =35

….……………………

….……………………

….……………………


x + 15 = 74

….……………………

….……………………

….……………………


Bài 5: bao gồm 24 cây bút chì màu, chia mọi cho 3 nhóm. Hỏi từng nhóm tất cả mấy cây viết chì màu? (2 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: mỗi chuồng gồm 4 nhỏ thỏ. Hỏi 5 chuồng như vậy có từng nào con thỏ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 7: Điền số?


1dm = ….…cm

1m = ……. Mm

10dm = ….m

10mm = ….cm


1m = ……. Dm

1cm = …….mm

1000m = ….km


1km = ……. M

10cm = ….dm

1000mm = …...m


 Bài 8: Điền lốt (+, -, x, :) vào ô trống và để được phép tính đúng:


452=10

3515=30


Bài 9: Hình bên gồm bao nhiêu hình:


a) ……… tứ giác.

b) ……… tam giácĐề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính (3đ)


100 – 65 100 – 8

………. ……….

………. ……….

………. ……….


Câu 2: Số? (1,5đ)

a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..

b) 10 ; 12 ; 14 ; …………. ; …………..

c) 18 ; 19 ; đôi mươi ; …………….;……………

Câu 3: tìm kiếm X (1đ)


b) 3 x X = 27

………………………………

………………………………

………………………………


Câu 4: Anh trọng lượng 50kg, em khối lượng nhẹ hơn anh 15 kg. Hỏi em trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 5: mỗi nhóm có 4 học sinh có 9 đội như vậy. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 6

Bài1: Tính


453+246 = ……….

752-569 =………...


146+725 =…….......

Xem thêm: "Giáo Trình ( Khóa Học Tiếng Anh Là Gì Cũng Như Khóa Học Hè Tiếng Anh Là Gì

972-146=…………


Bài 2: Đặt tính rồi tính


575 - 128

……………………

……………………

……………………


492 - 215

……………………

……………………

……………………


143 + 279

……………………

……………………

……………………


Bài 3: tìm kiếm X


a. X-428 = 176

………………………………

………………………………

………………………………


b. X+215=772

………………………………

………………………………

………………………………


Bài 4: Một shop bán con đường trong ngày lúc này bán được 453 kg đường. Buổi sáng bán được 236kg đường. Hỏi buổi chiều bán tốt bao nhiêu kilogam đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm các số tất cả hai chữ số mà tổng những chữ số là 13, tích là 36

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường tiểu học chủ quyền có 214 học viên lớp 3 với 4. Biết số học sinh lớp 3 là 119 bạn. Hỏi trường tiểu học độc lập có bao nhiêu học sinh lớp 4?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

...............................................................


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
nasaconstellation.com


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi