- Chọn bài xích -Bài 1: Nhân đối chọi thức với đa thứcBài 2: Nhân đa thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: hồ hết hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: phần đông hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: số đông hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối kháng thức cho đối chọi thứcBài 11: phân tách đa thức cho đối chọi thứcBài 12: phân tách đa thức một biến đã sắp xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài xích 1: Nhân 1-1 thức với đa thức giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 4:

– Hãy viết một đơn thức với một nhiều thức tùy ý.

Bạn đang xem: Bài tập toán 8 nhân đơn thức với đa thức

– Hãy nhân đối kháng thức kia với từng hạng tử của nhiều thức vừa viết.

– Hãy cộng các tích tìm kiếm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 với đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– khi đó: đa thức x4 + x3 + x2 là tích của solo thức x2 cùng x2 + x + 1

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 5: làm tính nhân:

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 5: Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bởi (5x + 3) mét và (3x + y) mét, độ cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích s mảnh vườn nói trên theo x cùng y.

– Tính diện tích mảnh vườn nếu cho x = 3m và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích s mảnh vườn cửa trên theo x cùng y là:

*

– nếu x = 3 mét và y = 2 mét thì diện tích mảnh sân vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): làm tính nhân


*

Lời giải:

*

*

Các bài bác giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) trên x = – 6 cùng y = 8


b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) trên
và y = –100;

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

Tại x = –6 ; y = 8, cực hiếm biểu thức bằng : (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại với y = –100, quý giá biểu thức bằng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): kiếm tìm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

(36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

(2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Các bài bác giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đoán tuổi.

Bạn hãy lấy tuổi của mình:

– cộng thêm 5.

– Được từng nào đem nhân với 2.

– Lấy hiệu quả trên cộng với 10.

– Nhân kết quả vừa tìm kiếm được với 5.

– Đọc tác dụng cuối cùng sau khoản thời gian đã trừ đi 100.

Xem thêm: Cấu Trúc Take Over Nghĩa Là Gì ? Học Thêm 5 Cụm Từ Thông Dụng Với Take

Tôi đã đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi chúng ta là x. Đem tuổi của mình:

+ thêm vào đó 5 ⇒ x + 5

+ Được bao nhiêu đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2


+ Lấy kết quả trên cùng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân công dụng vừa tìm kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc công dụng cuối cùng sau khoản thời gian đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn gàng biểu thức bên trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy tác dụng cuối cùng bởi mười lần số tuổi thực của bạn. Cho nên vì thế ta chỉ việc lấy tác dụng cuối cùng phân tách cho 10 là ra số tuổi thực.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn gàng biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

= (xn – 1.x + xn – 1.y) – (y.xn – 1 + y.yn – 1)

= (xn + xn – 1.y) – (xn – 1.y + yn)

= xn + xn – 1y – xn – 1.y – yn

= xn – yn + (xn – 1.y – xn – 1.y)

= xn – yn

Các bài bác giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh vệt x vào ô nhưng mà em chỉ ra rằng đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) trên x = -1 và y = 1 (a là hằng số) là: