Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

Loạt bài bác soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 Unit 1: Hello sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 3 dễ dàng chuẩn bị bài nhằm học tốt môn tiếng Anh lớp 3.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 1 hello

*

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 1 trang 6 - 7

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe với đọc lại).

*

Bài nghe:

a) A: Hello. I’m Mai.

B: Hi/Mai. I"m Nam.

b) A: Hello. I"m Miss Hien.

B: Hello, Miss Hien. Nice lớn meet you.

Hướng dẫn dịch:

a) A: Xin chào. Mình là Mai.

B: Xin kính chào Mai. Bản thân là Nam.

b) A: Xin chào những em. Cô thương hiệu là Hiền.

B: Xin kính chào cô Hiền. Bọn chúng em hết sức vui được chạm mặt cô ạ.

2. Point and say. (Chỉ cùng nói).

*

Hello. I"m Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I"m Nam.

Hi, Mai. I"m Quan.

Hi, Quan. I"m Mai.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin kính chào Mai. Mình là Quân.

Xin xin chào Quân. Mình là Mai.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

a) Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Quan.

Hello. I"m Phong.

b) Hello. I"m Miss Hien.

Hello. I"m Hoa.

Hello. I"m Mai.

Hướng dẫn dịch:

a) Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Bản thân là Quân.

Xin chào. Mình là Phong.

b) Xin chào những em. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào cô. Em là Hoa.

Xin kính chào cô. Em là Mai.

4. Listen và tick. (Nghe và ghi lại tick.)

*

Bài nghe:

1. B 2. A

Bài nghe:

1. Nam: Hello. I"m Nam.

Quan: Hello, Nam. I"m Quan. Nice to lớn meet you.

2. Miss Hien: Hello. I"m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to lớn meet you.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Xin chào. Tôi là Nam.

Quân: Xin chào, Nam. Tôi là Quân. Khôn xiết vui được gặp gỡ bạn.

2. Cô Hiền: Xin chào cả lớp. Cô thương hiệu là Hiền.

Lớp: Xin xin chào cô hiền khô ạ. Bọn chúng em siêu vui được chạm mặt cô ạ.

5. Let’s write. (Chúng ta thuộc viết).

1. Mai: Hello. I’m Mai.

Nam: Hi, Mai. I’m Nam.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Hướng dẫn dịch:

1. Mai: Xin chào. Mình là Mai.

Nam: kính chào Mai. Mình là Nam.

2. Cô Hiền: Xin chào. Cô tên là Hiền.

Lớp học: xin chào cô Hiền. Vô cùng vui được gặp gỡ cô ạ.

6. Let’s sing. (Chúng ta thuộc hát).

Hello

Hello. I"m Mai.

Hello. I"m Mai.

Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Miss Hien.

Hello. I"m Miss Hien.

Nice lớn meet you.

Nice lớn meet you

Hướng dẫn dịch:

Xin chào

Xin chào. Mình là Mai.

Xin chào. Bản thân là Mai.

Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Bản thân là Nam.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Rất vui được gặp mặt cô.

Rất vui được chạm chán cô.

Xem thêm: Phân Biệt “ Maybe Nghĩa Là Gì, Maybe Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 8 - 9

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)