- Chọn bài -Bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân sốBài 2: Phân số bằng nhauBài 3: đặc điểm cơ bạn dạng của phân sốBài 4: Rút gọn phân sốLuyện tập trang 15Bài 5: Quy đồng mẫu các phân sốLuyện tập trang 19Bài 6: đối chiếu phân sốBài 7: Phép cộng phân sốBài 8: đặc thù cơ bản của phép cộng phân sốLuyện tập trang 29Bài 9: Phép trừ phân sốLuyện tập trang 34Bài 10: Phép nhân phân sốBài 11: tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân sốLuyện tập trang 40Bài 12: Phép phân chia phân sốLuyện tập trang 43Bài 13: láo lếu số. Số thập phân. Phần trămLuyện tập trang 47Luyện tập trang 48Bài 14: Tìm quý giá phân số của một số cho trướcLuyện tập trang 52Bài 15: Tìm một trong những biết cực hiếm một phân số của nóLuyện tập trang 55Bài 16: tra cứu tỉ số của nhì sốLuyện tập trang 59Bài 17: Biểu đồ gia dụng phần trămÔn tập chương 3 (Câu hỏi - bài xích tập)Ôn tập cuối năm phần số học

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài 5: Quy đồng mẫu các phân số giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 6 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 2 bài 5 trang 17: Hãy điền số thích hợp vào ô vuông

*

Lời giải

Ta bao gồm

*

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 2 bài xích 5 trang 17:

a) tra cứu BCNN của những số 2, 5, 3, 8.

Bạn đang xem: Bài tập quy đồng mẫu số lớp 6

b) Tìm những phân chu kỳ lượt bằng

*
nhưng cùng có mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Lời giải

a) Ta tất cả 8 = 23

Các vượt số tầm thường và riêng là 2; 3; 5.

Số mũ lớn số 1 của 2 là 3.

Số mũ lớn nhất của 3 là 1.

Số mũ lớn số 1 của 5 là 1

Khi kia : BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120


*

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 2 bài xích 5 trang 18:

a) Điền vào chỗ trống nhằm quy đồng mẫu những phân số:

*

– tìm kiếm BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– search thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và mẫu của từng phân số với vượt số phụ tương ứng:


*

b) Quy đồng mẫu những phân số:

*

Lời giải

a) – search BCNN( 12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– search thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và mẫu của từng phân số với thừa số phụ tương ứng;

*

b)

*

– BCNN(44,18, -36)

44 = 22.11

18 = 2.32

-36 = 22.3.(-3)

BCNN(44,8, -36) = 23.32.11 = 792

– quá số phụ

792 : 44 = 18

792 : 18 = 44

792 : (-36) = -22

– Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng


*

Bài 28 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): a) Quy đồng mẫu những phân số sau:

b) trong các phân số sẽ cho, phân số nào chưa buổi tối giản? Từ dìm xét đó, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu những phân số này như vậy nào?

Lời giải:

a)

Bước 1: kiếm tìm BCNN của 16, 24, 56 để gia công MSC

16 = 24

24 = 23.3

56 = 23.7

⇒ BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Do đó MSC của cha phân số là 336.

Bước 2: tìm kiếm thừa số phụ của mỗi mẫu.

– quá số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

– quá số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

– quá số phụ của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng:

b) trong những phân số bên trên
là phân số chưa buổi tối giản.

Do kia thay do quy đồng ba phân số , ta hoàn toàn có thể quy đồng tía phân số
.

+ kiếm tìm BCNN(16; 24; 8):

16 = 24; 24 = 23.3; 8 = 23

Suy ra BCNN(16; 24; 8) = 24.3 = 48.


+ tìm thừa số phụ:

48 : 16 = 3

48 : 24 = 2

48 : 8 = 6.

+ Quy đồng chủng loại số:

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số sau:

*

Lời giải

Nhận xét: những phân số vẫn cho đều ở dạng tối giản.

a)

Mẫu số tầm thường là BCNN(8, 27) = 8.27 = 216

Thừa số phụ của 8 là 216 : 8 = 27, của 27 là 216 : 27 = 8. Bởi vì đó:

*

b)

Mẫu số thông thường là BCNN(9, 25) = 9.25 = 225. Vày đó:

*

c) -6 = -6/1

Mẫu số chung là BCNN(15, 1) = 15. Vị đó:

*

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số sau:

*

Lời giải:

a) những phân số đều về tối giản và tất cả mẫu số dương.

Mẫu số chung là BCNN (120, 40) = 120.

Quy đồng mẫu số:

*

b) Rút gọn gàng

*

Mẫu số tầm thường là BCNN (73; 13) = 949.

Quy đồng mẫu số

*

c) Cả cha phân số đều buổi tối giản và chủng loại số dương.

Mẫu số tầm thường là BCNN (30,60,40) = 120.

Quy đồng mẫu mã số:

*

d) những phân số đều về tối giản.

Mẫu số tầm thường là BCNN(60, 18, 90) = 180.

Quy đồng mẫu số:

*

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): nhị phân số dưới đây có đều nhau không?

*

Lời giải:

Ta đưa toàn bộ các phân số về dạng về tối giản rồi đối chiếu chúng.

*

Giải bài xích tập Toán 6 Tập 2 | Để học tốt Toán 6 Tập 2

Chương 3: Phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu các phân số

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số:

*

Lời giải:

a) những phân số đều buổi tối giản. Mẫu mã số phổ biến là BCNN(7, 9, 21) = 32.7 = 63

Thừa số phụ của 7 là 9, của 9 là 7, của 21 là 3. Vày đó:

*

b) các phân số đều tối giản. Mẫu mã số chung: 23.3.11 = 264. Bởi đó:

*

*

Lời giải:

a)

*

Mẫu số chung là BCNN (20, 30, 15) = 60.

Quy đồng chủng loại số :

*

b) Ta có:

*

Mẫu số bình thường là BCNN(35 ; đôi mươi ; 28) = 22.5.7 = 140.

Quy đồng chủng loại số :


*

*

Lời giải:

a)

*

b) mẫu mã số tầm thường là BCNN (5, 6) = 30. Bởi đó:

*

c) mẫu số tầm thường là BCNN (7, 15) = 105. Bởi đó:

*

*

Lời giải:

a)

+ Rút gọn:

*

+ Quy đồng những phân số

*

Mẫu số bình thường là BCNN(6, 5, 2) = 30

*

b)

+ Rút gọn:

*

+ Quy đồng những phân số

*

Mẫu số tầm thường là BCNN (5, 8, 9) = 360.

*
*
*

Cho dãy những phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu những phân số của từng dãy rồi đoán dìm phân số lắp thêm tự của hàng đó; viết nó bên dưới dạng buổi tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng chủng loại số với chủng loại số chung bằng 10.

Do kia phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ H: Quy đồng mẫu số với chủng loại số chung bởi 12.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ Y: Quy đồng mẫu mã số với chủng loại số chung bởi 40.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ O: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bằng 20.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ M: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bằng 12.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ S: Quy đồng mẫu mã số với chủng loại số chung bằng 18.

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ A: Quy đồng chủng loại số với chủng loại số chung bằng 14.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ I: Quy đồng mẫu mã số với mẫu số chung bằng 18.

Do đó phân số tiếp sau cần điền là

Vậy điền những chữ cái khớp ứng với các hiệu quả ta được:

Đó là hai địa danh HỘI AN với MỸ SƠN của Viêt phái mạnh được UNESCO người công nhân là di tích văn hóa thế giới vào năm 1999.

Cho dãy các phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu những phân số của từng dãy rồi đoán nhấn phân số sản phẩm công nghệ tự của hàng đó; viết nó bên dưới dạng buổi tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng mẫu mã số với mẫu số chung bằng 10.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ H: Quy đồng mẫu mã số với chủng loại số chung bởi 12.

Do đó phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ Y: Quy đồng chủng loại số với mẫu số chung bởi 40.

Do đó phân số tiếp sau cần điền là

+ Ô chữ O: Quy đồng mẫu mã số với mẫu số chung bởi 20.


Do kia phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ M: Quy đồng mẫu mã số với mẫu mã số chung bằng 12.

Do đó phân số tiếp theo sau cần điền là

+ Ô chữ S: Quy đồng chủng loại số với mẫu số chung bởi 18.

Do kia phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ A: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bởi 14.

Do đó phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ I: Quy đồng chủng loại số với chủng loại số chung bởi 18.

Xem thêm: Trò Chơi Ben 10 Omniverse Games Here!, Chơi Game Cậu Bé Ben 10 Chiến Đấu

Do kia phân số tiếp sau cần điền là

Vậy điền các chữ cái tương xứng với các công dụng ta được:

Đó là hai địa điểm HỘI AN cùng MỸ SƠN của Viêt phái mạnh được UNESCO công nhân là di tích văn hóa trái đất vào năm 1999.