Thì thừa khứ xong xuôi tiếp diễn với quá khứ kết thúc tiếp diễn là hai giữa những thì đặc biệt trong 12 thì của giờ Anh. Vị vậy, để có thể nắm chắc hẳn cách sử dụng thì này, hãy theo dõi trọn cỗ bài tập thì thừa khứ xong xuôi và quá khứ dứt tiếp diễn lựa chọn lọc tiếp sau đây cùng nasaconstellation.com nhé!


1. Thì vượt khứ hoàn thành

1.1. Khái niệm

Thì quá khứ xong xuôi (Past Perfect Tense) là thì dùng để miêu tả một hành động xảy ra trước một hành vi khác và cả hai hành động này đông đảo đã xẩy ra trong vượt khứ. Hành vi nào xảy ra trước thì dùng thì vượt khứ dứt còn hành động xảy ra sau thì cần sử dụng thì quá khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

1.2. Cách dùng

Dưới đó là 6 bí quyết dùng thì quá khứ chấm dứt thường dùng thông dụng nhất kèm ví dụ như từng nội dung.

Dùng trong trường hòa hợp 2 hành động cùng xảy ra trong vượt khứ, ta cần sử dụng Past Perfect Tense cho hành vi xảy ra trước cùng quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.

Ví dụ: An idea occurred lớn him that she herself had helped him very much in the everyday life.

Thì quá khứ chấm dứt được sử dụng để mô tả hành cồn đã xẩy ra và đã xong xuôi trước một thời điểm được nói đến trong thừa khứ, hoặc trước một hành vi khác cũng đã ngừng trong quá khứ.

Ví dụ: We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến công ty chúng tôi đã ăn trưa xong.)


*
*
*
*
Bài tập 1: phân tách dạng đúng của động từThe woman (pay) ………………………….. For her new car in cash.I (have) ………………………………….lunch by the time the others came into the restaurant.It (rain) ……………………….. For three days before the storm came yesterday.We (run) ……………………………along the street for about 40 minutes when a car suddenly stopped right in front of us.They (talk) ………………………..… on the phone when the rain poured down.Yesterday, my brother said he (stop) ……………………………smoking for 2 months.I (have) ………………………………….lunch for trăng tròn minutes by the time the others came into the restaurant.Bài tập 2: cho dạng đúng của từ vào ngoặcI was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) The two boys came into the house. They had a badminton and they were both very tired. (they/play/badminton) ……………….He was disappointed when he had khổng lồ cancel his holiday. (He/look/forward khổng lồ it) ……………….John woke up in the middle of the night. He was frightened and didn’t know where he was. (He/dream) ……………….When I got home, Wick was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/ watch/ a film) ……………….Bài tập 3: mang đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặc.Marry had (walk) ………… three miles a day before her leg was broken.She had (finish) ………… her assignment before 10 o’clock last night.I had (turn off) ………… the air – conditioner before I came homeHenry failed the final chạy thử because she had not (attend) ………… class.She had (make) ………… soup, so it was still hot và steamy when the visitors came in.Sam gained weight because he had (overeat) ………….They had (fall) ………… in love for 5 years & prepared for a wedding.My parents had (quarrel) ………… 1 hour before my grandmother came back home.I had (read) ………… the novel before I saw the film.Bài tập 4: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi thực hiện từ gợi ý cho sẵnDavid had gone trang chủ before we arrived.

–> After …………………………………………………………………………………….

We had lunch then we took a look around the shops.

–> Before ……………………………………………………………………………………

The light had gone out before we got out of the office.

–> When…………………………………………………………………………………….

After she had explained everything clearly, we started our work.

-> By the time …………………………………………………………………………….

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

-> Before ………………………………………………………………………………….

Bài tập 5: Đặt rượu cồn từ ở dạng tương xứng nhất, thừa khứ tiếp diễn, thừa khứ ngừng hoặc vượt khứ xong xuôi tiếp diễn It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a party.John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fastSue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)When I arrived, everybody was sitting round the table và talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)Jim was on his hands & knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late & she … (wait) for a long time.

Xem thêm: Lọc Dữ Liệu Là Gì ? Nêu Một Vài Ví Dụ Thực Tế Lọc Dữ Liệu Là Gì

Đáp án

Bài tập 1
1. Had been waiting2. Had been running3. Had been stopping4. Had been painting
5. Had been talking6. Had been paying7. Had been having8. Had been raining
9. Had been running10. Had been talking11. Had been stopping12. Had been having
Bài tập 2I’d been working hard all day.They’d been playing badmintonHe’d been looking forward to itHe’d been dreamingShe’d been watching a filmBài tập 3
1. Had been walking2. Had finished3. Had turned off
4. Had not been attending5. Had been making soup6. Had been overeating
7. Had been falling in love8. Had been quarreling9. Had read
Bài tập 4After David had gone home, we arrived. Before we took a look around the shops, we had had lunch.When we got out of the office, the light had gone out.By the time we started our work, she had explained everything clearly. Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.Bài tập 5
2. Was walking3. Had been running4. Were eating
5. Had been eating6. Was looking7. Was waiting … had been waiting

Trên phía trên là tổng thể kiến thức cũng giống như bài tập thì quá khứ hoàn thành và thừa khứ xong tiếp diễn. Hi vọng qua bài viết này, chúng ta cũng có thể phân biệt 2 thì này nhằm tránh xảy ra nhầm lẫn lúc sử dụng.nasaconstellation.com chúc bạn học tập giỏi và lấy điểm số cao nhất.