Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Toán 4Phần 1 : Phép cộng và phép trừPhần 2 : Phép nhânPhần 3 : Phép chia1. Tín hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 32. Giới thiệu hình bình hành1. Phân số2. Những phép tính với phân số3. Ra mắt hình thoi1. Tỉ số - một vài bài toán tương quan đến tỉ số2. Tỉ lệ bản đồ với ứng dụng
Bài tập Hình bình hành - diện tích s hình bình hành Toán lớp 4 có giải mã
Trang trước
Trang sau

Bài tập Hình bình hành - diện tích hình bình hành Toán lớp 4 gồm lời giải

Câu 1: trong các hình sau, hình làm sao là hình bình hành?

*

Hiển thị đáp án

Quan sát các hình đã mang đến ta thấy hình thứ nhất và hình thứ tứ từ bên trên xuống bao gồm hai cặpcạnh đối diện tuy nhiên song và bằng nhau nên các hình sẽ là hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài tập nâng cao về hình bình hành lop 4


Câu 2: Một hình bình hành gồm độ dài đáy là a, chiều cao là h. Khi ấy công thức tínhdiện tích hình bình hành kia là:

A. S = (a+h)×2

B. S = a+h

C. S = a×h

D. S = a×h∶2

Hiển thị đáp án

Diện tích hình bình hành bởi độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).Do đó, bình hành tất cả độ nhiều năm đáy là a, độ cao là h thì diện tích s hình bình hành đó

được tính theo công thức:

S=a×h.


Câu 3: diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 8cm là:

A. 22cm2

B. 44cm2

C. 56cm2

D. 112cm2

Hiển thị đáp án

Câu 4: Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Hiển thị đáp án

Diện tích hình bình hành đó là:

25×18=450(dm2)

Đáp số: 450dm2.

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống là 450.


Câu 5: Điền số phù hợp vào ô trống:

Hình bình hành tất cả độ lâu năm đáy là 42dm và chiều cao là 3dm có diện tích làdm2

Hiển thị đáp án

Đổi 3m=30dm

Diện tích hình bình hành đó là:

42×30=1260(dm2)

Đáp số: 1260dm2.

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống là 1260.


Câu 6: Độ lâu năm đáy của hình bình hành có chiều cao 24cm và diện tích là 432cm2 là:

A.16cm

B.17cm

C.18cm

D.19cm

Hiển thị đáp án

Câu 7: Hình bình hành ABCD gồm độ lâu năm cạnh AB là a, độ lâu năm cạnh BC là b.

*

Công thức tính chu vi p. Của hình bình hành là:

P = (a + b)×2 (a cùng b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng phương pháp trên để tính chu vi hình bình hành biết a = 48cm với b = 34cm.

A. 14cm

B. 82cm

C. 164cm

D. 1632cm

Hiển thị đáp án

Câu 8: Một khu rừng dạng hình bình hành có chiều cao là 678m, độ lâu năm đáy gấp hai chiều cao. Diện tích khu rừng đó là:

A. 991368m2

B. 939148m2

C. 919348m2

D. 919368m2

Hiển thị đáp án

Độ nhiều năm đáy của khu rừng rậm đó là:

678×2=1356(m)

Diện tích của khu rừng rậm đó là:

678×1356=919368(m2)

Đáp số: 919368m2.


Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình bình hành có độ cao là 27cm, độ lâu năm đáy vội vàng 3 lần chiều cao.

Vậy diện tích s hình bình hành chính là cm2

Hiển thị đáp án

Chiều cao của hình bình hành là:

27×3=81(cm)

Diện tích của hình bình hành là:

27×81=2187(cm2)

Đáp số: 2187 cm2.

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống là 2187.


Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình bình hành có diện tích là 1855cm2 cùng độ nhiều năm cạnh lòng là 53dm.

Vậy chiều cao của hình bình hành chính là dm

Hiển thị đáp án

Chiều cao của hình bình hành kia là:

1855:53=35(dm)

Đáp số: 35dm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 35.


Câu 11: Điền số tương thích vào ô trống:

Một hình bình hành có diện tích s là 8dm2 với độ nhiều năm cạnh đáy là 32cm.

Vậy chiều cao tương ứng cùng với cạnh đáy đó là cm

Hiển thị đáp án

Đổi 8dm2=800cm2

Chiều cao của hình bình hành kia là:

800:32=25(cm)

Đáp số: 25cm.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống là 25.

Chú ý

Đơn vị đo của diện tích phải tương xứng với đơn vị đo của độ lâu năm đáy và chiều cao. Độdài cạnh lòng và độ cao có đơn vị chức năng đo là centimet thì đơn vị chức năng đo của diện tích phải cm2. Vìthế để giải được việc này ta phải đổi diện tích s sang đơn vị đo là cm2 rồi bắt đầu thay số vào cách làm để tính chiều cao.


Câu 12: Một mảnh vườn làm ra bình hành gồm tổng độ lâu năm của độ cao và độ lâu năm đáy là 233m, chiều cao kém độ lâu năm đáy 17m. Tín đồ ta trồng ngô trên miếng vườn đó,tính ra cứ 100m2 thì nhận được 60kg ngô. Hỏi đang thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô trên mảnh vườn đó?

A.81 tạ

B.162 tạ

C.8100 tạ

D.16200 tạ

Hiển thị đáp án

Ta có sơ đồ:

*

Độ dài đáy của mảnh vườn đó là:

(233+17):2=125(m)

Chiều cao của mảnh vườn đó là:

125−17=108(m)

Diện tích miếng vườn kia là:

125×108=13500(cm2)

13500cm2 cấp 100cm2 mốc giới hạn là:

13500:100=135 (lần)

Trên cả mảnh vườn đó tín đồ ta thu hoạch được số ki-lô-gam ngô là:

60×135=8100(kg)

8100kg=81 tạ

Đáp số: 81 tạ


Câu 13: Điền số tương thích vào ô trống:

*

Biết hình bình hành ABCD có AB = 35cm và BC = 30cm, mặt đường cao AH = 42cm.

Vậy độ dài đường cao AK tương ứng với cạnh BC là cm

Hiển thị đáp án

Vì ABCD là hình bình hành bắt buộc AB=CD=35cm.

Diện tích hình bình hành kia là:

35×42=1470(cm2)

Độ dài đường cao AK là:

1470:30=49(cm)

Đáp số: 49cm.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống là 49.


Câu 14: Điền số tương thích vào ô trống:Một miếng vườn hình bình hành gồm độ lâu năm đáy 145m, độ cao kém độ nhiều năm đáy 29m. Tín đồ ta dự định dùng 1/4 diện tích đất để trồng xoài, diện tích s còn lại dùng để làm trồng cam.

Vậy diện tích đất trồng cam là m2

Hiển thị đáp án

Chiều cao của miếng vườn đó là:

145−29=116(m)

Diện tích miếng vườn kia là:

145×116=16820(m2)

Diện tích đất để trồng xoài là:

16820:4=4205(m2)

Diện tích đất để trồng cam là:

16820−4205=12615(m2)

Đáp số: 12615m2.

Xem thêm: Hoạt Động Ngll Là Môn Gì - Tiết Ngoài Giờ Lên Lớp Tiết Ngoài Giờ Lên Lớp

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống là 12615.


Giới thiệu kênh Youtube nasaconstellation.com


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho bé sẽ được bộ quà tặng kèm theo miễn giá thành khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đk học demo cho nhỏ và được support miễn phí tại khoahoc.nasaconstellation.com