1.Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về định luật Ôm đối với toàn mạch thường gặp

Dạng 1: Tính cường độ dòng điện qua một mạch kín

- Tính điện trở mạch ngoài

- Tính điện trở toàn mạch: Rtm=RN+r

- Áp dụng định luật Ôm: 

*
Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11" width="99">

Lưu ý:

Trong trường hợp mạch có nhiều nguồn thì cần xác định xem các nguồn mắc với nhau như thế nào (nối tiếp hay song song). Tính Eb,rb rồi thay vào biểu thức của định luật Ôm ta tìm được cường độ dòng điện I.

Bạn đang xem: Bài tập mạch điện

Dạng 2: Tìm điện trở, hiệu điện thế, suất điện động của nguồn.

Làm tương tự dạng 1. Khi đó bài cho cường độ dòng điện, hiệu điện thế trên mạch,…Từ đó, áp dụng định luật Ôm, suy ra các đại lượng cần tìm.

*
Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11 (ảnh 2)" width="689">

Dạng 3: Tính công suất cực đại mà nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài

Ta cần tìm biểu thức của công suất P theo điện trở R, sau đó kháo sát biểu thức ta sẽ tìm được giá trị R để P max và giá trị Pmax.

*
Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11 (ảnh 3)" width="601">

2. Một số ví dụ


Ví dụ 1. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng điện trong mạch.

Lời giải:

Hiệu điện thế mạch ngoài (hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện):

*
Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11 (ảnh 4)" width="325">

Ví dụ 2. Khi mắc điện trở R1 = 5Ω vào hai cực của nguồn điện thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 10V, nếu thay R1 bởi điện trở R2 = 11Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài là U2 = 11V. Tính suất điện động của nguồn điện.

Lời giải :

Khi mắc điện trở R1 vào 2 cực của nguồn điện thì:

*
Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11 (ảnh 5)" width="194">

Khi mắc điện trở R2 vào 2 cực của nguồn điện thì:

*
Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11 (ảnh 6)" width="194">

Ví dụ 3:

Cho mạch điện như hình vẽ:

*
Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11 (ảnh 7)" width="182">

Biết E=6V,R1=6Ω,R2=3Ω. Tính:

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính

b) Tính UAB giữa hai cực của nguồn điện.

Xem thêm: Nitrogen Là Gì ? Công Dụng, Dược Lực Học Và Tương Tác Thuốc Nitrogen Là Gì

c) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1

Cho điện trở trong của nguồn điện không đáng kể.

Lời giải

a)

Ta có:

*
Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11 (ảnh 8)" width="359">

Điện trở trong của nguồn coi không đáng kể. Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có:

*
Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11 (ảnh 9)" width="149">

b)

Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện: UAB = I.RN = 3.2 = 6V

c)

*
Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11 (ảnh 10)" width="273">

Vậy cường độ dòng điện chạy qua R1 là 1 A

Ví dụ 4:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

*
Các dạng bài tập về mạch điện lớp 11 (ảnh 11)" width="201">

Biết E = 12V,r = 1,1Ω,R1 = 0,1Ω